Checkpoint2

Het is de schuld van Dow Chemical dat Checkpoint geworden is wat het recentelijk was. Had de chemiegigant Terneuzen in 1999/2000 niet zo onder druk gezet, dan was er wellicht nooit een zaak a la Checkpoint gekomen. Maar nee, Dow had de lieve somma van zes miljoen dollar beschikbaar gesteld voor een nieuw theater dat nog gebouwd moest worden. Terneuzen zou die donatie alleen krijgen voor een nieuwe schouwburg, een verbouwing van het oude Zuidlandtheater was geen alternatief. Dus moest Terneuzen gaan uitkopen en moest Terneuzen langs bij Willemsen en Van Himme (diens raadsman), die de gemeente vervolgens contractueel vastmestelden. Niet nakomen van het verhuizngscontract zou de gemeente miljoenen hebben gekost, maar toen die overeenkomst getekend werd waren de omzetten van Willemsen en co nog van dien aard dat Terneuzen dacht er een mooie overeenkomst was gesloten.

in de PZC wordt vandaag gesteld dat Terneuzen Checkpoint bejegende als een soort Ikea. Dat is wellicht zo. Als een Morres is misschien nog treffender, dat bedrijf wist in Hulst ook altijd zijn voorkeurspositie uit te spelen, tot en met de grondprijsbepaling toe.
Van Schaik en Lonink worden nu naïeviteit verweten, wellicht waren ze dat ook. Opvallend is echter de kritiek van CDA’er Siersema die zich nu opwerpt als het geweten van weldenkend Terneuzen, de collegeleden verwijten maakt en ‘het bezopen vindt dat Checkpoit als enige over een horecavergunning beschikt’. Dat is een opmerking in de categorie “kul”. Allereerst, omdat ook Miami de andere shop er een heeft. Siersema zit zelf al jaren in de raad en had aan de bel kunnen trekken, maar heeft dit op het gebied van vergunning nooit gedaan, wel als het gaat om de verkeers-en bijkomende overlast. Verder heeft Siersema natuurlijk een pak boter op zijn hoofd, waarmee de Terneuzense gemeenschap een jaar lang boterhammen zou kunnen smeren. Siersema was de eerste die bij skihal Snowbase (het kindje van Willemsen) aanklopte voor sponsoring van zijn voerbalschooltje. Daarover is Siersema door justitie zelfs nog gehoord…

wordt vervolgd

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.