Het vergaren der rijkspenningen

imagesHet is maart. Belastingmaand. Voor de dag van Alva moeten de jaarlijkse aangiften de deur uit zijn, zoniet dan gaat de Belastingdienst dit jaar pittige boetes uitdelen aan onwilligen. Wie zijn jaarlijkse aangiften niet rond kan breien voor 1 april doet er goed aan uitstel aan te vragen voor de aangifte, wat ademruimte kan verschaffen tot 1 september, maar die aangifte moet uiteindelijk bij de Belastingdienst terechtkomen. Vraag een Belg naar de Belastingdienst, dan verschijnt er een brede grijns op het gelaat, want onze Zuiderbuur vindt het terugkerende spel van de Rijksinners een uitdaging, een wedstrijd, en de Nederlander, die gruwt van de dienst en ziet de jaarlijkse dans om de cijfers als een belasting in meerledige zin.

Nederlanders haten belastingen, de een nog meer dan de andere. De Telegraaf liet deze week onderzoeken welke belastingsoort het meest gehaat wordt en de erfbelasting eindigde met stip op 1. Nabestaanden vinden het zonder uitzondering een gruwel dat de fiscus aan de haal gaat met de spaarcenten van pa en of ma. Veel oudere mensen met kinderen proberen het successierecht voor te zijn door bij leven en welzijn nog wat te schenken aan de nakomelingen, maar ook dat kan niet zonder interventie van de rijkspenninginners, want die laten dan het schenkingsrecht in werking treden. Dik op twee staat de accijns op brandstof. Van de literprijs aan de pomp gaat nu linea recta 40 procent naar de schatkist, de btw op brandstof doet het totaal stijgen tot meer dan de helft. Nederlanders vinden dat echt te gortig en hopen nog altijd dat de tijdelijke verhoging van de accijns uit 1991, beter bekend als het kwartje van Kok, komt te vervallen. IJdele hoop denk ik zo.
Ook de vermogensredementsheffing wordt door veel mensen als een oneerlijke heffing gezien. Simpelweg omdat de Belastingdienst ervan uit gaat dat mensen op hun vermogen minimaal 4 procent rendement kunnen genereren per jaar. Met de huidige rentetarieven kunnen mensen echter alleen maar dromen van dat soort renteopbrengsten en wie een gok wil wagen met beleggingen is de voorbije jaren ook tot de ontdekking gekomen dat dit soort rendement bij uitzondering te behalen zijn. Op 4 treffen we in het onderzoek de btw-verthogingen aan. Die leiden direct tot prijsverhogingen en in een tijd dat prijzen alleen maar stijgen en lonen achterblijven wordt dat absoluut niet geapprecieerd. Voor de loonbelasting blijft de Nederlander schrikken, temeer omdat het progressieve systeem stijgingen van het inkomen gelijk weer reduceert.

Wat de Nederlander ook van de belastingen vindt, het maartse rekenwerk is onontkoombaar. Dus wordt het voor de meesten weer even zuchten.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.