De gemeente Zeeuws-Vlaanderen in voorbereiding


Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Het gaat er dan toch van komen.
Het gaat echt gebeuren.
De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten gaan samenwerken.
U leest het goed: SAMENWERKEN!


Nou ja of het echt allemaal gaat gebeuren, durf ik te betwijfelen. Maar het Zeeuwse Halfformaat meldde het de voorbije week met grote zekerheid;

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten gaan de komende jaren waar mogelijk intensiever samenwerken.
De drie colleges van B en W hebben werkgroepen opdracht gegeven de mogelijkheden verder uit te werken. De nauwere samenwerking leidt niet tot ontslagen, wel tot verschuivingen. Doel is: bezuinigingen door efficiëncy én verdere verbetering van de dienstverlening.

Dat gebeurt in vier sectoren: sociale zaken, belastingen, dienstverlening en ICT. De ondernemingsraden en het management van de drie gemeenten werden gisterochtend geïnformeerd over de aanstaande veranderingen. Vooral op het gebied van sociale zaken verandert er veel. De komst van de Wet Werken naar Vermogen en de drastische wijzigingen van de Wet Sociale Werkvoorzining verplichten de gemeenten bijna tot de oprichting van één intergemeentelijke sociale dienst, waarin ook Dethon (750 personen) wordt ingebracht. Die nieuwe dienst moet in 2013 van start gaan. ”

Wie een en ander goed leest herkent duidelijk de hand van de opvolger van Job Cohen, Co van Schaik, in het geheel der bevindingen. Vooral op het gebied der sociale zaken verandert er volgens de gemeenten veel of liever Co wenst dat er op het gebied der sociale zaken veel anders gaat lopen. Een intergemeentelijke sociale dienst met werkvoorzieningschap Dethon er in opgenomen. Ahha, dat betekent straks dat elke uitkeringsgerechtigde in Zeeuws-Vlaanderen aan de werkverschaffing in de kassen van Westdorpe moet geloven. Prima, ook al, omdat de eerste Belgische werkloze daar nog steeds moet komen en de Polen tot op heden hebben nagelaten op in grote aantallen in de polderkassen neer te strijken.

Van Schaik was een van der eerste – en een van de weinige – Zeeuws-Vlaamse bestuurders die ooit eerder nadrukkelijk op samenwerking heeft aangedrongen. Als waterschapsbestuurder dacht hij gemeenten en schap al dichter bij elkaar te kunnen brengen op het gebied van belastingheffing, ict, gezamenlijke inkoop en personeelsbeleid omdat dit naar zijn overtuiging de gemeenten en het toenmalige Zeeuws-Vlaamse schap minstens vier miljoen euro’s aan besparingen zou kunnen opleveren. Op zeer kleine schaal werd aan Van Schaiks oproep destijds – zes,zeven jaar terug – tegemoet gekomen. Schap en gemeente Terneuzen besloten de schoonmakers gezamenlijk aan te trekken, hetgeen een kostenbespraring van 40 mille op jaarbasis opleverde, maar het schap verbrak dat samenwerkingsverband, omdat de fusie met de overkant belangrijker was.

Nou ja, nu wacht een nieuw hoofdstuk. En of dat echt geschreven wordt durf ik te betwijfelen. Waarom. Simpelweg, omdat de vorming van bijvoorbeeld een intergemeentelijke sociale dienst voor Zeeuws-Vlaanderen zou betekenen dat de gemeenten een deel van hun zeggenschap moeten overdragen aan een groter geheel.

Zeggenschap opgeven, dat kunnen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten niet. Althans tot op heden niet. Zijn ze er wel toe bereid, dan kan beter doorgepakt wordt, dan is een gemeente Zeeuws-Vlaanderen zo gevormd. Dan zijn we eindelijk af van het gekissebis tussen oost, west en midden. Dan kunnen we echt met trots allemaal Zeeuws-Vlaming zijn en in 2014 echt feestvieren….

Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.