Doel staakt deel van productie (met aanvulling)

De koeltorens van Doel

De koeltorens van Doel


Electrabel, het energiebedrijf dat de vier kerncentrales bij Doel exploiteert (als ze werken), heeft met onmiddellijke ingang besloten om de productie van H2O – wolken te halveren. Met deze drastische ingreep – een van de twee enorme koeltorens bij Doel zal er de komende tijd nutteloos bijstaan – hoopt Electrabel een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatbeheersing in de tijd die nog komen gaat.

Onderzoek had namelijk uitgewezen dat door de productie van de Doelwolken de neerslaghoeveelheid in met name West-Brabant de voorbije jaren fors was toegenomen, hetgeen zijn weerslag had op de kweek van de rode kruisbes en de Brabantse hazelnoot. Deze gewassen zijn door het Doelvocht (soms op jaarbasis wel 180 mm extra) volledig uitgestorven. Ook zouden de centralewolken negatieve effecten hebben op de gemoedstoestand van mensen in bijvoorbeeld Steenbergen. Alles van over de grens gaat hen tegenstaan. Daar wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan door wetenschappers van de Universiteit van Tihange-la Neuve.

Electrabel heeft de bevoegde instanties in West-Brabant (provincie en gemeenten) zoals gebruikelijk volgens protocol geïnformeerd over de getroffen maatregelen. Electrabel-woordvoerder Odille van Ramsputte: ”Ons hebben geheel volgens de protocollen onze communicatie geëntameerd en dat wordt alom gewaardeerd. Ik kan ook met de aan zekerheid grenzende zekerheid stellen dat de volksgezondheid van omwonenden op geen enkele wijze in gevaar komt. Au contraire, mensen met astmatische aandoeningen, zullen – als de wind uit de juist hoek blijft waaien- zelfs opgelucht adem kunnen halen.”

In Hulst is het bericht van Electrabel nog niet binnengekomen, zoals dat volgens protocol gebruikelijk schijnt te zijn. De Zeeuwse instanties hebben onderling afgesproken dat de burgemeester van Hulst altijd op maatregelen, incidenten of storingen in en bij Doel mag reageren als ze achter de rug zijn, opgeschort zijn of door de Belgische instanties zijn gebagatelliseerd.
Mulder meldde gisteren aan de media dan ook: “Aan de veiligheid van de energie en wolkeninstallatie in België twijfelt hij niet. Hij heeft er vertrouwen in dat de Belgische en internationale autoriteiten die zich met die centrales bezighouden, hun werk goed doen. “

Ook de Zeeuwse gouverneur van de Oranjes, Han Polman, wist te melden dat de Zeeuwen zich geen zorgen moeten maken om het verdwijnen van de wolken. “We zullen het merken, we wonen en werken wel in de buurt, maar goed is niet meer dat een beetje water minder” Volgens Polman behoren de koeltorens tot de kerncentrales in Doel die tot de veiligste ter wereld mogen worden aangemerkt. Oké, er waren recentelijk wat incidenten (tot en met sabotage toe) maar die hebben zich niet voorgedaan in het nucleaire deel wist Polman.

Of het niet in werking hebben van de tweede koeltoren niet direct het effect was van de vele storing in Doel 1, 2. 3 en 4 wilde Van Ramsputte bevestigen noch ontkennen. “Het kan zijn, wellicht ook niet, wij doen er alles aan om onze productie te garanderen met installaties die nog immer gelden als state of the art, vanzelfs…”

Met even een serieuze aanvulling:
De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) zijn naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Ze willen de wet laten vernietigen die de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 mogelijk heeft gemaakt. Dat verneemt Belga bij BBL.In 2003 werd een wet gestemd die voorzag in een geleidelijke kernuitstap, maar vorig jaar stemde de federale overheid een wet die de levensduur van de reactoren Doel 1 en 2 met tien jaar verlengde.

Tegen die wet kwam al heel wat protest, uit binnen- en buitenland. Maar nu blijkt dat BBL en IEW woensdag naar het Grondwettelijk Hof zijn gestapt, met als doel de wet te laten vernietigen, bevestigt BBL.

“Er is geen milieueffectenrapport opgemaakt en er is geen publieke consultatie geweest vooraleer is overgegaan tot de levensduurverlenging. Dat zijn argumenten die door de Raad van State in een advies werden aangehaald”, zegt Sara Van Dyck, beleidsmedewerker energie bij BBL. Volgens de organisatie is dat niet in overeenstemming met het verdrag van Aarhus en van Espoo, noch met het Europees en Belgisch recht. De vernietiging is het doel, waardoor de levensduurverlenging ongrondwettig zou zijn.

“Er is geen democratisch debat mogelijk geweest, dus zien we ons genoodzaakt de juridische weg te bewandelen. Het is heel frappant dat de levensduur verlengd wordt, terwijl Elia en de CREG stellen dat de centrales niet nodig zijn om het licht te laten branden”, zegt BBL.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.