De VVD en het ontpolderingsdossier

Dat het aankomende kabinet Rutte II uiteindelijk wel akkoord zou gaan met het ontpolderen van de Hedwigepolder lag eigenlijk wel in de lijn der verwachtingen. Heel dat ontpolderingsverhaal is – en dat vergeten we nog wel eens – afkomstig uit de koker de liberalen. Zekers, Karla Peijs zette in 2005 haar handtekening onder de Scheldeverdragen, maar dat deed Melanie Schultz van Haegen ook namens de VVD en waarom ook niet. Dat hele verhaal van polders teruggeven aan de zee om veiligheidsredenen en om redenen van natuurcompensatie was niks nieuws. In 1996 waren Nederland en België dat – bij een vroegere slag om de verruiming van de vaargeul – overeengekomen.


De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Annemarie Jorritsma – juist, die dame die altijd een innige relatie heeft onderhouden met bouw-en grondwerkbedrijven – ondertekende in dat jaar al een projectenbundel die in samenspraak met natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten! tot stand was gekomen.
Voor wat betreft het onderwerp ontpolderen werden de volgende projecten aaangedragen:
ontpoldering Everingepolder 235 hectare, ontpoldering Boone-en Oosterzwakepolder 80 hectare, ontpoldering Hedwigepolder 320 hectare, ontpoldering Hellegatpolder 125 hecate, ontpoldering Zwarte polder 65 hectare, ontpoldering Zwin/Leopoldpolder 410 hectare (op Nederlands grondgebied) en de ontpoldering van het Groot Schor op Vlaams grondgebied, 15 hectare.
Tevens werd er in het projectenvoorstel een reeks binnendijkse ingrepen geformuleerd, die – inmiddels – grotendeels zijn uitgevoerd. De aanleg van de inlaag bij Ossenisse en de Margarethapolder bij De Griete waren twee van die projecten binnendijks.
Vorige week reisde ik met een bevriende fotograaf van oost naar west in Zeeuws-Vlaanderen, onder de zeewering. En ons frappeerde het dat het Rijk (Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied) ondanks al het geprotesteer van de zijde van de anti-ontpolderaars, rustig gewoon doorgaan met het uitvoeren van projecten, die jaren geleden al bedacht zijn. Onder verantwoordelijkheid van een liberale bewindsvrouwe…
Begin februari 1996 maakte de provincie Zeeland in het Abdijnieuws gewag van de plannen. Protesten bleven toen uit. Zo ook in 1992 toen de ZMF zich voorstander toonde van ontpolderingen in een artikel in de PZC. Zelfs toen al werd de Hedwigepolder als doelwit geopperd.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

9 reacties op De VVD en het ontpolderingsdossier

Reacties zijn gesloten.