Bekocht

De Ossenisser dorpsraad voelt zich bekocht. Buiten wat vertegenwoordigers van het waterschap waren er gisteren geen bestuurders (van gemeente of provincie) die het de moeite waard vonden om de dorpelingen te informeren over de stand van zaken rond de hekwerken op de dijk en de toegankelijkheid van schor en dijk. aangezien de Vogelbescherming nu al te kennen gegeven heeft niet in te stemmen met wat voor compromis dan ook ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat het hekwerk verdwijnt en dat dijk en schor weer volledig opgesteld worden voor recreatief gebruik.
Alle macht ligt bij de vogels in het gebied, die zich gesteund worden door een stevige lobbygroep en onomkeerbare Europese regelgeving. Overheden van hoog tot laag hebben de dorpelingen een rad voor de ogen gedraaid door te doen alsof zij het vermaledijde hekwerk wel van de dam zouden krijgen. Welnu, niets van dat.
Dat dan vervolgens de dorpelingen van het stille plaatsje aan de Schelde verbitterd zijn en gelaten worden is niet zo vreemd. Een enkeling blijft strijdbaar en het zal mij dan ook niet verbazen dat binnenkort, in een donkere nacht, tractorgeronk zal klinken en de hekwerken bij het ochtendgloren verdwenen zullen zijn.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , . Bookmark de permalink.