Zeeland heeft behoefte aan luizen (in de pels)

imagesNaar het zich laat aanzien laten de kiezers op 19 maart de stembus en masse links liggen. Gevreesd wordt voor een opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen van minder dan 50 procent. Op partijbureaus in den lande maakt men zich zorgen. Vooral bij VVD en PvdA. Op zich niet zo verwonderlijk. De burger is het bezuinigen beu. Is het zat om gepakt te worden in de portemonnee terwijl men in Brussel mooi weer blijft spelen met Nederlands belastinggeld. De kiezer heeft genoeg van de bankenellende, de economische crisis en de werkloosheid en de rekening voor de afstandelijke houding van het electoraat zou best wel eens bij de huidige regeringspartijen gelegd kunnen worden. Dag-en opiniebladen voorspellen winst voor de lokale partijen, maar dat is niet zo vreemd. Aan de andere kant is het benadrukken van die verwachte winst van lokalo’s weer reden voor landelijke partijen om hun (vermeende) aanhang alsnog te bewegen om vooral toch maar te gaan stemmen.

De lokalo’s rukken op koppen de bladen. Ook in Zeeland, maar is dat wel zo.
Ik kan mij nog goed herinneren dat voor de laatste gemeentelijke herindeling in 2003 de lokale lijsten in Zeeuws-Vlaanderen groter in aantal waren en bovendien ook nog eens meer raadszetels bezetten. Nu stonden er toen in de zeven gemeentehuizen ook meer ztels. 111 om precies te zijn, tientallen meer dan nu in de drie stadhuizen. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen wordt gesproken over een migratie van raadsleden. Jos van Eck van Steen Alleen, voorheen CDA gaat naar Algemeen Belang Groot Hulst, Jean Paul Hageman (Groot Hontenisse) stapt ook over. Ja dat gebeurt, maar gaan we eens even kijken waar Algemeen Belang Groot Hulst uit voortgekomen is, dan blijkt alras dat er onder de noemer van ABGH veel oude lokalo’s schuilgaan. Clings Belang, Lijst Bruggeman, Gemeenschappelijke Belangen, ze werden veel en veel eerder al opgeslokt.
De enige nieuwe partij die zich in Hulst manifesteert (en niet echt op een frisse, aangename wijze) is Hulst Anders. En of dat een echte partij is durf ik te betwijfelen. Hulst Anders is directeur Jan van Puyvelde van het noodlijdende gemeenschapscentrum Den Dullaert en hij wil alles anders, omdat hij het gevoelen heeft dat politiek Hulst zijn centrum in de steek heeft gelaten. en misschien is dat ook wel zo, maar dan heeft hij dat toch vooral aan zichzelf te danken. Hulst Anders wil dat politiek Hulst naar de burgers gaat luisteren, luisteren, luisteren, zo roept Van Puyvelde als hij kan. Roepen ja, want ik heb de man de voorbije weken er nog niet op kunnen betrappen dat hij zelf de kunst van het luisteren beheerst.

De lokalen rukken op. In Terneuzen? Met Cees Freeke, die 55 voor zijn naam heeft geplaatst in de hoop ouderen aan zich te kunnen binden en daarmee weer een plekje in de raad te kunnen verwerven nadat hij de vorige verkiezing eruit gekegeld werd. Ach Freeke, dat viel mij op tijdens de debatten, is niet meer zo uitgesproken als vroeger en of hij een zetel weet te halen valt nog te bezien. Hij vist bovendien in dezelfde vijver als Opa Fons van Limpt, die de SP zomaar verwisselde voor een lokale OPA-lijst, maar er zelf nog niet uit is of hij de oude SP-taal moet uitslaan of iets anders. Vorige week zei de man dat hij nog steeds de SP-fractievoorzitter is in de Terneuzense raad. Dat klopt, maar voor de kiezer schep je zo weinig duidelijkheid.

De regionale politiek zou beter gediend zijn met wat nieuwe luizen in de pels. Mensen die de bestuurders op kritische wijze volgen en bejegenen. Figuren als een Herman van Rie (ooit D66 in Aardenburg), een André van Himme (Links Perspectief Terneuzen), een Benno Martens (beginnende PvdA’er te Hulst) of in ludieke zin een Eduard Rammelaere van de gelijknamige lijst uit Eede. Dat soort types (je mag de legendarische Honoré Colsen, een eigen lijster uit Sluuskille daar ook onder voegen), aan dat soort mensen, heeft de regionale politiek behoefte. Zij zorgden voor debat (kregen zelden gelijk, maar gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen), entameerden onderzoeken, stuurden slecht functionerende burgemeesters naar huis (in Aardenburg destijds) en zorgden ervoor dat de gevestigde orde enige mate van zelfkritiek ontwikkelde.
Zeeuws-Vlaanderen, maar dat geldt ook voor de rest van Zeeland, wordt al jaren bestuurd door bestuurders die zichzelf zevens toekennen, terwijl ze hooguit zesjes verdienen en van het gros van het electoraat tevreden zouden moeten zijn met een 4. Dat wijzen recente regionale onderzoeken naar het openbaar bestuur uit.
Deze provincie, onze regio, heeft behoefte aan mensen die zich electoraal kunnen onderscheiden, die getuigen van kennis, maar ook durf. Die het verleden koesteren, maar vooral ook verder willen kijken dan morgen. Nu blijft de Delta teveel in het gisteren hangen…

Beste lezers, ik besef dat het een weinig opbeurend verhaal is, maar het zij zo.
Niettemin verzoek ik U maak gebruik van uw democratische recht, Ga Stemmen. De keuze is aan U.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

7 reacties op Zeeland heeft behoefte aan luizen (in de pels)

 1. Peter schreef:

  Let even op de eerste zin na de intro. Kopen ipv koppen. Nu las ik eerst dat de lokalo’s de bladen kopen.

  Verder ben ik het hier mee eens. We hebben vooral behoefte aan mensen die op luchtige, ironische, of gezaghebbende toon kunnen en durven zeggen dat de keizer soms geen kleren aan heeft.

 2. John schreef:

  Allemaal leuk en aardig wat je hier opsomt Conny en dat democratisch recht om te stemmen, maar op wie in hemelsnaam, tussen de doven en de blinden die 1 keer in de 4 jaar ons de grootste gouden bergen komen beloven ?
  Neem mij niet kwalijk het kies systeem heden ten dage is echt achterhaalt, door anciënniteit in een clubje kun je tot grote hoogten stijgen op het zachte pluche.
  En opleiding, vaardigheden/kwaliteit zijn absoluut GEEN vereiste, daarbij van mening dat ieder zelf respecterend mens niet staat te trappelen om zich bij zo’n clubje aan te sluiten en in te spannen voor de gemeenschap want dan heel erg jammer is.

 3. John schreef:

  Ja Conny, er staan idd wel een paar personen bij waar ik best wel vertrouwen in heb, echter daar is wel heel veel onderzoek (= tijd) voor nodig.
  Daarbij moet gezegd worden ‘ In het land der blinden is 1 oog koning’, dus resumerend: mijn vertrouwen in Gemeentelijke/ Provinciaal en Landelijke en Europese politiek is tot Nul gereduceerd en als ik zo toch dagelijks de media volg ben ik niet alleen.
  En dat vind ik jammer en ten hemel schreiend, misschien ten overvloede gelukkig dat ik al behoorlijk op leeftijd ben en me niet veel zorgen maak.

 4. Cees Freeke schreef:

  Tja , die zetels waar 55 terneuzen op mikte zijn gehaald. Ieder raadslid ontvangt een keurige map met informatie hoe het heurt. In 2003 wist men dat nog niet. Dat breekt nu op. Immers er blijkt 3 miljoen euro over de balk te zijn gegooid: Op e-mail ontvangen 1 september 2003, 17.38 uur (!) “Geachte leden van de raad, Bijgevoegd treft u een notitie inzake de economische uitvoerbaarheid Beurtvaartkade ( bonded stores) aan. Deze notitie is abusievelijk alleen voor u ter inzage gelegd terwijl deze samen met het raadsvoorstel verspreid had moeten worden. Hier voor onze excuses. Voor de fracties die heden-avond vergaderen heeft de bode Wim Dekkers de beschikking over een aantal exemplaren voor de fractieleden en fractievolgers. Met raadsleden die niet over e-mail beschikken en vanavond niet aanwezig zijn wordt afzonderlijk contact opgenomen. Hoogachtend,
  Joost de Jong”

  Notitie: “AAN: Raadscommissies VAN: College van burgemeester en wethouders
  Betreft: economische uitvoerbaarheid Beurtvaartkade
  Het plan Beurtvaartkade maakt onderdeel uit van het Masterplan Axelsedam. De, in het Masterplan, opgenomen functies en de omvang hiervan zullen nog nader uitgewerkt moeten worden. Voor de ontwikkeling van de Beurtvaartkade moet rekening worden gehouden met de volgende (indicatieve) kostenopstelling:

  Aankoop D-ship Holding b.v. (voorheen Bonded Stores) € 800.000,00
  Overige aankopen € 550.000,00
  Saneringen € 500.000,00
  Bouwrijpmaken € 300.000,00
  Plankosten € 500.000,00
  Financieringskosten € 200.000,00
  Totaal € 2.850.000,00

  Deze kosten moeten worden terugverdiend door uitgifte van bouwgrond. Een mogelijk scenario is de volgende. Er is een woongebouw en recreatieve functies voorzien in het Masterplan Axelsedam voor de Beurtvaartkade. Tevens dient er een ruimtereservering te zijn voor een eventuele wegverbreding. Gezien de locatie is een gemiddelde verkoopprijs (v.o.n) van een appartement van € 400.000,00 à € 450.000,00 reëel. Uitgaande van een residuele grondwaardebepaling is een grondopbrengst van € 100.000,00 per appartement haalbaar. Uitgaande van 30 appartementen, wat ruimtelijk zeker haalbaar lijkt, is een kostendekkende exploitatie mogelijk Ook andere functies zoals recreatie en eventueel kantoren zullen nog een financiële bijdrage kunnen leveren. Aspecten als externe veiligheidsrisico’s en geluid zullen onderzocht worden bij de planontwikkeling. De conclusie is gerechtvaardigd dat dit plangebied in principe met een sluitende exploitatie ontwikkeld kan worden.”

  55 terneuzen merkt over de gang van zaken het volgende op. Het abuis leek mij destijds ‘strategisch handelen’ van het college. Immers omtrent de voorgenomen aankoop zijn op 12 juli 2003 inlichtingen gevraagd over verwerving van onroerende zaken, gesitueerd aan de Beurtvaartkade, ad € 1,2 miljoen, inclusief rente en ontwikkelingskosten.. Omdat antwoord uitbleef is dezerzijds een rappel verstuurd op 19 augustus 2003, maar ook daarop werd niet, althans niet tijdig geantwoord. Een kosten berekening, welke in de raadscommissie had moeten worden besproken, wordt de raad in strijd met de protocollen rechtstreeks voorgelegd. Een velletje informatie door de bode vlak voor de raadsvergadering voorgelegd is onvoldoende behandeling. Op basis van door mij destijds elders ingewonnen inlichtingen ging de waarde van deze panden niet de 400.000,- euro (de helft dus) te boven, terwijl oude Terneuzenaren ‘zeker’ weten dat bovendien de grond verontreinigd was. De (te begroten) schoonmaakkosten van de grond behoort op de aankoopsom in mindering te worden gebracht, indien de koper – de gemeente – ten minste marktconform wil aankopen. Anders betaalt deze te veel, hetgeen onrechtmatige staatssteun kan opleveren. Het mogelijke scenario over de gedroomde appartementen werd door mij als gebakken lucht aangemerkt. Elf jaar na dato is het niet meer interessant om welke redenen een marktpartij per se moest worden bevoordeeld en dat dit effectief werd gedaan door de raad met een met de natte vinger gemaakte kostenberekening vlak voor de raadsvergadering voor te schotelen. Met deze handelwijze werd de controlerende taak van de raad ernstig ondergraven. Immers de kwestie had vooraf in de desbetreffende commissievergadering behandeld moeten worden en bij correcte agendering met bijvoeging van alle relevante stukken, zulks ter beoordeling in alle raadsfracties. Verder kon desgevraagd niet, ook niet achteraf, een onafhankelijk taxatierapport van een beëdigd taxateur, met een verklaring over de gesteldheid van de grond, worden overgelegd. Op de raadsvergadering ontkent wethouder Van Waes desgevraagd dat de grond verontreinigd is: ‘er zit geen olie in de grond’. Ik: waarom dan € 500.000,- aan saneringen in de exploitatie opgenomen? Van Waes: ‘het betreft andere kosten’. Ik weer: ‘als het in mijn boek [‘onrechtmatige staatssteun’] over saneringskosten gaat, dan gaat het altijd over verontreinigd grond’. Zijn afgemeten antwoord luidde: ‘het zijn andere kosten’. Punt uit. Gevolg: een paar miljoen euro over de balk gegooid ten koste van de belastingbetaler .

  Daarom anno 2014 wat vragen gesteld [Vragen (art. 41 RvO)]:
  1. Kunt u toelichten welk scenario u thans voor ogen staat over de wijze waarop de gemaakte kosten van € 2.850.000,- moeten worden terugverdiend door uitgifte van bouwgrond? Zo ja, graag uw toelichting.

  2. Hoe denkt uw college nu over de ‘economische uitvoerbaarheid’ van de Beurtvaartkade?

  3. Ziet u thans in dat de aankoop destijds een flop ( weggegooid geld) was en het kwalijk was deze aankoop op onregelmatige wijze er door heen te drukken?

  4. Is de grond wel of niet verontreinigd [het antwoord van wethouder Van Waes (CDA) was namelijk onaannemelijk]?
  Zo ja, wordt dit alsnog gesaneerd?

  5. Kunt u (inmiddels) de overige aankopen ad € 550.000,- specificeren? Zo ja, graag uw specificatie van wat en wanneer en voor welk bedrag werd aangekocht.

  6. Kunt u uiteenzetten of de (indicatieve) posten ‘saneringen’ ad € 500.000,00, ‘bouwrijp maken’ ad € 300.000,00 en ‘plankosten’ € 500.000,00, nog beschikbaar zijn of (wellicht) inmiddels aan andere doelen zijn uitgegeven? Zo ja, graag uw uiteenzetting.
  Leuke vragen en we zijn geïnteresseerd in de antwoorden!

Reacties zijn gesloten.