De geheime handtekening van Karla

Veel mensen in het Zeeuwse hebben de voorbije weken Karla Peijs verweten als minister onze polders eerst aan de Belgen te hebben gegeven om ze onder water te kunnen laten zetten om ze vervolgens – nadat iedereen zowat te hoop liep – als Commissaris van de Koningin de polders weer te reclaimen. En doet je niet, ook niet als prominent CDA’er.
Als je een handtekening zet onder een verdrag met Belgica, dan moet je niet terugkrabbelen achteraf was redenering van velen.
OK, allemaal begrijpelijk, maar vriendin Karla fluisterde me een week of wat terug in het oor dat ze als minister nooit iets getekend heeft. ,,Mijn handtekening vind je niet onder dat verdrag”, gaf ze me mee.
En verdomd.
Ze heeft die waterverdragen nooit ondertekend.
Dat heeft die vermaledijde Ben Bot gedaan, samen met die Melanie Schultz en verder.
Bots handtekening staat met mooie krullen onder het verdrag. Dat van de toenmalige staatssecretaros onder de bijlagen. En Karla, die heeft hooguit enkele aanvullende notities van naam voorzien.
Geen verdragen, geen woordbreuk, geen verwijten.
Kan zo zijn, maar Karla heeft wel elders handtekeningen achtergelaten.
In heel verweggistan en onder geheime verdragen.
Binnenkort zullen de Zeeuwen geen Zeeuwen niet meer zijn.
In een geheime overeekomst heeft Karla Peijs besloten om Zeeland, na haar pensionering, van de hand te doen.
Al dan niet ontpolderd.
Heel de provincie, op Flipland na, wordt overgedragen aan voorheen Rood-China en zal na 2017 de naam Chizeeland gaan dragen.
De Chinezen krijgen het recht een containerterminal te bouwen bij Vlissingen met een lengte van 5500 meter, de mossel-en oesterteelt gaat volledig over in Chinese handen, zo ook de landbouwsector die omgebouwd wordt tot een sovchose met Wilheminapolder als middelpunt. De Chinezen investeeren 1,8 miljard in het project De Zeeuwse tong, dat de hele wereld moet gaan bedienen met kweekvis. Volgens het geheime verdrag is het de bedoeling dat de nieuwe meester van de Delta de Westerschelde zullen afdammen met een dam waarin getijdencentrales worden ondergebracht. De Chinezen vrezen niet voor de Belgische toorn. Zij verwachten dat het land tegen 2017 niet meer bestaat en dat ook het uiteenvallende België te koop komt te staan. Bovendien zal een uiteenvallende federale staat belgië omstreeks 2017 niet in staat zijn oorlog te voeren met het oppermachtige rode imperium der Chinezen. Op bijgaande plaat ziet U allen hoe Karla met een pennestreek Zeeland van de hand doet. Op bijgaande plaat ziet U allen hoe Karla met een pennestreek Zeeland van de hand doet

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.