Leegloop Zeeland dreigt ofwel Ben de Reu wordt wakker!

imagesIn februari 2010 werd op initiatief van de Terneuzense internetondernemers Peter Bakker en Remco van Leeuwen Zeeland Ontwaak! opgericht, een actiegroep die zich in zou zetten voor een beter breedbandnetwerk in Zeeland. Volgens de initiatiefnemers zou een beter netwerk – liefst op basis van glasvezel – de economie van Zeeland en de leefbaarheid extra kunnen stimuleren. Tevens zou een goed breedbandnetwerk een impuls kunnen geven aan nieuwe bedrijvigheid.

Het initiatief kreeg vrij snel brede steun, van onderwijsinstellingen tot MKB, van grote bedrijven tot gemeenten. De inzet van de initiatiefgroep werd geadopteerd door de Zeeuws-Vlaamse task force Uw Nieuwe Toekomst. Dankzij de bemoeienissen van taskforce-secretaris Jeanette Groeneveld kon in januari in het stadhuis van Terneuzen de eerste Zeeuws-Vlaamse glasdag worden georganiseeerd waaraan zo’n vijftig instellingen en bedrijven deelnamen.

Tijdens de glasdag werden de uitgangspunten van Zeeland Ontwaak nadrukkelijk onderschreven en zouden met name de instanties gaan proberen om de provincie Zeeland en de belangrijkste provider in Zeeland, Delta/Zeelandnet, te bewegen om op korte termijn meer te investeren in de verdere digitale ontsluiting van ons gewest.
Dat was overigens makkelijker gezegd dan gedaan. Met name de toenmalige GroenLinks gedeputeerde voor economische zaken, Marten Wiersma, bleek volledig initiatiefloos te zijn. Er gebeurde dan ook niets.
Gellukig maakte Wiersma snel plaats voor de PvdA’er Ben de Reu, die het belang van een digitale ontsluiting van Zeeland wel onderkende en vrij snel na zijn aantreden een onderzoek gelaste naar de huidige voorzieningen in Zeeland en de mogelijkheden van een upgrade, al dan niet met verschillende proefprojecten. Voor dat onderzoek werd de Brabander John Delnoy ingehuurd, die tot oktober 2012 de tijd kreeg om de gevraagde analyse te maken. Voor het onderzoek werd dik 60 mille uitgetrokken.

Delnoys werkstuk liet langer op zich wachten dan was afgesproken. Pas dit voorjaar werd het afgerond. De bevindingen werden door de Terneuzense wethouder Jaap Bos, de enige Zeeuwse gemeentebestuurder die zich tot op heden daadwerkelijk inzette voor digitale ontwikkelingen in de provincie, de rest laat het schromelijk afweten, als matig beoordeeld. Wat mij betreft terecht, want de Brabander kwam met enkele mogelijke proefprojecten op de proppen die amper hout snijden. Zo wou hij extra middelen steken in het digitaal ontsluiten van het beheersgebied van Zeeland Seaports, in zorgprojecten van ziekenhuizen en in glasvezel voor scholen.

Wat het laatste betreft loopt er al acht jaar een zogenaamd Zeeland Zienproject, dat nu in Zeeuws-Vlaanderen echt aan het uitkristalliseren is, Zeeland Seaports is momenteel al bezig met wifi-voorzieningen in de havens en de zorgsector heeft zo zijn eigen besognes.

Delnoy liet in zijn onderzoek de uitvoerige digitale agenda van buurprovincie Noord-Brabant zo goed als buiten beschouwing. Jammer, want Zeeland zou zeker voor verschillende beleidsonderdelen aansluiting kunnen zoeken bij de buren. Wellicht dat gedeputeerde De Reu dit alsnog onderkend. De Reu is van plan om op korte termijn (maar ja, wat is kort in het land van besturen zonder geld) met een Zeeuwse digitale agenda naar de Staten van Zeeland te komen. Het CDA (dankzij Bos) heeft op een dergelijk werkdocument al verschillende malen aangedrongen, maar het is er nog niet.

Het voorbije jaar heeft evenwel een kentering in het denken bij Delta/Zeelandnet te weeggebracht. Het nutsbedrijf heeft toegezegd mee te willen denken over en mee te willen werken aan een projectmatige upgrade van het bestaande breedbandnet. De ontsluiting van het Kanaaleiland Sluiskil is een voorbeeld van die bereidwilligheid, net als het wifi-project samen met VVV-Zeeland, hoewel dit volledig op voorwaarden van Delta is uitgerold. Delta zit echter dik in de problemen en moet prioriteiten stellen. Op korte termijn stoot het bedrijf honderd medewerkers af en moet het de financiële huishouding op orde krijgen. Breedbandontwikkelingen zullen bijgevolg (vanwege de hoge kosten) geen prioriteit krijgen. En dat is jammer, want terwijl in verschillende andere provincies voor honderden miljoenen (komend uit de verkoop van energiebedrijven) de grond in gaan, fiber tot aan de huizen wordt uitgerold en zogenaamde witte vlekken digitaal worden ingekleurd, gebeurt er in Zeeland amper iets.

Zeeland is het Groningen van het zuiden. Een gebied dat door een gebrekkige digitale infrastructuur gerede kans loopt de boot van de welvaart te missen. Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijskuniversiteit Groningen luidde deze week de noodklok weer eens (niet voor het eerst overigens). Hij vreest dat op termijn bewoners en bedrijven weg zullen trekken uit de buitengebied wegens het ontbreken van internettoegang of beperkte toegang. Ook voor boerenbedrijven is de laatste jaren het internet steeds belangrijker geworden. Strijker schat voorzichtigjes in dat de ontsluiting van het platteland zo’n 200 miljoen euro gaat kosten. Dat lijkt een pittig bedrag, maar als door de door Strijker voorziene ontvolking 500.000 mensen het platteland de rug toekeren zal de schade aan de samenleving veel en veel hoger uitpakken.

Ik hoop dan ook nog altijd van harte dat Zeeland Ontwaakt!

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

6 reacties op Leegloop Zeeland dreigt ofwel Ben de Reu wordt wakker!

 1. Beste Conny,
  Een goede samenvatting van de ontwikkeling en stand van zaken in het breedbanddossier. En positief is het allemaal niet, want er is nog geen begin van een plan om Zeeuws Vlaanderen op dit terrein naar een ander niveau te brengen. Met het vertrek van Jaap Bos als wethouder, ontbreekt het hier nu ook aan een politieke kopman dit onderwerp.

  Het enige wat ik nog kan bedenken bedenken om vaart te krijgen is het aanspreken van de strategiewerkgroep Delta-aandeelhouders (provincie en gemeenten). Als de aandeelhouders willen, dan kan druk op Delta ontwikkeld worden om breedband via de kabel uit te rollen. Bij blijvende onwil van de zijde van Delta, kan overwogen worden om het netwerk te verkopen aan partijen die gespecialiseerd zijn in de aanleg van glasvezel in dunbevolkte gebieden. Van deskundigen heb ik begrepen dat dat een haalbare en betaalbare aanpak is.
  Maar ja, je hebt dan wel eerst draagvlak en politieke voorvechters nodig en op z’n vroegst is dat er pas vanaf 2014 of 15.

  • van Gremberghe schreef:

   Een beetje liberale steun zou geen slecht idee zijn. Vooral de VVD-fractie in de Staten is op dit vlak oorverdovende stil.
   Overigens Michiel hoeven we ons niet te fixeren op Delta. Er zijn ook andere spelers op de markt.

  • Arno Rootsaert schreef:

   Beste Michiel,
   Zeeland heeft de boot gemist door gebrek aan visie en bestuurlijk digibetisme.

   Delta zakt steeds dieper in spagaat.
   De organisatie bezit zelf geen kwalitatief ontwikkelvermogen en moet daarom beroep doen op externen waardoor nieuwe initiatieven hogere drempels kennen en hogere kosten met zich meebrengen.
   Investeren in glas is voor Delta kanabalisatie van haar eigen kabelinfrastructuur. De kabel is voor Delta de heilig melkkoe, ze verkondigen zelfs ermee innovatief te zijn en de aandeelhouders nemen het verhaal voor waarheid.
   Ontwaak! Kijk buiten Zeeland en zie dat echte breedbandinitiatieven niet via de kabel komen.
   De Zeeuwse organisaties die daadwerkelijk nood hebben aan breedband zijn al overgestapt naar andere marktpartijen dus daar hoeft men het niet meer voor te doen.
   Delta verkopen? Tja maar dan wel voor een zacht prijsje, je hebt immers de boot gemist.

   • Arno, ik krijg wisselende inzichten te horen als het gaat over het upgraden van de kabel naar breedbandniveau. Vorig jaar heb ik de verantwoordelijke ambtenaar van EZ hierover gesproken en zij zei dat er techniek voorhanden is om de kabel hetzelfde te laten presteren als glasvezel, in ieder geval ruim voldoende voor de EU-norm van Neelie Kroes. Uiteraard moet daar wel voor geïnvesteerd worden en daar is Delta tot nu toe zeer terughoudend in. Niet verbazingwekkend overigens, als je kijkt naar hun balanspositie.
    Het gaat dus om een breekijzer om linksom of rechtsom beweging te krijgen. En rechtsom is wat mij betreft de eventuele (afgedwongen) verkoop van de Delta-internetaansluitingen aan partijen als bijvoorbeeld Reggefiber, die in staat zijn gebleken om het buitengebied te verglazen. Maar ik hoop dat het niet zover hoeft te komen.

 2. Flip Feij schreef:

  De PZC riep afgelopen week in een hoofdartikel op (wederom, zeg ik) overheidsmiddelen te steken in een uitheemse campagne om het hoofd te bieden aan de overcapaciteit in onderkomens voor toeristen. Hoe old school. Betere breedband in Zeeland lijkt me een moderner doel. Met meer economische impact.

 3. van Gremberghe schreef:

  Zolang provincie en gemeenten aandeelhouders van Delta zijn nemen ze het evangelie van deze onderneming voor zoet aan. Arno schetst het juist.
  Jammer, maar helaas.

Reacties zijn gesloten.