Ontgroening

Ontgroening is volgens de studentes Marlies Blesgraaf, Wietske Nijman en Annieke Logtenberg van de Roosevelt Academy in Middelburg  ‘het grootste vraagstuk’ voor de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen, nog meer dan vergrijzing. Jongeren zijn nodig om de dynamiek, de schwung, in de streek te houden. De dames stellen dat in hun onderzoeksnota “‘De Zeeuws-Vlaamse dynamiek: wisselwerking tussen kracht en beleving”, die dinsdag werd overhandigd aan de  burgemeester  Lonink, Sala en Mulder.

De studenten hebben de voorbije maanden dertig opinionleaders in de regio – voor zover daar overigens sprake van kan zijn – gesproken over bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke problemen. Echt veel nieuwe gezichtsvelden hebben die praatsessies. Dat de bestuurlijke daadkracht in Zeeuws-Vlaanderen tekort schiet is al jaren bekend en dat over de grens kansen liggen ook, maar die liggen er al jaren zogenaamd, maar nog zelden heeft een grensoverschrijdend initiatief Zeeuws-Vlaanderen windeieren gelegd. In mijn optiek is dat hele “SamenmetdeBelgendoen-verhaal” een prachtmythe die elke keer nieuw leven ingeblazen wordt door lieden die zelf een deuntje meespelen in de grensoverschrijdende symfonie van vreten & zuipen.Vlaanderen heeft Zeeuws-Vlaanderen echt niet nodig. De Vlamingen willen het landsdeel wel, maar dan als bezit. In de geschiedenis zijn er niet voor niets verschillende malen claims gelegd. Was in 1919 het Landje Apart overgedragen aan de Belgen, dan zouden we nu blij zijn met een stukje nieuwe natuur, omdat de boorden van de Westerschelde gevuld zouden zijn met chemische fabrieken en haventerreinen van Breskens tot Doel.

Dat de dames de ontgroening als het grootste probleem voor de streek benoemen is op zich wel te begrijpen. Dat ze pleiten voor HBO-opeidingen op maat (eventueel op te zetten met Gent) is mooi, maar dan moeten ze wel beseffen dat de taskforce Zeeland zeer recent totaal andere gedachten geventileerd heeft . Het HBO is al amper in Zeeuws-Vlaanderen vertegenwoordigd en nu komt ook het MBO, of liever het ROC Westerschelde, onder vuur te liggen.

De kans dat straks nog meer jongeren de regio de rug toekeren om elders een glorierijk bestaan op te bouwen neemt alleen maar toe en die schier daadkrachtige figuren waarmee de studenten gesproken hebben, de besluitloze decisionmakers, zullen het afgaand tij niet kunnen keren. Maar ik ben ervan overtuigd dat binnen Zeeuws-Vlaanderen nog voldoende intellect aanwezig is om veranderingen, een omslag ten goede, te entameren. Krijg echter die mensen maar eens bij elkaar.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.

2 reacties op Ontgroening

  1. Tom schreef:

    Het huidige probleem is dat alle brainstormers, taskforces, opinionleaders, of wat voor belachelijke naam het ook mag hebben altijd weer uit dezelfde natte kliek bestaat. Mensen die nooit zijn gevraagd vanwegen hun competenties, maar zichzelf hebben opgeworpen. Deze zichzelf benoemde belangrijke mensen hebben reeds bewezen het tij niet te kunnen keren en kunnen werkelijk niks beters bedenken dan dat ontgroening een grote bedreiging is. Wat een visie! Deze mensen denken dat we in Zeeuws-Vlaanderen de binnenband nog eens moeten oplappen, terwijl ik denk dat het nu tijd is om de band te vervangen.

    Daarom pleit ik voor een totaal frisse wind in onze Zeeuws-Vlaamse denktankwereld. Succesvolle ondernemers, mensen die buiten grenzen kunnen denken, visionairs, creatieve geesten, globetrotters, mensen zonder balast. Laat die maar eens zeggen waar onze kansen liggen en zo de bouwstenen voor een Zeeuws-Vlaamse toekomstvisie aanreiken.

    Om mijn verhaal te motiveren: Google eens op ‘natgespoten apen’.

  2. Michiel Groeneveld schreef:

    Ik herken het verschijnsel dat Tom beschrijft, maar mag ik er op wijzen dat de Zeeuws Vlaamse bevolking bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen voornamelijk gekozen heeft voor partijen die zich hebben onderscheiden door introspectie en behoudzucht? Het volk krijgt altijd het bestuur dat zij verdient, waar zou die totaal frisse wind vandaan moeten komen? De sprong voorwaarts die Zeeuws Vlaanderen maakte in de jaren ’60 en ’70 werd ook al niet hier bedacht.

Reacties zijn gesloten.