Reddingsplan voor Zeeuws-Vlaanderen

Met een eenmalige investering in wilskracht kunnen de gemeenten en het waterschap in Zeeuws-Vlaanderen jaarlijks structureel miljoenen besparen in hun bedrijfsvoering. Met het oog op de aankomende bezuinigingen die het Rijk de gemeenten voorspeld heeft, is dit gegeven natuurlijk iets dat niet zomaar mag blijven liggen. En toch ligt een uitgewerkt voorstel om kapitalen te besparen op de apparaten al sinds juli 2004 in de laden der gevorderde vergetelheid. Raar eigenlijk, ook al, omdat enige tijd geleden onderzoeksbureau Twijnstra & Gudde opdracht kregen om voor pakweg 10/15 mille uit te zoeken hoe de intergemeenlijke samenwerking beter en goedkoper zou kunnen worden opgepakt. Het is een onderzoek naar een al vaststaande conclusie die eigenlijk niet geconcludeerd mag worden. Althans niet in dit stadium; een gemeente Zeeuws-Vlaanderen…

Maar goed, zo ver wilde PvdA-kopstuk Co van Schaik in 2004, toen hij zijn brief met samenwerkingsvoorstellen aan het waterschap Zeeuws-Vlaanderen stuurde nog niet gaan. De gemeenten hadden per slot van rekening net een herindeling achter de rug en het schap had er nog een te goed. Nee, Van Schaik zette in op de vorming van wat hij noemde ëen shared service centrum of beter een samenwerkend dienstencentrum voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Met de bundeling van diensten en menskracht binnen de regio kon volgens Van Schaik binnen een mum van tijd zo’n vier miljoen euro worden bespaard. “Het enige wat nodig is is wilskracht”, wist de politicus.

En wat destijds gold, geldt volgens de PvdA’er nog steeds. De gemeenten staan aan de vooravond van een kille winter. Een winter waarin door kortingen op de Rijksuitkeringen bezuinigd moet worden op gemeentelijke uitgaven en waar middels belastingverhogingen de burger mag meerillen. Van Schaik heeft – al is tie rood- een bloedhekel aan belastingverhogingen. Volgens hem is het stuk wijzer als gemeenten en waterschap samenwerking zoeken om doelmatiger en goedkoper te gaan werken. En het kan ook, de tijd – zo benadrukt Van Schaik – is er rijp voor.

Samenwerken op het gebied van (in willekeurige volgorde en puur uitvoerende taken zodat het beleid bij de desbetreffende instantie blijft)kan bijvoorbeeld op de volgende gebieden:
Personeelszaken (bv inkoop Arbo dienst, kennis functiewaardering, rechtspositie),
Automatisering(allen hebben deskundigheid in huis, inkoop hard en software),
Loonadministratie (ook voor uitkeringsgerechtigden, in totaliteit inclusief personeel 3000 salarisstrookjes per maand),
Gezamenlijke inkoop algemeen(bv energie, communicatiemiddelen),
Onderhoud en aanleg wegen (in relatie waterschap, provincie, RWS),
Piketdiensten(bundeling storingsdienst, beveiligingsdiensten),
Onderhoud riolering(waterschap,gemeenten),
Onderhoud groen(gemeenten, dethon),
Inning belastingen(gezamenlijke aanslag, kwijtschelding),
Gebouwenbeheer(woningbouwvereniging),
Gebouwengebruik(gezamenlijke magazijnvorming of werkplaatsen, frontoffice, kantoorfaciliteiten).

Ben benieuwd of Twijnstra en Gudde binnen afzienbare tijd met Co’s suggesties aan de slag is geslagen.
Kan ook dat ze alles terzijde hebben geschoven en toch maar de conclusie hebben geformuleerd hebben dat met een snelle herindeling ineens de regio als geheel wellicht gebaat kan zijn.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.

6 reacties op Reddingsplan voor Zeeuws-Vlaanderen

 1. Ron de Kort schreef:

  Dan liggen de prioriteiten van het in maart jl. aangetreden college met het onderliggende coalitieakkoord nog niet zo verkeerd. Ook bij de laatste besprekingen omtrent de begroting 2011 en verder heb ik weer op de mogelijkheden gewezen. Ik ben het helemaal met Co eens. Ik denk ook dat we veel samen kunnen doen zonder dat onze burgers daar iets van merken. Enkel in hun voordeel in hun portemonee.

 2. ard kramer schreef:

  Waarlijk een positief initiatief, krachten bundelen van diensten die in elke gemeente hetzelfde zijn (en waarom is een paspoort in de ene gemeente duurder dan in de ander). Ik heb het in Dordrecht e.o. al gezien. Het kan werken en besparen, houden we geld over om nog een feestje te vieren 😉

 3. Tom Willaert schreef:

  Op termijn is 1 gemeente Zeeuws Vlaanderen onvermijdelijk en m.i. noodzakelijk.

  • Andere Tom schreef:

   De discussie over één gemeente Zeeuws-Vlaanderen zou niet nodig zijn wanneer men in Middelburg en Den Haag meer aandacht zou tonen voor onze regio. Ik geloof niet dat er na een gemeentelijke fusie veel gaat veranderen in de houding richting Zeeuws-Vlaanderen. Wij blijven altijd aan de achterste mem hangen, dit is historisch en cultureel bepaald en buig je niet om met een fusie.
   Ook denk ik dat voor met name het oosten, maar ook voor het westen van Zeeuws-Vlaanderen (in Sluis hebben ze het sinds de herindeling nou eenmaal niet geweldig gedaan) een fusie niet direct positief uit zal pakken. Het is ook een publiek geheim dat er op het Terneuzense stadhuis in veel lagen er behoorlijk arrogant gedacht wordt over de buurgemeenten. Grotendeels onterecht overigens. ‘We willen best samenwerken, maar alles op onze manier en alles binnen onze gemeente.’ Hulst winkelstad? Terneuzen winkelstad! Uitbreiding woonwinkels bij Morres? Uitbreiding woonwinkels bij de skihal! Snaptu??
   Ik denk dat het daarom goed is om de bestuurlijke besluitvorming in Hulst en Oostburg te houden (deelraden?). Dat neemt niet weg dat waar mogelijk de ambtelijke organisaties samen kunnen werken, zoals uit dit artikel blijkt. Dan moeten we vervolgens niet gaan janken dat er daardoor werkgelegenheid uit Hulst, of Oostburg verdwijnt en in Terneuzen terecht komt!

 4. Michiel Groeneveld schreef:

  Mag ik mij aansluiten bij Conny en de reacties? Bijkomend zou ik denken dat we met onze Vlaamse buren beter en makkelijker in gesprek kunnen komen: praten we ineens over (Zeeuws-) Vlaamse groei in plaats van Zeeuwse krimp!

 5. Tom Willaert schreef:

  @andere Tom en Michiel Groeneveld;
  eens met jullie gedachtengangen. 1 ZVL gemeente met R’dams of A’dams model (=deelraden) zorgen hopelijk ook voor meer professionaliteit onder bestuurders en absoluut voor een betere samenwerking met Vlaanderen. Net over de grens krimpen ze niet door effectief en vooral actief beleid MET visie op jeugd en gezin te voeren. Iets wat hier structureel niet is gebeurd de afgelopen 2 decennia. Heb als medeinititatiefnemer van ZVPositief op de linkedin groep ZVPositief een aantal stellingen geponeerd die 1 op 1 aansluiten bij deze reacties en blog op http://zvpositief.nl onder “De kracht van bestuurlijke vernieuwing”. Niemand van ons heeft de wijsheid in pacht maar met elkaar moeten we toch in staat zijn heel wat te verwezenlijken. Dat hier tijd voor nodig is, moge evident zijn.

Reacties zijn gesloten.