Kennedy-West is in optiek D66 een sprookje

Verstandig-bestuur-D66-Terneuzen-298x168D66 in Terneuzen vindt dat de gemeente geen tijd, geld en energie meer moet stoppen in het project Kennedy-West, de bouw van een woon-winkelcomplex van bijna veertig miljoen euro, dat moet verrijzen op een steenworp afstand van het nu al noodlijdende kernwinkelapparaat in het centrum van de stad. Het project is in de optiek van de democraten een sprookje, dat al diverse malen anders verteld wordt, een doodsteek voor de lokale middenstand, een project waar te veel gemeenschapsgeld in is gaan zitten (nu al anderhalf miljoen euro) en waar straks nog meer geld ingepompt wordt om een zodanige wijze dat er sprake is van staatssteun en waarover alleen langzamerhand – zeer tegen de zin van D66 – in beslotenheid over mag worden gesproken.
In een uitvoerig schrijven aan B en W ventileert D66 als eerste en voorlopig als enige bedenkingen en bezwaren tegen het project.

De club van Charles ten Hengel is bovendien het achter gesloten deuren vergaderen over dit onderwerp meer dan zat. Zeker als dit bepaald wordt door een commissievoorzitter die geen onafhankelijke positie inneemt, maar partijpolitiek gebonden is. Na de gerezen consternatie vorige week, toen de voorgenomen verkoop van 4000 vierkante meter gemeentelijke grond ten faveure van het project alleen in beslotenheid mocht worden besproken, is D66 van mening dat de vergaderregels die tot op heden in Terneuzen gehanteerd worden aan een revisie toe zijn. In een schrijven van de fractie wordt het college van B en W gevraagd om hier werk van te maken en de VNG daarvoor in te schakelen.

De tekst van het schrijven spreekt voor zich:

Plan Kennedylaan West is een oud en door de veranderende tijden, achterhaald plan. Een plan geboren aan het eind van de vorige eeuw, toen de wereld wat de detailhandel betreft, nog een totaal ander aanzien had.
Al jaren hangen ontwikkelaars rond dit plan, zonder dat er enig concreet voorstel wordt gedaan.
Nu is er dan een ontwikkelaar opgestaan die een sprookjesachtig concept aan Raad en College heeft gepresenteerd met parkeerterreinen, 2 etages winkelruimte, een wooncomplex, en een invulling van detailhandel die een prachtige aanvulling zou moeten zijn voor het huidige winkelbestand in Terneuzen. Dat mag wat kosten vond ook het College en inmiddels zijn er dan ook al aardig wat kosten gemaakt. Verder zullen infrastructuur zoals de Kennedylaan aangepast worden en komt er “EEN OVERLOOP” naar De Kop. Deze hele kostencalculatie is gebaseerd op het oorspronkelijke sprookje.
Inmiddels heeft de ontwikkelaar besloten dat 2 etages detailhandel toch wat veel van het goede is en gaat nu op de begane grond verder. De kosten voor de gemeente blijven ondanks het kleinschaliger worden van het oorspronkelijk sprookje, gelijk.

De totale kosten voor dit plan schat D66 voorzichtig op 1,5 miljoen: verliezen grondexploitatie, plankosten, herstructurering Kennedylaan, infrastructuur om ingewikkelde “OVERLOOP” te realiseren. Daarnaast bewijst de praktijk dat uiteindelijk allerlei kosten worden gemaakt in de loop van een dergelijk project die onder andere kostenplaatsen worden geboekt, maar in feite niet anders zijn dan kosten om het hele project te realiseren. (Zie b.v. de totstandkoming van Het Museum Axel).
Dan rijst de vraag of de ontwikkelaars dit plan verder gaan uitkleden. Het is nu al bijna gehalveerd en zou kunnen eindigen bij een of twee grootgrutters en een Action. D66 acht het al niet erg kansrijk dat er überhaupt iets komt, maar als dit zo is dan denken wij dat alleen een verder uitgekleed plan in het verschiet ligt. Er zijn tal van winkelketens die groot oppervlak nodig hebben de afgelopen periode failliet gegaan. Anderen zoals De Blokker De HEMA en de Ven D staan op omvallen. De kosten voor de gemeente blijven ondanks het verder uitkleden van het oorspronkelijke sprookje gelijk.
Wij vinden dat de kosten die de gemeente maakt en gaat maken grotendeels verhaalt moeten kunnen worden op de ontwikkelaar, ook als het plan wordt afgeblazen.
Het College gaat er van uit dat 80 – 90% van de klanten voor Kenn.West afkomstig zijn uit een straal van 10 KM De rest uit een straat van 10- 20 KM. Deze burgers hebben een portemonnee met een bepaald diepte. Besteden ze deze middelen in de Kenn. West, dan houden ze geen middelen over ter besteding in de rest van de detailhandel in onze gemeente. Een verdere omzetdaling en leegstand ligt voor de hand. Bovendien vragen wij ons af wat een burger die op een afstand van 20 KM vanaf de Kennedylaan West woont hier komt zoeken als hij maar 10 KM van Gent woont, of in St Niclaas.

De “OVERLOOP” die gedacht wordt zou volgens het College een toename betekenen van bezoekers aan De Noordstraat van maar liefst 35%. Droomdenken op zijn best.
Om deze “OVERLOOP” te realiseren is gezien de drukte op de Kennedylaan een voetgangerstunnel of loopbrug nodig. Het kost wat, maar dan kun je wat met je dromen.

Dan denkt D66 dat de eerste de beste winkelier die tegen dit gehalveerde plan gaat procederen deze zaak gaat winnen op grond van “verboden staatssteun”. Zeker indien dit plan nog verder wordt uitgekleed.

En dan, wat voor detailhandel gaat er nu komen? Ho,ho, dat is vertrouwelijk. De Raad heeft op geen enkele wijze de mogelijkheid haar controlerende taak uit te voeren, indien wij niet weten wie of wat er komt en dus kunnen we hier ook geen beslissing over nemen.
Wij kunnen moeilijk beoordelen of de geplande woningbouw nuttig en zinvol is. Wij denken dat er mogelijk een markt is op die locatie, ondanks de geluidsoverlast, maar kunnen dit niet cijfermatig onderbouwen. Wel weten we dat in één klap het hele, door de provincie toegestane woonquotum voor een jaar is opgesoupeerd. En dus nergens anders nieuwbouw kunnen plegen ook niet in de kernen.
En tenslotte wijzen wij u er op dat LOCATUS vorig jaar aan de rijksoverheid heeft gevraagd maatregelen te nemen tegen bestuurders die ondanks de teruggang in de detailhandel toch grootschalige complexen blijven bouwen aan randen van centra.

Onze wensen en bedenkingen samen gevat:

BEDENKINGEN
1 Er is sprake van een gedecimeerd plan, terwijl de kosten voor de gemeente gelijk blijven.
2 De kosten die de gemeente nu maakt dienen veel meer op rekening te komen van de ontwikkelaar.
3 Wij achten de kosten die de gemeente gaat maken voor een uitgekleed plan, veel te hoog.
4 Naar de mening van D66 is hier sprake van “staatssteun”.
5 De burger die euro’s uitgeeft op Kennedylaan West houdt geen euro’s over voor besteding in de bestaande detailhandel. Gevolg: verdere leegstand.
6 Het idee dat er een toename van 35% zou gaan ontstaan in de “traffic” naar De kop van de Noordstraat is een sprookje en nergens wetenschappelijk onderbouwd.
7 De invulling van de detailhandel is vertrouwelijk. De Raad kan niet oordelen indien ze niet weet waarover ze moet oordelen.
8 Het woningbouwquotum is in één klap op voor een heel jaar.

WENSEN
Stop onmiddellijk met verdere investeringen in dit plan.

C.ten Hengel, D66

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

3 reacties op Kennedy-West is in optiek D66 een sprookje

 1. George Knight schreef:

  Conny, als het Terneuzense gemeentebestuur keer op keer de bestuurlijke regels overtreedt, dient dan niet dit onderwerp op een hoger niveau aangekaart te worden?Want feitelijk gaat het niet om het complex Kennedy-West, maar om het gebrek aan democratie, transparantie en zorgvuldig bestuur van het gemeentebestuur van Terneuzen. Dat valt dan te omschrijven als een structureel tekort.

  Ik denk dat een gang naar de bestuursrechter door Terneuzense burgers die zich verenigen in een burgerbeweging daarom de voor de hand liggende optie is. En de politieke partijen kunnen met een dossier van geïnventariseerde voorbeelden dat aantoont dat het gemeentebestuur in bestuurlijk opzicht stelselmatig in gebreke blijft naar de Commissaris van de Koning in Middelburg stappen.

  Inhoudelijk doet het plan me denken aan Rotterdam. Waar het vorige college de leegstand bevorderde door nieuwbouw. Zodat het probleem van leegstand niet opgelost, maar doorgeschoven werd. Wie door de Noordstraat loopt en dat vergelijkt met 40 jaar geleden toen het een bruisende straat met een actieve middenstandsvereniging was (Frank Koulen!) wordt triest van de afgenomen kwaliteit van het winkelbestand. Als de winkels al niet leeg staan.

  Het is economisch ongelukkig om in krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen waar al zoveel woningen leegstaan en niet de verwachting bestaat dat dit snel aantrekt woningen bij te blijven bouwen. Zodat ook het aantal kopers in de winkels afneemt.

  Betrokken projectontwikkelaars zouden hun eigenbelang en het algemeen belang van Terneuzen beter dienen door hun activiteiten te verleggen naar West-Brabant of de regio Rotterdam. Zeeuws-Vlaanderen heeft geen behoefte aan achterhaalde plannen die niet meer passen op de werkelijkheid van nu.

 2. Charles ten hengel D 66 schreef:

  Geachte Heer Van Gremberghe,

  Het doet me deugd dat 1 april achter ons ligt.

  Met vr.groet,

  Charles ten Hengel.

Reacties zijn gesloten.