De Hulster schaamte

Het PvdA-raadslid Ron de Kort uit Hulst schaamt zich. Hij schaamt zich voor het gekozen lichaam, de Hulster gemeenteraad, waar hijzelf zitting in heeft. Hij schaamt zich, omdat de raad zich deze week in meerderheid uitsprak om niet actief deel te nemen, dan wel mee te werken aan procedurele stappen die moeten culmineren in de uiteindelijke ontpoldering van de Hedwigepolder aan de oostelijke gemeentegrens. Hulst laat het voorbereidende papierwerk over aan andere overheden en werkt daar zelf niet aan mee. Integendeel, waar mogelijk wil de raad dat Hulst -als bestuurslichaam – zich tegen procedurestappen keert, naar de bestuursrechter stapt en burgerpartijen – zoals de grondeigenaar van de polder en de pachters – in hun juridische strijd tegen de ontpoldering steunt.
De raad kan eigenlijk weinig anders en De Kort hoeft zich helemaal niet te schamen.
Een gemeenteraad die -een jaar of wat geleden – zich unaniem uitgesproken heeft tegen ontpoldering kan nu eenmaal niet enige tijd later op zijn eigen motie terugkomen. Dan zou zo’n motie zijn waarde verliezen, dan zou een woord in Hulst geen woord zijn.
Of de gevolgde weg een verstandige is is een tweede, wie zich distantieert van lopende ontwikkelingen, wie niet meepraat over wat er op Hulster grondgebied plaatsvindt en daar nadrukkelijk voor kiest verliest zijn rechtspositie.

De Hulster raad zit daar niet zo mee, denkt de komende maanden jaren nog voldoende middelen ter beschikking te hebben om zich te weren, te verweren, hoewel de juridisch adviseurs van de gemeente – niet de minste – er al op gewezen hebben dat de kans van slagen van juridische procedures nihil is.
PvdA en Progressief Hulst wilden tegen ontpoldering blijven, maar toch betrokken blijven bij de planontwikkelingen en de afhandeling van procedures (bestemmingsplannen, milieu-en sloop- en ontgrondingsvergunningen). Zij wilden een vinger in de pap blijven houden.
De lokale lijsten, SP, CDA en VVD vonden dat een verkeerde keuze, omdat daar naar de bevolking toe het signaal zou uitgaan dat Hulst eigenlijk toch meewerkt aan de stappen die leiden tot de finale ontpoldering.
Deze partijen hopen nog steeds dat het tij te keren valt, dat een nieuw kabinet wellicht gevoelig is voor de argumenten van bijvoorbeeld de Eerste Kamer, die in meerderheid kortgeleden vond dat de alternatieven voor ontpoldering nog eens nader bekeken, gewogen moeten worden.
Jos van Eck (eigenlijst, bekend als Steen Alleen) voerde aan dat er in Den Haag sprake is van “een kanteling in het denken”. Komende maanden zal blijken of dat werkelijk geval is. Ik denk eerlijk gezegd van niet.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.

4 reacties op De Hulster schaamte

 1. Stan de Bakker schreef:

  Waar ik me meer zorgen over aan het maken ben is niet dat een plan wordt gemaakt en uitgevoerd, maar HOE dat uitgevoerd wordt. In het geval van vooral de Hedwige, maar ook plan Perkpolder alsmede de hekken van Ossenisse is bij de besluitvorming en uitvoering het ontbreken van democratische beginselen zoals inspraak en meebeslissen opvallend te noemen, te meer daar het om plannen van hogere overheden gaat, die juist het voorbeeld van democratie moeten zijn. Vooral de DLG (Dictatoriaal Landelijke Gebieden) oeps: Dienst Landelijke Gebieden, maakt het vuil. Die doen, geholpen door groene clubs (die maken in Nederland op gebied van R.O eigenlijk de dienst uit) zonder enig overleg waar ze zin in hebben, alle soevereiniteit van gemeenten ten spijt. Nee beste Ron, als ik jou was, zou ik me niet schamen om wat de Raad terecht bijna unaniem stelde: Zonder Ons Over Ons: Mee eel Antwaarpen, maar nie mee mai zunne! Je kunt je momenteel beter schamen over het dictatoriaal democratisme waar je als raadslid deel van uit maakt, en waar je lijdzaam toe moet zien hoe ze de zaken al voor je geregeld hebben, nog voor je ook maar weet van hebt.

 2. Tom schreef:

  Het probleem is dat iedereen gelijk heeft in dit mijnenvelddossier en dat tevens ieder besluit fout is. Dit was gewoon een onmogelijke beslissing voor een lokale overheid.

  Opmerking van dhr. De Bakker over de DLG wordt overigens gedeeld. Kan die club niet een enkeltje door de Westerscheldetunnel krijgen ipv. het ROC?

  • gremberghe schreef:

   Tom, DLG in Zeeland is al gevestigd in Goes.

   • Tom schreef:

    Dat weet ik, maar ik bedoelde eigenlijk de ouderwetse en arrogante top-down manier waarop DLG hier haar plannen door ons strot douwt. Dat kunnen we zelf beter. Ik weet zeker dat er meer draagvlak zou zijn voor nieuwe natuurgebieden wanneer de plaatselijke bevolking mee zou mogen praten over de inrichting. Dan worden er geen populierenbosjes meer gekapt, of dijken voor iemand zijn voordeur aangelegd. DLG luistert niet naar bezwaren, maar wil als een olifant in een porseleinkast vasthouden aan haar eerste plan, met alle gevolgen van dien.

    Gelezen hoe de gemeente Terneuzen de natuurspeelplaats in Othene heeft ingericht? Zo kan het ook, nee zo hoort het.

Reacties zijn gesloten.