Zeer zwak

De Terneuzense scholengemeenschap De Rede heeft zich met zijn vwo-opleiding de twijfelachtige eer op de hals gehaald opgenomen te worden in de lijst van zeer zwakke scholen. De inspectie zal verscherpt toezicht houden op de opleiding van de scholen en eisen dat verbeteringen worden doorgevoerd. Ziet de school geen kans om verbeteringen door te voeren, dan kan dat wel eens de eerste stap naar uiteindelijke opheffing betekenen. Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen (inclusief het beroepsonderwijs) ligt al geruime tijd onder vuur, maar dat schijnt bij bestuurders, ouders en andere belanghebbenden nog steeds niet goed door te dringen.

De rapportage van de Taskforce Zeeland die vorige week het levenslicht zag – na maandenlang uitstel – voorziet in een versterking van het onderwijsaanbod op vooral Walcheren. De HZ moet zijn miljoenenschuld kwijtgescholden worden en moet er vier studierichtingen bij krijgen . De Roosevelt Academie in Middelburg moet een echte universiteit worden en verder moeten de ROC’s in Zeeland fuseren.

Zodra het woord fusie valt kunt U ervan uitgaan dat het ROC Westerschelde zal moeten inleveren ten faveure van het ROC Zeeland. De nieuwbouwplannen in Terneuzen kunnen vergeten wordenm, de samenwerking met Belgische instituten stokt en als door dalende leerlingenaantallen opleidingen moeten inkrimpen, dan zullen ze in de toekomst alleen nog in Vlissingen of Goes gegeven worden. Zeeuws-Vlaanderen zal achterblijven met een vrijwel lege huls.

Op het ROC in Terneuzen reageert het personeel overwegend lethargisch op de rapportage van de taskforce Zeeland. “Het is allemaal al zo goed als geregeld”, weeklagen mensen. Dat staat overigens in schril contrast met de trots die diezelfde mensen enkele jaren terug uitdroegen over het kleinste, maar fijnste ROC in Nederland. Een van de weinige ROC’s die bijna eenderde van de inkomsten zelf wist te genereren, met contractonderwijs maar vooral ook door samenwerking te zoeken over de grens, waarmee aardige Brusselse bronnen konden worden aangeboord. Die Europese vleespotten zijn leeg. Het contractonderwijs stokt door de crisis en het ROC in Terneuzen worstelt om de begroting sluitend te krijgen.

En dan het gewone voortgezet onderwijs. Zeeuws-Vlaanderen kent nog steeds vier brede scholengemeenschappen, maar te weinig leerlingen om die scholen echt breed te houden. De prognoses voor de komende jaren zijn schrikbarend. Een daling van het leerlingenpotentieel tussen de 20 en 30 procent (afhankelijk van de plaats) is reeel. Instandhouding van de vier gemeenschappen is geen optie, zal het ministerie ook niet pruimen. De Rede geeft nu met zijn vwo-opleiding een slecht signaal af. Wellicht kan hieraan een positieve wending worden gegeven. Scholen kunnen echt werk gaan maken van samenwerken. Gebeurt dat niet, dan is het opdoeken van een of twee scholen en/of een fusie van de resterende de enige optie.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.