OM deinst terug voor duik in Hulster beerput (met naschrift)

unknown“Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat justitie de vingers gaat branden aan een kwestie tussen particulieren, ontwikkelaars en de gemeente Hulst die al meer dan 10 jaar de gemoederen bezig houdt”, dat schreef ik op 5 oktober 2015 in het stuk getiteld “De beerput van Hulst even op een kier”. Welnu we zijn dik een jaar later en de regionale media berichten vandaag dat het Openbaar Ministerie besloten heeft de Hulster oud-wethouder Paul Weemaes niet te vervolgen wegens corruptie. Volgens het OM is er onvoldoende wettig bewijs om deze zaak succesvol voor de rechter te brengen.

De Hulster raadscommissie D04 (commissie ‘Stiekem’) bracht volgens de PZC vorig jaar heeft de kwestie voor onderzoek bij het OM aan. Aanleiding was het integriteitsrapport dat naar aanleiding van vermeende gedragingen van Weemaes was opgesteld. In dit rapport is onderzocht of Weemaes in voorgaande jaren in een aantal gevallen zijn boekje te buiten zou zijn gegaan in zijn rol als wethouder en makelaar/hypotheekadviseur in de kwestie rondom de aankoop van een woning aan het Stationsplein. De commissie kwam tot de conclusie dat Weemaes in minstens in facturenkwestie over de schreef was gegaan.
Had de oud-wethouder die factuur niet zelf ondertekend, maar zijn zakenpartner een krul laten zetten, dan had geen haan er naar gekraaid.

Overigens werd er in de rapportage gesteld dat er in de kwestie over de planologische verwikkelingen rond de percelen Stationsweg 20 en 22 en de projectontwikkelingen ter plekke wel meer bestuurders rond wel meer bestuurders raar waren opgetreden – de burgemeester van Hulst die alles maar liet voortduren – voorop, maar geen van de strapatsen bleek voldoende ernstig om betrokkenen te vervolgen. Met de presentatie van het rapport van de commissie D04 ging het deksel van de Hulster beerput (overal waar ontwikkelaar Boussen verschijnt worden die -beerputten – klaarblijkelijk geslagen, alsof het zo hoort) even omhoog, werd er door politici en het volk geklaagd over stank, werd het OM gevraagd om zich te roeren in de bagger, maar besloot het Openbaar Ministerie om dat toch maar niet te doen.

Tegen een andere Hulster bestuurder, Frans de Vries, is recentelijk nog een verzoek tot strafrechtelijke onderzoek gedaan door dezelfde ontwikkelaar. Gelet op het voorgaande zal dat ook niet worden uitgevoerd, schat ik zo in.

Naschrift 8-12-2016: Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de Hulster oud-wethouder Frans de Vries. Het OM stelt tegenover de PZC “dat er geen omstandigheden zijn die erop wijzen dat De Vries zich schuldig maakte aan enig ambtsmisdrijf en dat de kwestie uitgebreid is bekeken door de gemeentelijke integriteitscommissie.”

Lees ook:Gremberghe’s Blog okt 2014

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.