Wat zijn we goed af in Zeeland!

logoDe liberale stoottroepen in Terneuzen mogen bij tijd en wijle graag positieve berichten plaatsen over economie en werkloosheid op hun sociale mediakanalen om daarmee – op zijn minst – de indruk te wekken dat het beleid van kabinet Rutte II (de brigade rampspoed) goed is voor de mensheid. Zo ook deze week. Een bericht uit de PZC over de lage werkloosheidscijfers in Zeeuws-Vlaanderen, nou, zelfs in Zeeland. Lager dan elders in den lande hadden de economen van staatsbank ING becijferd.

De werkloosheid is nergens in Nederland zo laag als in Zeeuws-Vlaanderen, meldde de PZC op basis van de ING-onderzoekingen. Vijf procent van de beroepsbevolking staat geregistreerd als werkloos. In Overige Zeeland 6,2 procent. „Zeeuws-Vlaanderen mag een „erkend” krimpgebied zijn, in de werkloosheidscijfers is dat niet terug te zien”, wist de krant. Nou, dat laatste klopt niet, want juist door die bevolkingskrimp is in Zeeuws-Vlaanderen de beroepsbevolking in zijn totaliteit met bijna 2000 zielen teruggelopen, een tendens die zich de komende jaren nog voortzet en wanneer de beroepsbevolking krimpt en de werkgelegenheid enigszins gelijk blijft, dan zal het werkloosheidpercentage gaan dalen. Gek genoeg maakten de ING-economen vorig jaar wel gewag van deze ontwikkeling, dit keer deden ze het niet, waarmee een op zich positief bericht nog een stuk positiever gaat klinken.

Overigens plaatste de gewaardeerde PZC-verslaggever zelf ook enige kanttekeningen bij de goede scores van de bankeconomen, omdat ze volgens hem nalieten duidelijk te maken waaraan die scores te danken waren. Nou ja, bekijken we de Zeeuwse arbeidsmarktmonitor van september 2014, dan zien we dat Zeeuws-Vlaanderen een relatief lage arbeidsparticiaptie heeft. Van de potentiële beroepsbevolking van 66.000 mensen is een derde om wat voor reden dan ook niet bij machte om 12 uur of meer betaalde arbeid te verrichten. Een hoog percentage aan arbeidsongeschikten verklaart vervolgens veel. Neem dan ook de 3200 Zeeuws-Vlamingen in ogenschouw die in België werken (iets minder dan in voorgaande jaren) dan beïnvloedt dat aantal de werkloosheidscijfers in positieve zin.

De Zeeuwse arbeidsmarktmonitor is een stuk minder rooskleurig over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in onze contreien. Voor Zeeuws-Vlaanderen hanteren zij andere cijfers en zien we dat de werkloosheid in 2007 slechts 2,8 procent bedroeg en in september 2014 7,5 procent. De ING’ers tellen klaarblijkelijk alleen mensen mee waarvan zij menen dat ze meegeteld moeten worden.

De Zeeuwse onderzoekers zien ook echt nog niet het eind van de crisis gloren. Ze gaan ervanuit dat het aantal banen in de industrie in de streek met 100 zal terug lopen, los nog van de chemische sector waar ook 100 banen minder te vergeven zullen zijn. In de logistieke sector blijft het aantal banen met 3100 gelijk, de detailhandel heeft het moeilijk en dat is nog lang niet over. Negatief saldo aan banen volgend jaar 550! Daarin is Neckermann dan waarschijnlijk meegenomen. De werkgelegenheid in zorgsector zou volgens de Zeeuwse arbeidsmarktonderzoekers in Zeeuws-Vlaanderen nog met 400 banen kunnen groeien, maar daar gelooft natuurlijk – met de recente berichten over de reorganisatie van Zorgsaam – ook geen mens meer in.

Het enige bericht van de ING economen waar we enige waarde aan kunnen hechten is de constatering dat Zeeland een economische dwerg is. Maar dat heeft VVD-Terneuzen niet op FB gezet en dat is hun goed recht…

Ik ben overigens benieuwd of er nu weer een ING-bankdirecteurtje opstaat die roept dat we niet zo negatief mogen zijn over ons prachtige Zeeland, net als een paar maanden terug een Rabo-directeur meende te moeten doen. Als banken ons gaan vertellen hoe en wat we moeten denken, dan is natuurlijk het hek van de dam…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.