De oud papier-oorlog staat op uitbreken

imagesTerneuzen wacht een verbeten oorlog. Een strijd zonder weerga. Een wedkamp met enkel verliezers. De inzet is van enorm belang voor verenigingen en clubs. Zij die hebben en zij die willen hebben. Waar hebben we het over, over oud papier. De inhoud van de blauwe kliko, de papierbak. In Terneuzen zijn er 19 verenigingen die momenteel profijt hebben van de inzameling van oud papier. Dat papier zorgt voor een aanvulling op de inkomsten uit contributies en subsidies, voor veel verenigingen – zoals bijvoorbeeld de muziekgezelschappen – een noodzakelijke aanvulling. Ze kopen er uniformen mee, instrumenten en gebruiken dat extra beetje voor onderhoud en bladmuziek. Zonder het papiergeld zouden heel wat Terneuzense clubs noodlijdend zijn. Dus is het vanzelfsprekend dat er heel wat verenigingen die niet tot de rangen der verzamelaars horen op korte termijn wel mee willen helpen om de kliko’s in te zamelen. De wachtlijst is lang, de verenigingen ongeduldig. En ja, als er meer inzamelaars komen, dan zullen de oude getrouwen wat moeten inschikken, dan zullen de wijken kleiner worden en de opbrengsten voor hen althans minder. Het CDA wilde daar bij monde van raadslid Ronald Lippens toch wel eens een keer een boom over opzetten, maar de Terneuzense politiek hield woensdag in meerderheid de boot af.

Niet geheel onbegrijpelijk, want de publieke tribune zat op deze doordeweekse avond gevuld met boze inzamelaars van oud papier. Leden van de oude lichting die allen getroffen waren door een kwalijke actie – in hun ogen althans – van de gemeente. Ter discussie stond een voorstel voor een nieuwe inzamelingsverordering waarin het college van B en W voorstelde om met ingang van 1 mei de subsidievergoeding per kilo terug te brengen van 5,5 cent naar 4 cent. En dat vonden de verenigingen maar niets.
Allereerst hadden ze moeite met de kiloprijsreductie, die hen per saldo zo’n 60 mille aan inkomsten zou kosten en ten tweede hadden ze er grote moeite mee dat die verlaging halverwege het jaar werd ingevoerd, terwijl de clubs bij het opstellen van de jaarbegrotingen rekening hadden gehouden met die inkomsten van 60 mille. Nu minder krijgen zou de financiële huishouding van de verenigingen in de war schoppen. Altans, dat beweerden de insprekers met grote stelligheid.
Gepleit werd dan ook voor uitstel tot 1 januari 2014 en een trendmatige verlaging van de vergoeding met een halve cent de komende drie jaren.

Over het eerste, uitstel, zal wel een raadsmeerderheid te vinden zijn en ook wethouder Jaap Bos ziet wellicht mogelijkheden daartoe, maar dan gaat de regeling wel ineens goed in.
Want, zo wist Bos, dat de vereniging de korting hadden kunnen verwachten wisten ze twee jaar geleden al.
Dat was immers bij het vaststellen van de meerjarenbegroting destijds -politiek-bestuurlijk althans – afgesproken.
Probleem is echter dat de robuuste gemeente de afspraken van 2011 vergat om te zetten in beleid.
Ambtenaren hadden verzuimd dat te doen.
Bovendien was er verzuimd een brief te sturen naar de getroffen verenigingen en was er intern – bij de gemeente zelf – verzuimd over de nieuwe regeling te communiceren. Het gevolg van dit alles was dat een hooggeplaatste ambtenaar van Terneuzen in het overleg met de verenigingen in oktober vorig jaar beloofde dat er niets aan de subsidieregeling voor oud-papier zou veranderen. Deze man zei dat in de veronderstelling dat het nieuwe beleid al lang en breed in uitvoering was gebracht. Niet dus.
Jaap Bos betreurde de gemaakte fouten, de miscommunicatie en weeklaagde: “Tja, iemand heeft zijn werk niet goed gedaan”.
Maar met alle inzamelaars in zijn rug had hij echt geen zin om in te gaan op de suggestie van zijn partijgenoot Lippens over de herverdeling van de wijken voor de inzameling.
Van oud papier dus.
Oud papier.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Eén reactie op De oud papier-oorlog staat op uitbreken

  1. Willem Geldof schreef:

    Een wethouder die zich verschuilt achter zijn ambtenaren…….
    Meestal een laatste stuiptrekking van zo’n bestuurder.

Reacties zijn gesloten.