Wat kan Roep nog doen?

27826_fullimage_subfoto-RoepVandaag presenteerde de Vlissingse onderzoekscommissie de resultaten van het eigenste bonnenonderzoek. De bevindingen lagen voor de hand. Wethouder Jacques Damen en burgemeester René Roep hebben kosten gedeclareerd bij de gemeente Vlssingen waar ze ambtshalve geen recht op hadden. Bovendien hebben ze elkaars declarareerd getekend, wat duidt op onrechtmatig handelen, maar de weke onderzoekers in Vlissingen durfden dit term niet in de mond te nemen. Ook was er in Vlissingen sprake van een creditcardcultuur, maar wat dat dan precies moge inhouden, daar was de commissie ook niet erg duidelijk in. Ook bagatelliseerde de commissie tijdens de persconferentie over het rapport de omvang van het onrechtmatig declareren. Het zou niet om bijzonder hoge bedragen gaan, hooguit om een mille of 15.

Nou, in essentie gaat het natuurlijk niet om de omvang van de malversaties, maar om de onrechtmatige daad zelve. Openbare bestuurders die kosten in rekening brengen waar ze geen recht op hebben, handelen fout. Gewoon fout. Vraag het maar aan oud-burgemeester Harry de Vries van Lingewaard, die dat ook deed. Die pakweg 2600 euro aan hemzelf toerekende, terwijl hij daar geen recht op had. Na eerst de boot – net als Roep – te hebben afgehouden, te hebben weggewuifd (wat niet ging), stapte hij op.
Omdat hij besefte dat zijn integriteit aan vaantjes lag. Wat kan René Roep nog doen om zijn reputatie enigszins te redden. Precies datgene wat De Vries in oktober vorig jaar deed. Komen met een verklaring (en niet met nieuwe declaraties voor een parketvloer), nee, gewoon een simpele verklaring.
Ik geef een voorbeeld.

Vandaag, donderdag 5 september, leg ik , René Roep, mijn functie als burgemeester van de Gemeente Vlissingen neer. Ik heb mij ziek gemeld en zal op korte termijn, in overleg met de Commissaris van de Koning, mijn ontslagverzoek indienen bij de Kroon.
Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen enerzijds de gemeenteraad en de overige leden van het college en anderzijds mijzelf, als burgemeester. Directe aanleiding vormen de ontdekkingen met betrekking tot foutieve declaraties en het onzorgvuldig declareren van inrichtingskosten, waarop ik geen recht bleek te hebben. Daarnaast speelt mijn gezondheid mij parten, waardoor het mij zwaar valt voor de volle honderd procent dit belangrijke en verantwoordelijke ambt uit te oefenen. (Ik leef in wat ik de laatste tijd maar noem, mijn eigen werkelijkheid)
Het spreekt voor zich dat ik alle ten onrechte gedeclareerde kosten volledig zal terugbetalen, maar ik ben mij ervan bewust dat het hier om veel meer gaat dan om het terugbetalen van onterecht gedeclareerde kosten. Wat ik heb gedaan is fout en op geen enkele wijze goed te praten, ik neem hiervoor dan ook de volledige verantwoordelijkheid.
Mijn handelen tast de geloofwaardigheid van mij als persoon aan en is tevens een inbreuk op de integriteit die men van een burgemeester mag verwachten.
Ik vind het heel erg dat dit gebeurt, ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan, allereerst aan de inwoners van de gemeente Vlissingen, maar ook aan de gemeenteraad, alle medewerkers van de ambtelijke organisatie en de overige leden van het college.
Ruim 3 jaar heb ik met veel inzet en enthousiasme in en aan deze gemeente gewerkt, ik bewaar mooie herinneringen aan het contact met de inwoners, heb geprobeerd naar beste kunnen mijn taak uit te oefenen en hoop dat het Vlissingen goed gaat!

Dat kan nog.
Zo.
De verklaring is vrij te gebruiken, al dan niet in combinatie met het Delta voordeelbonnenboekje elders op deze site..

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

3 reacties op Wat kan Roep nog doen?

 1. Marleen schreef:

  Oprotten is de enige optie. Iemand die de gemeenschap besteelt kan niet blijven.

  • John schreef:

   Zo is het maar net, graaien lijkt een nationale sport te worden.
   Gelukkig dat dit soort graaiers steeds meer ‘ ontdekt ‘ worden en op hun gedrag aangesproken cq afgerekend kunnen worden.

 2. Flip Feij schreef:

  Hij is mijn burgemeester niet meer.

Reacties zijn gesloten.