Financiën provincies ondoorzichtig…

Kent U Saskia Stuiveling? Wellicht niet, misschien wel, maar dat doet er eigenlijk niet zo toe. Mevrouw Stuiveling is zo typische permanente ministerskandidaat die ze binnen elke grote partij (alleen Geerts PVV niet) hebben. Zo iemand met een verleden in wetenschap en openbaar bestuur, met een zekere waardigheid en status. Saskia Stuiveling, dochter van literator Garmt Stuiveling, is zo’n dame en wel met een PvdA-achtergrond. Na een kortstondig bestaan als staatssecretaris in het begin van de jaren’80 houdt de politici zich al decennia op in Neerlands Rekenkamer, eerst als lid, de laatste 12 jaar als voorzitter.

Als iemand verstand heeft van begrotingen, doorzichtige begrotingen, potentiële bezuinigingsposten en allerhande vormen van creatief boekhouden, dan is het Saskia Stuiveling wel. Ze werd door het Interprovinciaal Overleg (IPO) gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de financiële huishouding van de provincies met de bedoeling uiteindelijk aanbeveleingen te kunnen doen voor een eerlijkere verdeling van het Provinciefonds (het geld van het Rijk aan de Provincies). Welnu de commissie-Stuiveling wordt niet bepaald wijzer van de financiën der provincies en kan daardoor helemaal geen aanbevelingen doen. De eenduidigheid, vergelijkbaarheid en transparantie is volgens de commissie ver te zoeken. Dat er veel verwarring en misverstanden rondom de financiële positie van de provincies bestaat, verbaast haar allerminst.
De commissievoorzitter denkt nog wel vijf jaar nodig te hebben om een eenduidige bekostigings-en verrekeningssystematiek
voor de provincies te kunnen ontwikkelen. Ergo, er is veel tijd nodig om de boel op orde te krijgen.
Nu moet U weten dat de provincies de gemeenten controileren op financieel gebied.
De gemeenten, dat zijn die bestuurseenheden die de komende maanden met miljoenen gekort worden en vervolgens de burgers met hogere lasten opzadelen.
De gemeentebesturen zullen zeggen dat lastenverhogingen onontkoombaar zijn.
De provinciebesturen zullen zeggen dat bezuinigingen en lastenverzwaringen niet tegen te houden zijn,
maar wie gaat eigenlijk die provincies eens goed scannen als zelfs de commissie Stuiveling het niet rond kan breien.
Misschien zijn al die vermeend noodzakelijke bezuinigingen niet eens nodig…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.