De Terneuzense wethouder van Stagnatie

Terneuzen is volgens mij de enige gemeente in Zeeland die een wethouder van stagnatie heeft. Een bestuurder die er voor zorgt dat belangrijke zaken op de lange baan geschoven worden, die er voor tekent dat importante ontwikkelingen niet van de grond komen en die kost wat kost lopende zaken probeert te traineren. Zijn naam is Frank van Hulle, hij is van de partij TOP, de Terneuzense onafhankelijken en hij doet het goed. Tenminste als bovenstaande motieven zijn leidraad zijn.

Steeds meer Terneuzen politici beginnen door te krijgen dat wethouder Van Hulle weinig uit zijn vingers laat rollen. CDA-voorman Henk Siersema durfde het dit voorjaar aan om de TOP-man te bekritiseren, maar die kritiek werd door de coalitie niet gepruimd en zeker niet, omdat die in openbaarheid werd geventileerd. Achter gesloten deuren had Siersema mogen zeggen wat-ie wou, maar dan zou niemand er iets van meegekregen hebben.
Hoe het ook zij. Van Hulle beloofde beterschap, meer daadkracht en een betere communicatie. Is daar ietwat van terecht gekomen? Nou? Nee, Van Hulle blijft projecten vertragen, beslissingen uitstellen en moeizaam communiceren.

In navolging van het CDA dacht de VVD de voorbije week wat beweging te kunnen krijgen in een ener der dossiers. Wat is het geval; VVD-fractievoorzitter Michiel Groeneveld verhaalt:
“De VVD wil bevaarbaar water terug in de binnenstad van Terneuzen. Het VVD voorstel wordt ook ondertekend door PvdA, CDA, CU, GL en D66. Toch haalt deze breed gedragen wens het niet. Wat ging er mis? Hoe kan het gebeuren dat wethouder van Hulle de droom voor Terneuzen blokkeert, alleen omdat hij geen zin lijkt te hebben? De fractie van TOP/GBK beschermde zijn wethouder ten koste van een goed idee voor de binnenstad.

Een reconstructie:
Het verhaal begint op vrijdagmiddag 5 oktober als Michiel Groeneveld (VVD) en Ronald Lippens (CDA) elkaar tegen komen in Biervliet. Ze bespreken kort de herziene gemeentebegroting die net is uitgekomen. Ook komen ze tot de conclusie dat veel projecten stagneren. Het is tijd voor meer en betere resultaten.
Dat sluit aan bij een gevoel dat leeft bij de VVD. Al langer vinden zij dat een project als “Veerhaven” in Terneuzen meer tegenhoudt dan vooruit helpt. Ondernemers laten regelmatig weten dat ze met geen enkel plan in de stad bij de gemeente terecht kunnen. Groeneveld ziet nu een kans om een stap te zetten met iets wat in de stad breed gedragen wordt: bevaarbaar water terug brengen in de stad, in combinatie met het stoppen van het project Veerhaven. Hij neemt afscheid van Lippens met de belofte dat hij iets op papier gaat zetten.

De VVD maakt vervolgens een voorstel op de begroting, waarin het project Veerhaven geschrapt wordt en het geld (zo’n €3 miljoen) vrij komt om water in de stad te brengen tot voor de deur van de Kop van de Noordstraat. In een raadsbijeenkomst op 11 oktober kondigt de VVD aan dat ze dit in de begroting willen.

De raad reageert welwillend. TOP/GBK houdt z’n mond, maar dat doen ze wel vaker. Voor TOP/GBK bestaat een
discussie uit het voorlezen van vooraf vastgestelde fractiestandpunten en zeggen waarom de ander niet deugt.

Gesterkt door de positieve reacties, krijgen op vrijdag 20 oktober alle fractievoorzitters een gecombineerd voorstel voor Veerhaven en Kop van de Noordstraat om te bespreken in de eigen fractievergaderingen op maandag 22 oktober. De VVD krijgt nog de zelfde week te horen van PvdA en CDA dat ze de voorstellen voor Veerhaven en Kop van de Noordstraat gescheiden willen zien. In de wandelgangen laten ze echter weten dat ze eigenlijk ook wel van de Veerhaven af willen, maar er zijn twijfels over TOP/GBK. Verder adviseren ze om elke verwijzing naar de Kop van de Noordstraat te vervangen door “Zuidwestelijke Stadsrand”.

Opvallend genoeg, houdt TOP/GBK in de commissievergadering zich ook nu weer afzijdig van de discussie, dit tot frustratie van andere raadsleden. Een fractielid van TOP/GBK vertelt later dat het VVD-voorstel zelfs niet in de fractievergadering is besproken. Fractievoorzitter Giel van Boom zegt bij een andere gelegenheid dat hij nooit iets ontvangen heeft.

Ondertussen zit de VVD niet stil. Er komen nu twee aparte voorstellen, één voor de Veerhaven en een voor “water terug in de stad”. Er wordt druk gelobbyd voor medeondertekenaars en de uitkomst is dat PvdA en CDA nièt meetekenen voor de Veerhaven, want “coalitiegevoelig”, maar wèl voor het “water terug in de stad”. De voorstellen worden op 2 november aan de hele raad gestuurd.

Dan gebeurt er iets opmerkelijks. Blijkbaar ziet TOP/GBK nu pas dat haar beide coalitiepartners een voorstel ondertekend hebben dat in de portefeuille van wethouder Frank van Hulle zit. Dat is een gevoelig onderwerp bij TOP/GBK, sinds de “Siersema-crisis” van vori najaar. Het CDA noemde van Hulle “onbekwaam” en gedwongen door omstandigheden moest de fractie toen tègen een motie van vertrouwen in de eigen wethouder stemmen. Die littekens zijn nog vers.

Het voorstel van de VVD kan potentieel gezichtsverlies betekenen voor wethouder Frank van Hulle en dat wil Giel van Boom ten koste van alles voorkomen. De fractievoorzitter vraagt op zaterdag 3 november om een buitengewoon coalitie beraad. Gealarmeerd door de geprikkelde reactie van TOP/GBK, geven wethouder Co van Schaik en fractievoorzitter Gijs van den Berg onmiddellijk opdracht om de PvdA ondertekening in te trekken. Als dat niet
onmiddellijk gebeurt, wordt de raadsgriffier uiteindelijk op maandagochtend gesommeerd om per omgaande een nieuwe versie van het voorstel uit te brengen – zonder PvdA ondertekening – en zo geschiedt het.
De uitkomst in de raadsvergadering van donderdag 8 november is bekend. Het voorstel kwam volgens van
Hulle te vroeg, het onderzoek zou te duur zijn en het CDA wilde uiteindelijk haar eigen wethouder, Jaap Bos, niet op het spel zetten. En in Terneuzen is het vlammetje van de hoop op vaarwater in de stad weer gedoofd.”

Het onderzoek, om in samenspraak met Rijkswaterstaat weer water in de Terneuzense binnenstad te brengen komt er dus de eerstkomende jaren niet. De kans is groot dat de rijksdienst tzt de bruggen die vrijkomen bij de nieuwe werken aan de zeesluis te Terneuzen verschepen zal naar elders, naar Lutjebroek of Franeker.
Van Hulle denkt dat er nog tijd zat is.
En tijd gunde hij ook nog aan de groep Kennedy-West, die nu al tien jaar aan het sleutelen is aan een inrichtingsplan voor het gebied Kennedy-West, het vervuilde perceel achter het waterschapskantoor. De groep had van Van Hulle tot 5 november de tijd gekregen om met een planopzet te komen. Dat ultimatum werd dit jaar voor de derde keer verlengd met nog eens een maand.
Maar, kijk daar, Van Hulle beloofde wel een snelle demping van het Gat van Axel. Daar wordt -zomaar- zeven ton in gestort.
Maar wat daar in het gat wordt verwezenlijkt voor dat geld, dat weet echt niemand.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.