Co's tunneltolvrijplan

Het Zeeuws-Vlaamse PvdA-kopstuk tegen wil en dank, Co van Schaik, heeft een planopzet gemaakt om de Westerscheldetunnel versneld tolvrij te maken. Van Schaik is met de zijnen in principe tegen de nu geldende tolheffing voor de verbinding en vindt dat die eigenlijk niet zou mogen bestaan, maar beseft dat voor de aanleg kosten zijn gemaakt die overheden op een of andere manier gecompenseerd willen zien. Van Schaik wil niet mee in de kretologie van SP en diverse lokalen, omdat nu roepen “Tunnel tolvrij” amper realiteitswaarde heeft en enkel alleen propagandistische doelen heeft.

Van Schaik is daarentegen aan het rekenen geslagen en heeft een methodiek bedacht om met een langzaamaflopend tolbedrag de tunnel tegen 2020 tolvrij te krijgen. De methode-Van Schaik bestaat uit twee stappen:
1. Rekeningrijden
Heel Nederland staat op zijn kop rond het onderwerp rekeningrijden. Kost het meer of kost het minder dan met het systeem van een statische wegenbelasting. Hoe zit het met de privacy. Nou, wij Zeeuws Vlamingen en onze bezoekers doen al jaren aan rekeningrijden en betalen € 0,60 per gereden kilometer door de tunnel. Het is de bedoeling, de bij invoering van rekeningrijden de wegenbelasting wegvalt. Laten we nu eens beginnen met de betaalde tolheffing voor een deel in mindering te brengen op de wegenbelasting: dus iedereen die door de tunnel rijdt, krijgt niet de korting op de wegenbelasting, maar de Rijksoverheid registreert deze doorgang en stort per doorgang een bedrag naar de BV Westerscheldetunnel. Wat hiermee bereikt wordt, is dat het tarief omlaag kan en vooral het door deze regering alom geprezen principe van rekeningrijden al toegepast wordt. Laten we eens voorzichtig starten met een verlaging van 10 procent per jaar. Dit betekent, dat uit de wegenbelasting van miljarden er € 2.500.000,- naar de BV Westerscheldetunnel moet gaan. De Rijksoverheid merkt er in zijn begroting weinig of niets van.”

2. Dividend.
Een stap, welke tegelijkertijd genomen kan worden is een post opnemen in de begroting van de provincie. De provincie heeft in haar meerjarenplanning een inkomstenpost dividend Delta niet opgenomen. Dit betekent, dat op basis van het huidig uitgekeerde dividend er € 25.000.000,- per jaar beschikbaar blijft. Als de provincie er 10 procent van in de tunnelexploitatie stopt is dit ook een bedrag van € 2.500.000,- per jaar. Dit betekent, dat de opbrengst van de tarieven ook met dit bedrag kan dalen en de tarieven lager kunnen.
U begrijpt, dat het onze bedoeling is op een creatieve wijze langzamerhand het tarief voor de doorgang van Zeeuws Vlaanderen naar het vaderland te verlagen, hierdoor wellicht de aantallen passanten toe zal nemen, in de overgangsperiode naar het nultarief ook weer wat meer geld zal genereren, waarna het uiteindelijke tarief op 0 komt en we eindelijk eenzelfde behandeling krijgen als onze Medelanders. Onze Medelanders, welke hun infrastructurele doorgangen gewoon uit de gewone pot betaald krijgen en niet met de portemonnee op het dashboard hun weg vervolgen. We willen de overheden vragen een plan te maken op basis van een geleidelijke daling van de tarieven Westerscheldeweg om te komen tot een tolvrije tunnel in het jaar 2020 met politiek bestuurlijke wil van een ieder moet dit gemakkelijk kunnen.

Van Schaik en zijn medestanders willen dat de regionale en provinciale politiek met dit voorstel de boer opgaan. Blijven serieuze acties uit, dan vindt de PvdA’er dat Zeeuws-Vlaanderen daadwerkelijk de economisch-bestuurlijke blik maar naar het zuiden moet richten om de potentie van het gebied ten volle te kunnen ontwikkelen. “We gaan ervan uit dat dit niet aan de orde hoeft te zijn”, besluit Co van Schaik zijn manifest.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Co's tunneltolvrijplan

  1. gremberghe schreef:

    Prachtig hoe er op diverse sites gereageerd wordt op Van Schaiks plan. De meest domme gaan in de trant van ‘Ja het is weer verkiezingen!’Ja allicht komen de verkiezingen er aan. Dan moeten er keuzes gemaakt worden, het liefst en vooral in het stemhokje. Van Schaik neemt de moeite een serieuze aflossingsoptie voor de Westerscheldetunnel te bedenken. Een die eigenlijk niet zo nieuw is; de Zeelandbrug werd per slot van rekening ook door de provincie versneld afgelost, met zoals dat heet ‘onze centen’. Ik zie niet in waarom dit met de tunnel over een periode van tien in plaats van 30 jaar ook niet zou kunnen.

Reacties zijn gesloten.