Ongeoorloofde staatssteun van Terneuzen

IMG_4746Ik begin zo langzamerhand een beetje medelijden te krijgen met het Terneuzense D66-raadslid Charles ten Hengel. De politicus uit Koewacht is stilaan aan het verworden tot een tweede André van Himme en dat is – voor betrokkene – bepaald geen pretje. Van Himme was voor de herindeling van 2003 raadslid voor Links Perspectief Terneuzen en GroenLinks en vormde jaren achtereen -eigenlijk in zijn eentje – de Terneuzense oppositie. Vaak had de man gelijk als hij iets ter berde bracht, maar hij kreeg dat gelijk niet, omdat hij altijd overruled werd door een massale meerderheid. Hij nam – na een erfenis – de wijk naar Florida.

Of Ten Hengel nog een erfenisje wacht weet ik niet, ik weet wel dat Charles ten Hengel al jaren ageert tegen – vooral – de politieke domheid van TOP en de fracties die deze club uit de wind houden. In zijn eerste zittingsperiode gebruikte Ten Hengel nogal eens zware woorden, pittige uitspraken om de TOPpers te kijk te zetten. Het resultaat was dat zijn eigen achterban hem vanwege die pittige aanpak aan de leiband legde. Hij werd backbencher, maar dat is een rol die Ten Hengel niet wil en kan spelen.
Deze week was Ten Hengel weer de enige in de gezapige raad van Terneuzen die vraagtekens durfde te zetten bij de deal die het college van B en W gemaakt had met de Terneuzense bouwonderneming Van der Poel.
De bouwer had in de jaren ’90 een lap grond op het Kanaaleiland bij Sas van Gent gekocht met het plan om daar luxe appartementen aan het water op te kunnen bouwen. Helaas voor Van der Poel zette de Raad van State een streep door dat plan, omdat bouwen onder de rook (en stank) van Zuidchemie (Rosier tegenwoordig) niet kon worden toegestaan. Van der Poel had de grond voor nop gekocht, maar wachtte wel jaren om bij de gemeente Terneuzen te gaan claimen, wellicht doelbewust omdat Terneuzen jarenlang Europees geld wist te vergaren om het Kanaaleiland op te knappen. Hoe het ook zij, Van de Poel kwam niet aan bouwen toe en wilde tenlangeleste de ruim vier ton in guldens die destijds voor de grond was betaald terugzien van de gemeente Terneuzen.
Begin dit jaar kreeg de gemeente dan ook een brief op poten van de bouwonderneming waarin de claim werd gemotiveerd en gedreigd werd met juridische stappen.
Zie elders in dit blog de bijdrage : Van de Poel wil geld zien.

De Terneuzense wethouder van stagnatie, Frank van Hulle, moet erg van die claim zijn geschrokken want, ziedaar, na enkele weken werd Van de Poel al bediend met een lucratief Terneuzens voorstel. Van de Poel levert de grond in Sas terug in en krijgt vervolgens in Terneuzen wat nieuwe bouwlocaties van de gemeente. Zo gaat dat in Terneuzen.

Nu ben ik geen jurist, maar ik vraag me in gewisse af of Van der Poel überhaupt iets te claimen had bij Terneuzen. Immers de Sasse fabriek ligt al sinds het begin van de 20e eeuw daar aan het kanaal en iedereen in Sas en Westdorpe weet dat Zuidchemie wel eens kan meuren of wat stof kan uitbraken. Een regionaal bouwbedrijf had ook kunnen bedenkingen dat om milieutechnische redenen de bouw van appartementjes ter plekke wel eens niet mogelijk hadden kunnen zijn.
Wat Terneuzen nu doet is het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.
Wat Terneuzen nu doet is het bevoordelen van een marktpartij.
Wat Terneuzen nu doet stinkt naar de misdaad
en alleen Ten Hengel ruikt iets.

Bijgaand Ten Hengels bedenkingen.

Gem. wensen en bedenkingen Van der Poel

Ruikt U ook iets?

Naschrift GroenLinks Terneuzen:
“D66 had o.a. deze wensen en bedenkingen (met betrekking tot de deal met Van der Poel) goed verwoord en kwam met de vraag of een en ander niet eerst wat verder uitgezocht zou moeten worden. Wij hebben ze daar dan ook in gesteund. Het mocht echter niet baten, de zienswijze werd met een meerderheid verworpen. Het is maar te hopen dat onze vrees niet de waarheid wordt.”

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

8 reacties op Ongeoorloofde staatssteun van Terneuzen

 1. D.E. Tollenaar schreef:

  Tja, da’s de Terneuzense gemeenteraad. Ook toen de burgemeester, als voorzitter van biobase, een stemadvies gaf aan de raad voor het continueren van de financiële steun aan biobase, werd dit braaf opgevolgd. Maar wat wil je met een groep goedbedoelende amateurs!

  • Bijgaand de Biobase-motie van de VVD. Na toezegging van de burgemeester dat er geen cent aan Biobase zou worden uitgegeven zonder dat de raad er eerst in gekend zou worden, hebben wij de motie ingetrokken. Sindsdien hebben we niets meer vernomen, dus uw kritiek is onjuist.

   Tekst wensen / bedenkingen
   Stelt de raad voor om geen enkele overeenkomsten of verplichtingen aan te gaan met betrekking tot Biobase Europe Training Centre dan nadat er een financieel sluitende opzet ter goedkeuring aan de raad is voorgelegd.

   Toelichting
   Wij overwegen hierbij het volgende:

   De informatie m.b.t. BETC in de brief de dato 13 januari 2015 bevat veel intenties, maar vooralsnog geen enkel uitzicht op een materieel sluitende opzet;

   De gemeente Terneuzen heeft in 2010 éénmalig een bijdrage geleverd aan dit initiatief door grond ter waarde van circa €500.000 ter beschikking te stellen. Daarna heeft de gemeente onverplicht bijgedragen aan een tekort op de exploitatie van €67.500 over 2013. Voor de komende jaren wordt volgens de nieuwe voorzitter en burgemeester Jan Lonink rekening gehouden met een bijdrage van Terneuzen van circa €80.000 per jaar;

   De organisatorische opzet vanaf 2010 is financieel ontspoord zonder dat de gemeente Terneuzen hierop heeft kunnen bijsturen, laat staan dat de raad zich hierover heeft kunnen uitspreken;

   Een eventueel aan te gaan commitment van de gemeente Terneuzen aan BBTC in een nieuwe overeenkomst heeft (juridische) consequenties voor haar betrokkenheid bij een eventueel voortijdige afwikkeling van het project. Alsdan moet de volledige EU subsidie van circa €20 miljoen terug betaald worden door de betrokken partijen. In de voorgestelde opzet wordt de financiële betrokkenheid van Terneuzen niet uitgesloten;

   Wij zijn van mening dat de prioriteiten van de raad dienen te te liggen bij schuldvermindering voor de gemeente en lastenverlichting voor het bedrijfsleven en de burger. Betrokkenheid bij BETC is hieraan ondergeschikt;

   Wij zijn verder van mening dat dit geen limitatieve opsomming van bezwaren is, maar denken wel dat elke afzonderlijke overweging onoverkomelijk is om dit traject voort te zetten.

   Naam / namen +
   fractie(s)

   Groeneveld / VVD

   • van Gremberghe schreef:

    De VVD heeft sinds januari niets meer vernomen over Biobase etc, maar de feesten en partijen in dit groene bolwerk gaan vooralsnog op gezette tijden gewoon door….over opleidingen zullen we het maar niet hebben…

    • Naar aanleiding van een groot commercieel personeelsfeest in de gesubsidieerde Leutfabriek in Sas van Gent vorige maand hebben we vragen gesteld over het beleid van de gemeente voor paracommerciële activiteiten. Als kleine oppositiepartij kunnen we niet veel meer doen dan dat.

 2. annelies schreef:

  En weet je wat er gebeurt? Helemaal niets, misschien een regeltje in een accountantsrapport met “foei” daarin

 3. Pclijsen schreef:

  Ten Hengel stond niet alleen, dit in tegenstelling met jouw bewering dat hij de enige was die sceptisch was. GroenLinks, Ernst Jonker heeft dit betoog ondersteund.
  Zie het verslagje van Ernst op de GLsite. Hij heeft niet de gewoonte te jokken.

 4. Wim Diepeveen schreef:

  En het bleef nog lang stinken in Terneuzen!

Reacties zijn gesloten.