Dat Landje Apart

vlagZeeuws-Vlaanderen blijft zich nog altijd gaarne afficheren als een Landje Apart en naarmate het volk de kreet vaker bezigt kan het er uitdrukkelijk in blijven geloven ook. Want apart is Zeeuws-Vlaanderen wel. Het Centraal Planbureau heeft dat begin dit jaar in het onderzoek “Een verkenning naar de ruimtelijk-economische effecten van de Westerscheldetunnel” ook maar weer eens bevestigd. Overal in den lande waar nieuwe verkeersverbindingen worden aangelegd resulteert dit een economische groei, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, een grotere (sociale) mobiliteit en een impuls voor de regionale huizenmarkt. En dan zou je denken dat Zeeuws-Vlaanderen is gebaat met die Westerscheldetunnel, maar nee, helaas. No.

In de verkenning constateert het CPB dat kort na de opening van de Westerscheldetunnel de bewegingen op de arbeidsmarkt en de interregionale migratie toenamen. Zeeuws-Vlamingen gingen aan de slag in Midden-Zeeland, Bevelanders aan de overkant. Er werd zelfs wat verhuisd over en weer, maar na 2008 waren die effecten zo goed als verdwenen, kwam de klad in de arbeidsmigratie en dat was dat.

Van de hooggespannen verwachtingen die ooit de door Terneuzen ingehuurde professor G. Allaert wist neer te pennen (een boom in de bedrijvigheid, 8000 inwoners erbij, voorspoed alom) is niks, maar dan ook niks terechtgekomen. De Terneuzense Rekenkamer mocht dan in een onderzoek stellen dat dit Allaert niet verweten mocht worden, maar wel het lokale bestuur, feit is dat Zeeuws-Vlaanderen in zijn geheel amper van de komst van de Westerscheldetunnel heeft kunnen profiteren. Hoe dat komt kan ook het CPB niet verklaren, nader onderzoek zou daarop een antwoord moeten geven, maar ja, onderzoek in Zeeland is voorbehouden aan Scoop en die club gaat natuurlijk niet iets onderzoeken waarvoor al niet een antwoord beschikbaar is, alzodus blijven er vraagtekens.

Het enige positieve wat het CPB kon melden in de verkenning was dat de regionale huizenmarkt in Zeeuws-Vlaanderen zich – ondanks de crisis – beter staande wist te houden dan elders. Dan is dat weer een gelukje of wellicht heeft de Belgencampagne van de regionale makelaars daaraan bijgedragen.

Nee, Zeeuws-Vlaanderen is een landje apart en dat blijft het ook. Nu de wegeninfrastructuur, met de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel en de vernieuwde N61 westwaarts wat op orde is gekomen begint het geweeklaag van de Zeeuws-Vlamingen over de vele rotondes, de kronkels en de slechte bewegwijzering weer volop te ronken. Wat het laatste betreft is dat wel waar, van Terneuzen-zuid naar Sluiskil is via de tunnelweg bepaald geen verbetering, zeker als niet gezien kan worden of de brug bij Sluiskil al dan niet voor het wegverkeer gesloten is. Dat zou wel wat beter kunnen. Maar dat gemekker over rotondes is misplaatst.

Feit is wel dat met die nieuwe verbindingen het doorgaand verkeer van Walcheren zuid-en westwaarts de stad Terneuzen links laat liggen. Dat is te merken in de stede Terneuzen. Zelfs vanuit Hulst wordt rijdend richting Walcheren Terneuzen gemeden en gaat het verkeer in toenemende mate via de Langeweg naar de Tractaatweg, de Sluiskiltunnel door zo naar de Westerscheldetunnel. Een verbetering? Ja, voor de doorstroming wel, maar voor Terneuzen stad niet echt.

En laat nu net grootstad Terneuzen zich opnieuw willen afficheren als koopstad voor de regio, als verzorgend centrum voor Zeeuws-Vlaanderen, als stad waar iets gebeurt (soms). een groep dames (marketeers en managers) wil Terneuzen opstuwen in de vaart der volkeren, gesteund door de plaatselijke ondernemers en het bestuur. Deze week mochten ze in de couranten hun verhaal over hun pogingen ventileren, maar niet iedereen was daar echt blij om. Temeer, daar Terneuzen door de dames in kwestie zelf een negatief imago werd toebedeeld.

Oud-VVD prominent, ondernemer en Terneuzen-liefhebber Frits Jansen was op Facebook een der niet zo verheugden:
Onder de kop ‘wees trots op Terneuzen’ vandaag een groot artikel in de PZC waarin men een nieuwe aanpak van Terneuzen promotie presenteert. De onlangs aangenomen ‘centrummanager’ Tanya Joustra woonachtig in ’s Gravenpolder was nog nooit in Terneuzen geweest. Dit heeft ze over Terneuzen te vertellen, ‘ weet je wat ik dacht als het over Terneuzen ging? Dat is een afgelegen stad, waar niet veel te doen is, saai en vies en in verval. Erg natuurlijk maar we willen daar wel snel verandering in brengen’. Een mooie binnenkomer zou ik zeggen. Moest misschien maar eens een PR cursusje gaan volgen, wordt toch wel betaald door de baas van die saaie, vieze in verval zijnde stad. Corina Besseling de onlangs aangestelde stadsmanager vindt dat alle betrokkenen beter moeten gaan communiceren. Klopt, leer dan mevr. Tanya Joustra hoe ze zich zou kunnen presenteren en wat ze beter wel en niet kan zeggen in de media, het zou helpen.

Schreef Jansen, die daarmee een stortvloed aan reacties losmaakte. Zelfs oud-burgemeester Ron Barbé mengde zich in de discussie:

Ron Barbe Frits,het is onbestaanbaar dat deze mevrouw er in is geslaagd een functie bij onze gemeente te verkrijgen.Bovendien wordt er kletspraat verkocht waar wij al jaren nadrukkelijk afstand van hebben genomen.Mevrouw moet niet alleen op een PR cursus,maar ook eens in de bestuurlijke historie van Terneuzen duiken.Misschien samen met mevrouw Besseling en Jack Begijn.Maar er is weer 500.000 euro naar de malle moer.

Ik vrees dat alles lezende dat Zeeuws-Vlaanderen en dus ook Terneuzen een heel apart landje blijft.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Dat Landje Apart

  1. Tom Aarts schreef:

    Het zal eind jaren 90 zijn geweest dat ik (zeer vereerd) o.a. samen met Frits Jansen deel uitmaakte van een ‘denktank’ in onze gemeente die eens zou moeten nadenken over de consequenties van de toen nog geplande aanleg van de Westerscheldetunnel. Die activiteit was opgezet door de gemeente en stond toen onder leiding van o.a. Bram Stoffels. Enkele vergaderingen en sessies verder heeft Frits er de brui aan gegeven, op de voet gevolgd door mijzelf. Reden daarvoor was dat het voor ons ongelofelijke scenario wat steeds werd geschetst. dat na opening van de tunnel een diarree aan kooptoeristen de over(onder)steek zou maken om Terneuzen te verheffen tot mega koopcenter. Wij waren daar toen in het geheel niet van overtuigd en probeerden andere ideeën te delen over juist het tegenovergestelde. Uiteindelijk resultaat was dat met de eerste paal ceremonie van deze tunnel nog niet één concreet actiepunt ter berde is gebracht. Men zou, in het willig gehoor van Allaert wel wachten op de mooie kansen die er zouden komen als tie maar eens open ging ( de tunnel )……..en daar is het bij gebleven. In tegenstelling tot ‘de overkant’ hebben we ons (opnieuw) laten ringeloren door theoretici en de ‘ver van mijn bed’ denkers. Een inhaalslag is wel gepoogd, maar gedoemd tot mislukken, die jaren planning en organisatie kunnen we niet meer inhalen. Jammer is te constateren dat lessen zelden worden gebruikt om in de toekomst zaken anders aan te pakken.

  2. frits jansen schreef:

    Het is teleurstellend te moeten constateren dat na vele jaren er niets is terecht gekomen van alle goedbedoelde pogingen de stad Terneuzen in gang te trekken. Daar zijn een heleboel oorzaken voor aan te wijzen maar misschien is de belangrijkste oorzaak wel het gebrek aan kwaliteit en visie bij de bestuurders. Goedbedoelde initiatieven en ideeën werden deskundig de nek om gedraaid door incapabele (ik realiseer me dat ik geen vrienden maak) politici, ambtenaren die wel wat wilden werden deskundig (dat dan weer wel) weggesaneerd. Het electoraat in omringende dorpen moest bediend worden (weet U nog de gemeentelijke herindeling) en nogmaals werden er allerlei halfslachtige pogingen gedaan en weer een denktankje of werkgroepje opgericht om er wat van te maken. Elke keer wordt weer het wiel uitgevonden, oude wijn in nieuwe zakken geplengd, maar om met Conny te spreken het is vooral de tijd van stilstand en stagnatie en daar gaat U steeds meer voor betalen. Overigens dat constructief zijn waar om gevraagd wordt dat is zeer zeker door heel veel mensen gebeurt maar als je iedere keer weer dood loopt en je hoofd stoot is het wel is een keer over. Ik wens de nieuwe ploeg veel succes de start was in ieder geval allerbelabberdst.

Reacties zijn gesloten.