Het land van de zwijgende meerderheid

imagesOp 19 maart blijven de meeste mensen gewoon thuis en vertikken het om een stem uit te brengen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van TNS Nipo in opdracht van de NOS. Verwacht wordt – op basis van de steekproef – dat slechts 42 procent van de kiesgerechtigden de gang naar de stembus zal maken. Daarmee belooft de opkomst voor deze lokale verkiezingen de laagste ooit te worden.

Bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen was het percentage al gekelderd tot circa 50 procent, terwijl decennia daarvoor de gemeentelijke verkiezingen juist nog een behoorlijk opkomstpercentage kenden. Het is toch een beetje pijnlijk om te moeten constateren dat mensen steeds minder vaak van hun democratisch recht gebruik zijn gaan maken omdat ze van mening zijn dat hun stem niet meer telt, geen verschil meer uitmaakt en dat de politiek niet luistert naar hen. ook zeggen veel geënqueteerden tegen TNS Nipo dat ze veel te weinig afweten van de lokale politiek.

Wat gezegd wordt tegen die onderzoekers correspondeert naar mijn bescheiden mening niet altijd met de realiteit van alledag. Ik heb juist de indruk dat de politiek soms veel te nadrukkelijk luistert naar de stem des volks. De groei van PVV, maar ook de opkomst van de leefbaren en de ouderenpartijen zijn juist te wijten (of te danken) aan het feit dat die partijen hun oor te luister hebben gelegd bij specifieke bevolkingsgroepen en ofdat ze zich dan laten leiden door klagende pensionados of mensen uit achterstandswijken die de lusten van de multiculturele samenleving ervaren als lasten is dan nog een tweede.

Ik heb stellig de indruk dat het visieloze, stuurloze en machteloze beleid van de landelijke coalities (vanaf het laatste Balkenende-kabinet tot Rutte II nu) zijn negatieve weerslag heeft gehad op de lokale politiek. Dat mensen niet gaan stemmen valt goed te begrijpen omdat ze door het Haagse beleid zowat murw geslagen zijn. Lastenverhogingen en bezuinigingen raken de gewone mensen bij voortduring in de portemonnee, de werkloosheid blijft stijgen in Nederland (terwijl elders in Europa de daling is ingezet), het ooit zo mooie stelsel van sociale voorzieningen wordt onttakeld en pensioenen komen in toenemende mate onder druk te staan. Het volk is de verhalen over graaiers, over megaverdieners en arrogante bankiers meer dan zat en vragen zich in gewisse af of al het geld dat in de redding van banken gestoken werd niet beter anders aangewend had kunnen worden. De gemiddelde Nederlander is ook Europa-moe geworden, simpelweg omdat maatregelen uit Brussel nu niet altijd even gunstig uitpakken binnen de grenzen van dit koninkrijk.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat voor de komende stembusgang de lokale partijen winst worden toegedicht. Zij zijn vaak niet gelieerd aan landelijke partijen, hebben bijgevolg geen schuld aan de Haagse ellende en de Brusselse praktijken en houden zich bezig met zaken die de gemeentegrenzen vaak niet overschrijden. TNS Nipo sluit niet uit dat de lokalen, nu goed voor een kwart van de gemeenteraadszetels, groeien naar eenderde van het pluchebezit.
Of de wereld daar – lokaal althans – mee gediend is is nog maar de vraag. Er zijn lokale partijen met een goede, democratische organisatie en traditie, met gedegen programma’s en kandidaten met een gedegen (bestuurlijke) achtergrond, maar er zijn er ook bij die meedeinen op de golven van het populisme, actiegroepjes die politieke partijen worden, one-issueclubjes en rancunegroepen. Een mêlee van denkers en doeners.

Als straks slechts 42 procent van de stemgerechtigden gebruik maakt van het recht zijn stem te laten horen dan is het feest der democratie verworden tot een weinig feestelijk partijtje. Dan mag een minderheid in dit land bepalen wat er gebeurt en dan hoeft de politiek al helemaal niet meer te luisteren, omdat de meerderheid toch zwijgt.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

5 reacties op Het land van de zwijgende meerderheid

 1. Beste,

  ik wil graag reageren op je stukje, ik ben het helemaal met je eens.
  Stemmen is een recht, ik hoop echt dat de burgers beseffen dat landelijke politiek niet te vergelijken is met gemeente politiek. En als je gaat stemmen kijk dan goed rond je en waar de partijen voor staan en wie de kandidaten zijn. Goede voorbereiding is belangrijk voor je stemgedrag. Ik hoop op een hogere opkomst en dat men gaat stemmen. Op wie bepaal je zelf. Gr Louis van van Hooft

 2. P.Clijsen schreef:

  Als dan de politiek, regeerders EN oppositie eens gaan beseffen dat je er niet bent om voor of tegen te zijn om het voor of tegen zijn, maar dat je met elkaar de gemeente dient te besturen, dan heb je een kans dat mensen weer wat meer vertrouwen gaan krijgen.
  Kortom, ophouden met steeds maar koppen tellen of snellen, maar samen oplossingen zoeken en je gemeente vooruit brengen.

 3. Peter schreef:

  De mensen gaan niet stemmen want de politiek luistert toch niet en de politiek luistert niet omdat de mensen niet komen stemmen.

  Je kunt je afvragen hoeveel werkelijke macht de politiek heeft. Als debuterend politicus zit je vast vol idealen, maar eenmaal in Den Haag of de gemeenteraad moet je je conformeren aan groepsdenken, fractiediscipline, onbegrijpelijke compromissen, staand beleid, zo-is-het-nu-eenmaal-beleid. Doe je dat niet als politicus of als partij, dan is het al snel: ‘hij of zij wil geen verantwoordelijkheid nemen’. Uiteindelijk wordt de dienst uit gemaakt door de instituten, de multinationals, gevestigde belangen, de semi-overheden, de lobbyisten, het grote geld, de grootverdieners.

  Ik ga overigens braaf stemmen. Maar wij kiezers zijn uiteindelijk niet meer de kers op de bedorven taart die deze schijndemocratie is geworden.

 4. Peter schreef:

  niet meer dan, bedoel ik

Reacties zijn gesloten.