De Albanezen van onze Letty (kaf van koren scheiden)

COE67nlUcAAxaG2-e1442129562293-298x234Letty Demmers is sinds kort niet alleen waarnemend-burgemeester van Vlissingen, nee, ze is ook nog eens voorzitter van de links-liberalen. En dat betekent dat, als de grote leider van D66, die man van Pechtold, in de buurt is ook zij een woordje mag bezigen. Afgelopen zaterdag, bij een bezoek aan een tijdelijk asielzoekerscentrum in een Vlissingse sporthal, wist zij te melden dat “Gemeenten die crisisopvang voor vluchtelingen verzorgen, de gelukzoekers van de oorlogsvluchtelingen moeten kunnen scheiden. Dat ontlast de hulpverlening, voorkomt spanningen tussen de vluchtelingen en is eerlijk naar de inwoners van opvanggemeenten.”

Mooi gevonden, goed gezegd, alleen is het überhaupt de taak van de gemeenten om het kaf van koren te scheiden? Moeten gemeenten in Nederland dat gaan doen als hele volksstammen zich al een weg hebben gebaand door Europa. Met afval moeten we aan de bron scheiden wordt ons geleerd, zou dat bij deze asiel-en gelukzoekers ook niet mogen? Aan de bron scheiden. In de kampementen in Libanon, Turkije en Jordanië weet men heus wel wie op de dool is geraakt door het oorlogsgeweld, maar ja daar vindt je ook geen Afghanen en Pakistanen, Ghanezen en Soedanezen. Die haken aan als de stroom uit het oosten eenmaal gaande is, zoals de afgelopen maanden is gebleken.

Heeft vrouwe Demmers enig idee hoe gemeenten de scheiding der vluchtelingen en gelukzoekers moeten aanpakken. Hebben zij daar de mensen voor, de middelen, de organisatie? Welnee. Hier spreekt weer een Gutmensch die een enorm probleem dat overheden in heel Europa hebben laten uitzwellen tot een oncontroleerbaar fenomeen denkt te kunnen tackelen.

De Australische filosoof Peter Singer stelde begin vorige maand dat Europa de bootvluchtelingen beter had teruggestuurd naar waar ze vandaan waren gekomen en vluchtelingen in de kampen in de Orient de mogelijkheid had kunnen bieden om in Europa een beter heenkomen te vinden. “Ik vind het veeleer gerechtvaardigd om ze af te wijzen en in hun plaats vluchtelingen volgens objectief doordachte criteria direct uit de kampen te halen”, zei hij en ik kan daar een heel eind in mee gaan, want waarom krijgt degene die over zee het strand weet te bereiken eerder het verblijfsrecht dan degenen die wachten in de kampen van Jordanië of Libanon?

Heeft iemand die duizenden euro’s of dollars spendeert aan smokkelaars en andere uitwassen van de asielindustrie – sommigen hebben het over de asielmaffia – meer recht op asiel in Europa dan mensen uit Syrië die dat geld er niet voor over hebben of gewoonweg niet hebben.
Singer wil het kosten-bateneffect zo optimaliseren dat de beschikbare middelen worden ingezet voor de verhoging van het welzijn van zo veel mogelijk mensen. Niet het gevoel, maar het verstand moet onze ethische houding richting geven. En dat is misschien wat Demmers ook wil, maar dat komt er dan niet echt uit.

Europa heeft, nadrukkelijk door toedoen van Angela Merkel, de vluchtelingenstroom naar het noorden aangewakkerd. Het probleem groeit met de aanwas en voorlopig zullen, ook in ons land, mensen van hot naar her worden gezeuld, weken bivakkeren in sporthallen en vrijetijdscentra, slapen op veldbedjes, bediend worden door vrijwilligers en moeten hopen op een nieuw, tijdelijk onderkomen. Lopende de asielprocedures zal, zoals Demmers het wil, het kaf van het koren gescheiden worden, maar dan zijn we maanden verder en is het bovendien de vraag of de economisch gemotiveerde gelukzoekers dit en andere Europese landen zullen verlaten. Dan hebben we een groter illegalenvraagstuk dan nu het geval is en ook daar zal geen oplossing voor gevonden worden, ben ik bang.

Ter verdieping

Peter Singers visie

Letty en de gelukzoekers

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

6 reacties op De Albanezen van onze Letty (kaf van koren scheiden)

 1. frits jansen schreef:

  Gezien het feit dat de laatste jaren in Terneuzen een onevenredig groot aantal sociaal zwakkeren en anderszins begeleiding behoevenden ingestroomd zijn lijkt het me geen slecht idee, gespreid over de Zeeuws Vlaamse kernen en Terneuzen stad enige duizenden asielzoekers welkom te heten. De ontgroening en vergrijzing kan zodoende een halt toegeroepen worden en de ontvolking wordt tegen gegaan. Met hulp van de Nederlandse regering zal geld naar deze regio vloeien en met de juiste begeleiding, selectie en positieve inbreng van het bedrijfsleven en bevolking biedt dit kansen. Angst is een slechte raadgever omdenken zou in dit geval beter zijn.

  • van Gremberghe schreef:

   Ik pleit dan wel voor mensen met een gedegen technische achtergrond en opleiding, zodat het topcentrum techniek onnodig blijkt voorlopig en de Dowgift aangewend kan worden voor bv de opvang van deze nieuwe Nederlanders.

   • frits jansen schreef:

    Kan Conny, maar een druppel op een gloeiende plaat. We moeten groter denken. Nederland en Europa moeten met vele 10 tallen miljoenen en misschien meer deze regio een impuls geven maar wel aangestuurd door slimme mensen met visie en niet de reeds uitgekauwde voorstellen van de gekende figuren die het eigenlijk ook niet meer weten. Gezien de commentaren wordt er wel veel gekletst maar men lost niets op, het klinkt interessant maar is niet meer of minder dan politiek aangedreven profilering. Met de VVD Terneuzen voorop.

 2. Michiel Groeneveld schreef:

  Het voorstel van Demmers heeft een gevaarlijke kant. Op de eerste plaats doet het denken aan het etnisch profileren, zoals die zich eind vorige eeuw voordeed op de Balkan. Op de tweede plaats zijn er ook al spanningen gemeld tussen christenen en moslims, maar ook tussen alleengaande mannen en vrouwen. Spanning is het argument van Demmers voor gesegregeerde opvang en ik kan me daar iets bij voorstellen, maar die spanningen zullen er ook nog zijn als de vluchtelingenstroom uiteindelijk wordt losgelaten in de gewone samenleving. Het zou het beste zijn als culturele diversiteit integraal onderdeel blijft van de asielopvang; wie daar niet tegen kan mag dan gelijk z’n biezen pakken. Dat kan veel schade in de samenleving voorkomen in het vervolgtraject.

  • George Knight schreef:

   De scheiding tussen vluchtelingen die vluchten uit een onveilig land en migranten uit veilige landen vindt de rechtvaardiging in het vluchtelingenverdrag van Genève. Het definieert wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling en aan wie dus asiel moet worden verleend door het land waar een asielaanvraag gedaan wordt, en welke rechten aan de al dan niet als vluchteling erkende asielzoeker worden toegekend. In het publieke debat mis ik de verwijzing naar dit vluchtelingenverdrag te weinig. Dat Europa om redenen van draagvlak, capaciteit en geleidelijkheid grenzen moet stellen aan de instroom van migranten lijkt onvermijdelijk. De huidige chaos is ontstaan doordat de EU-lidstaten de regulering van de instroom uit hun handen hebben laten vallen.

   • frits jansen schreef:

    Ok George maar wat gaan we nu DOEN! Ik denk dat een regio als Zeeuws Vlaanderen prima kan dienen als toevluchtsoord voor goedwillende vluchtelingen. Die zwijgende meerderheid die alleen maar rust en veiligheid wil. Dat daar iets tegenover moet staan snappen die vluchtelingen wel, daar ben ik helemaal niet bang voor. Semi-intellectualistisch geneuzel dat weten we nu wel het PROBLEEM dient zich NU aan NU moeten er maatregelen getroffen worden. Biedt Zeeuws Vlaanderen aan als pilot project door een groot aantal vluchtelingen op te nemen. Streng geselecteerd dat wel, begeleid, nationaal en Europees gecoördineerd (geld en kennis) met z´allen de schouders er onder. Duidelijk en helder waar we voor staan en duidelijkheid van rechten en plichten. Omdenken het devies, uit de lus van geleuter en gebaande paden.

Reacties zijn gesloten.