BiBobuploeba, dit is Terneuzen

Unknown-1In oktober werd Bas van Boven uit Waterlandkerkje de nieuwe exploitant van de horeca in het Terneuzense wintersportcentrum Skidôme. Om zijn nering, de Zeeuwse Alp, te kunnen runnen meende de gemeente Terneuzen er goed aan te doen om bij het Bureau Bibob van de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een antecedentenonderzoek aan te vragen. De gemeente staat vrij dat te doen.
De Wet Bibob is ontwikkeld naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa). Hierin constateerde de commissie dat criminele organisaties soms misbruik maken van vergunningen, subsidies en aanbestedingen. Bijvoorbeeld door in te schrijven op aanbestedingen om zodoende illegaal verdiend geld wit te wassen.
Vóór de invoering van de Wet Bibob konden alleen de politie en het Openbaar Ministerie ingrijpen als er sprake was van malafide praktijken. Nu hebben ook andere bestuursorganen (zoals gemeenten) en aanbestedende diensten (zoals Rijkswaterstaat) de mogelijkheid om criminele activiteiten aan te pakken. Ze kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken.
Als er ernstig gevaar dreigt dat de vergunning of subsidie wordt misbruikt, kan een bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning of subsidie intrekken. Als een overheidsopdracht misbruikt dreigt te worden, kan het bestuursorgaan de betrokken gegadigde uitsluiten. Een bestuursorgaan kan de Wet Bibob toepassen als reguliere regelgeving onvoldoende aanknopingspunten biedt om een aanvraag te weigeren of in te trekken. In dat geval onderzoekt het bestuursorgaan de achtergrond van een bedrijf of persoon. Als na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de integriteit van de betrokkenen kan het bestuursorgaan een Bibob-advies aanvragen bij het Bureau Bibob.
Of nu werkelijk de gangen van Bas van Boven zo nodig onderzocht moesten worden is de vraag. De oud-medewerker van Perry Sport dacht met enthousiasme samen met zijn vriendin een horecagelegenheid te kunnen gaan runnen, iets waar hij voor geleerd had en wat hij als een uitdaging zag. En aangezien het Terneuzense wintersportcentrum onder Nicky Broos een doorstart kon maken leek er een mooie toekomst voor Van Boven te gloren.
Inmiddels is het half april en heeft de horeca-ondernemer nog steeds geen vergunning en zonder die vergunning is de bank nu niet eentweedrie genegen om met kredieten over de rug te komen. Drie weken geleden zei de Terneuzense burgemeester Jan Lonink nog ervan te balen dat er nog altijd geen Bibob-advies was uitgebracht en dat hij – op 16 april als er nog niks was – wel eens knopen zou doorhakken.
Wel – mooi blazen in de krant – maar Van Boven heeft zijn vergunning nog steeds niet.
En Terneuzen heeft geen enkele knoop doorgehakt.
Terneuzen is in feite zelf verantwoordelijk voor de langslepende proceduregang.
In eerste instantie kreeg het Bureau Bibob verkeerde informatie van de gemeente Terneuzen aangereikt, waardoor er vorig jaar niets van een onderzoek kwam. De ondernemer kwam daar zelf echt toen hij medio december het Bureau Bibob zelf benaderde. Pas in januari wist de gemeente Terneuzen de juiste documentatie naar het bureau te sturen.

Eigenlijk hoeft – zo geeft Justitie zelf aan op de website – een Bibob-advies slechts 8 weken tijd te vergen. In bijzonder gevallen kan die termijn nog eens met 8 weken verlengd worden, maar dan wordt dat wel kenbaar gemaakt aan de aanvrager, in dit geval de gemeente. In het geval van Van Boven komt de termijn uit op inmiddels 27 weken. Je gaat op den duur vermoeden dat er weer wat anders speelt, want telkenmale als het Skidome-complex in beeld komt is er wel iets. Zo is het frappant dat de gemeente Terneuzen zowat alle bestemmingsplannen (inclusief Buitengebied) herzien heeft, maar dat het door de Raad van State op details afgeschoten bestemmingsplan Koegorspolder nog steeds niet gerepareerd is, terwijl een uitgeschreven herziening al een jaar kant en klaar op het Terneuzense gemeentehuis ligt.
Vreemd, vreemd, vreemd.
En Bas van Boven.
Die wacht op zijn definitieve vergunning.
Komen zal-ie wel een keer.
Moet ook wel, want ik heb begrepen dat Bureau Bibob reeds geruime tijd terug een positief advies heeft afgeleverd.
Aan Justitie zal het dus niet liggen…

Enne, daags na deze post bereikte mij het bericht dat de genoemde vergunning voor de Zeeuwse Alp het postale verkeer is ingegaan. Enfin…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.

Eén reactie op BiBobuploeba, dit is Terneuzen

  1. Charles ten hengel D 66 schreef:

    Geachte heer Gremberghe,

    Vorige week vragen gesteld aan het College of er een BIBOP onderzoek is gedaan naar de nieuwe firma die De Braakman en Scheldorado gaat exploiteren.

    Met vr.groet,

    Charles ten Hengel, D66.

Reacties zijn gesloten.