Zorgsaam eist sterren van CZ

Het verder vermarkten van onze gezondheidszorg zorgt ervoor dat niet de patiënten, de medici, de behandelaars het in de sector voor het zeggen hebben, maar de verzekeraars. Zij bepalen waar handelingen worden verricht, waar de klant naar toe kan en moet en nog even wie de cliënt behandelen moet. De snelle werken, de bulkmedici, zullen straks de overhand krijgen want bijvoorbeeld bij CVZ redeneert men simpelweg dat veel goedkoop is en weinig duur.
Patiëntenorganisaties hebben het met die denktrant moeilijk, maar zij niet alleen. Ook medici en ziekenhuisbestuurders. De actie van CZ om een aantal ziekenhuizen te schrappen voor bortskanketrbehandeling noopt ziekenhuisbestuurder Paul Rademacher tot het schrijven van – op zich al opmerkelijk – een open brief aan verzekeraar CZ. Lees en oordeel zelf:

Open brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van CZ zorgverzekeringen, dhr. W. van
der Meeren, inzake het voorkeursbeleid borstkankerzorg 2011.
Terneuzen, 14 oktober 2010.

Geachte heer van der Meeren, beste Wim,
Vanuit uw optreden bij Pauw & Witteman over CZ voorkeursbeleid op het gebied van borstkankerzorg ontstond nogal commotie en zelfs een rechtszaak namens de SAZ ziekenhuizen. Wij vanuit ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen gaven u al aan moeite te hebben met deze vreemde omweg van zorginkoop, met de kwalificatie ‘matig’ voor goede zorg, en met het onnodige volumecriterium van 150 operaties.
Vandaag ontvingen wij uw uiteindelijke waardering van ons ziekenhuis in dezen, evenals uw verantwoordingsdocument voorkeursbeleid 2010-2011. Onjuistheden zijn gecorrigeerd, de kwalificatie ‘matig’ heet nu ‘kan beter’, maar de discutabele bovengrens van 150 ingrepen per jaar per ziekenhuis is blijven staan.
Mijn bezwaren op dit punt blijven dus bestaan, en nu ik de resultaten zie vind ik de einduitkomst des te meer schrijnend en onrecht doend aan de zorg die wij met het hele mammapoliteam iedere dag weer verlenen. Daarom ga ik hierbij nader op de inhoud in.
ZorgSaam voldoet aan alle zorginhoudelijke kwaliteitscriteria, 2 chirurgen, ruim meer dan 30 operaties per chirurg, multidisciplinair team, alle onderzoek op 1 dag, operatie binnen 4 weken, begeleiding mammaverpleegkundige en vast aanspreekpunt.
ZorgSaam voldoet met haar patiënt ervaring zeer ruim aan uw criteria om in aanmerking te komen voor het predikaat ‘voorkeursaanbieders die de ‘beste borstkankerzorg’ leveren’.
Het naar sterren vertaalde rapportcijfer ziekenhuis is 3 sterren en met 8,4 ruim boven uw 7,5. Het naar sterren vertaalde rapportcijfer voor de chirurg is met 3 sterren zelfs meer dan de benodigde twee, en de waardering 9,3 is vele malen hoger dan de benodigde 7,5. De overige indicatoren zijn met 2,08 sterren eveneens hoger dan de ondergrens van 2 sterren
voor Beste zorg.
Wij verlenen op inhoudelijke kwaliteitsgronden dus de Beste borstkankerzorg. Ik durf de stelling top-10 zorg aan. Maar vervolgens waardeert u onze 3 sterren met slechts een enkele ster: Want omdat wij met 125 operatieve ingrepen onder uw grenswaarde van 150 ingrepen per jaar blijven, krijgen wij van u toch de kwalificatie ‘kan beter’.
Volgens uw tekst betekent dit dat wij ‘zouden moeten zorgen dat er meer dan 150 borstkankeroperaties per jaar worden gedaan’.
Wat stelt u zich daarbij voor?
U ziet dat deze vorm van voorkeursbeleid tot zeer oneigenlijke uitkomsten leidt. Met name de kleinere ziekenhuizen worden vanuit dit misleidende kwaliteitscriterium in feite buitenspel gezet. U koopt weliswaar nog steeds onze zorg in voor uw verzekerden, zonder veel enthousiasme, maar u brengt de goede spreiding van basiszorg in gevaar. U zaait onnodig twijfel en onrust bij onze patiënten. Daarom eisen wij de drie sterren voor kwaliteit op waarop wij en onze patiënten recht hebben.
Gaarne zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Paul Rademacher
Voorzitter van de Raad van Bestuur
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.