Dromen over het nieuwe Terneuzen

Unknown-2De Scheldeboulevard in Terneuzen is eigenlijk de Boulevard van de Gebroken dromen. Elk plan dat in Terneuzen bedacht, gepresenteerd of gelanceerd wordt vindt zijn  weg naar het gemeentehuis -langs de boulevard – om daar te sneuvelen, te verpieteren of in een la te belanden. Het gemeentebestuur zelve, met name TOP-wethouder Frank van Hulle van Stagnatie, excelleert al jaren in schiere besluiteloosheid en als er eens iets beslist wordt, dan blijken het verkeerde besluiten te zijn geweest. De nieuwe jachthaven, de reconstructie van de Kop van de Noordstraat (en Nieuwstraat) en plan Kennedy-West, het vlot niet, het lukt niet.

Maar gelukkig, o gelukkig, zijn er buiten het politieke circuitje van Neuzen nog wat denkers en dromers. Lieden die Terneuzen een boost willen geven, die de stad een belangrijke plaats toedichten op de mondiale kaart. Ja, ze zijn er nog. Niet veel, maar een paar mensen zijn Terneuzen echt als the place to be, de stad waar het allemaal staat te gebeuren. De laatste dagen gonst het een beetje langs de Scheldeboorden te havenstad T. geruchten over grootste gedachten uit de koker van oud-makelaar Piet van Alten en entrepreneur Naeye.
Er schijnen plannen te zijn om het centrum van de stad een totaal nieuw uiterlijk te geven compleet met zeven nieuwe torenflats aan het water (jachthaven en sluizencomplex), met een nieuwe jachthaven, met schitterende woningen op de oostpier tegenover het gemeentehuis, met een ondertunnelde Scheldeboulevard (om stad weer met het water te verbinden), met een luxe hotel en een volledig herzien zeefront. Kosten? Nou, als alles gerealiseerd kan worden, tussen de 1 en 2 miljard. En wie gaat alles betalen? Nou, Van Alten zegt financiers te hebben. Dus…

Mooi, dromen over het nieuwe Terneuzen (zonder acht te slaan op het oude). Maar ja, wie gaat die dure appartementen aan het water aanschaffen? Zijn er nog pensionado’s met pecunia? Een blik op de huizensite Funda laat zien dat er nu al meer dan 1000 woningen in Terneuzen te koop staan en dat aantal groeit nog stede. Het inwonertal van Terneuzen daalt nog steeds, ondanks de vermeend succesvolle campagne Belgen te lokken. Ach, dit voorjaar was de aanwas van inwoners positief, ik moet eerlijk blijven, maar dat plusje zal inmiddels – door de vertrekkende studenten – al wel weer omgetoverd zijn in een minnetje.

Maar alla, durf en fantasie kan Van Alten niet ontzegd worden. Deze week wordt het mega-plan gepresenteerd aan bestuurders en belangstellenden. Een aantal raadsleden weet inmiddels van de hoed en de rand en heeft na kennisname van de droom even kostelijk kunnen lachen. Maar niemand heeft het plan direct afgeschoten. “Dat is niet gepast”, zegt D66-raadslid Charles ten Hengel. “Ik heb het plan gezien en naar mijn mening is er sprake van een hoog sprookjesgehalte, maar toch ben ik van mening dat iedere burger van Terneuzen die een positieve bijdrage wenst te leveren aan de gemeente, de kans moet krijgen zijn plannen te presenteren. Stel dat slechts een deel van de plannen realiseerbaar is en wordt uitgevoerd, dan is dat mooi meegnomen, want dat er iet in Terneuzen gebeuren moet, dat staat ook voor mij vast.”

Neemt niet weg dat Ten Hengel nu al een aantal vragen geformuleerd heeft voor het College van B en W en de initiatiefnemer over de droom van Van Alten. Simpelweg, om straks niet voor verrassingen te komen te staan.
D66 heeft de volgende vragen:
1 ) Hebt u een sluitende financiering, kunt u iets over de financiers vertellen en hebben deze een onbesmet blazoen?
2 )U lost de grote barrière van een weg tussen de stad en de haven op door de Scheldeboulevard te onder tunnelen. Hebt u zich gerealiseerd dat deze tunnel een onderdeel gaat vormen van de DELTA waterkering, waardoor Rijkswaterstaat zeer hoge eisen zal stellen aan de uitvoering van deze tunnel.
3 )U gaat minimaal een paar duizend extra woonunits in Terneuzen bij bouwen. Is het u bekend dat de provincie beperkingen stelt aan het aantal nieuw te bouwen woningen? Hoe lost u die beperkingen op?
4 )Bent u bereid een fors aantal woningen op uw kosten te slopen als compensatie voor de nieuwbouw?
5 )Dit project zal, indien het doorgaat, gouw een 10 jaar in beslag nemen. Bent u bereid een garantstelling te geven van B.V. 50 miljoen of een bankgarantie van gelijke omvang, als garantie aan de gemeente dat, indien de investeerders gaandeweg het project zich terug trekken, en de gemeente “de rommel moet gaan opruimen”?
6 )U voorziet in dit plan een groot aantal ligplaatsen erbij aan de zoete kant. Ook aan de zoute kant kiest u voor een jachthaven en niet meer voor een werkhaven. Is het u bekend dat Rijkswaterstaat aan de zoute kant niet nog meer ligplaatsen toe staat? Is het u bekend dat de vraag naar ligplaatsen momenteel onvoldoende is om het huidige aanbod in te vullen? U kunt morgen een ligplaats krijgen bij de Stichting Jachthaven Terneuzen.
7 ) De gemeente Terneuzen is blut. Er is geen cent meer in kas. U heeft aangegeven de kosten voor infrastructuur te zullen betalen. De door u gewenste aanpassingen zoals nieuwe pieren, ondergrondse garage bij De Kop, jachthavens, tunnel, cruiserterminal, strand, aanpassingen wegen en verkeer, enz. gaan ruw geschat minimaal 500 miljoen kosten. Is er dan uit uw commerciële activiteiten nog wel een realistisch rendement te behalen?
8 )Bent u bereid de natte en droge infrastructuur welke u bedacht had in uw plan voor het grootste deel eerst aan te leggen alvorens u begint aan de bouw van appartementen?

Als deze vragen alleen al eerlijk beantwoord worden, dan zal de droom uiteenspatten en het plan Van Alten een weg vinden langs de Boulevard of Broken Dreams naar een kast in het gemeentehuis.
Zoniet, dan droomt Terneuzen samen met Van Alten en Naeye verder…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.