Weer vragen over functioneren Sabewa

De gemeenten Vlissingen en Middelburg stonden er een maand geleden op dat de kwijtscheldingsregeling van intergemeentelijke belastingdienst Sabewa zou verbeteren. U kent dat wel. Het moet snel beter. Nou ja, een paar weken tevoren had ook wethouder Werkman van Sluis Sabewa vermanend toegesproken, maar ach, de dienst hobbelt maar door, blijft fouten maken, blunderen en de facto burgers en bestuurders schofferen.

Het wordt tijd dat een aantal gemeenten Sabewa gaan verlaten, want het wordt niet beter. Nu niet en straks niet.
Middelburg wellicht, na een actie van de kritische volger van de dienst, SP-raadslid Jeroen van Dijen of grootgebruiker (van de ontheffingsregeling) Vlissingen wellicht. Of Terneuzen misschien.Die Werkman van Sluis durft toch niet uit het samenwerkingsverband te stappen.

Vandaag is mr Cees Freek uit Terneuzen aan beurt om Sabewa de mantel uit te vegen. Zijn verhaal is duidelijk:

“Sabewa die overheidsdienst die de gemeentelijke heffingen int, knoeit weer. Daarom raadsvragen.
Kenmerk:

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Mr. Cees Freeke, 55 terneuzen
ONDERWERP:

Sabewa stuurt deurwaarder ondanks bekendheid met beslagvrije voet en verzoek om
kwijtschelding nog niet behandeld is
TOELICHTING:
Sabewa verlangt voor tal van zaken binnen beperkte tijd informatie en voorts geldt voor verzoeken om kwijtschelding de korte termijn van indiening van veertien dagen, terwijl Sabewa zelf om zaken te beoordelen buitengewoon ruim de tijd neemt. Dermate ruim, dat de handelwijze van Sabewa aan kritiek bloot staat zowel bij de Zeeuwse Ombudsman als bij politieke fracties. ‘Als een organisatie na 2,5 jaar nog steeds niet de kwijtschelding op orde kan brengen, dan denken wij [in Middelburg] niet dat dit in 1 jaar opeens opgelost is’. Deze constatering in 2016 heeft nog niets aan waarde ingeboet. Sterker nog: er is een novum bij gekomen. Nu heeft Sabewa het gepresteerd om, hangende het verzoek om kwijtschelding, om een invalide uitkeringstrekker met een deurwaarder te confronteren. Dit ondanks het feit dat Sabewa in februari 2017 werd bericht dat haar uitkering onder de beslagvrije voet ligt. Dit betekent dat Sabewa willens en wetens een dwangbevel ten uitvoer heeft willen laten leggen. Dat een dergelijke opzet onaanvaardbaar is en voor een overheidsdienst in het bijzonder, moge duidelijk zijn. Dit is niet integer en bovendien onrechtmatig. Al in februari 2017 werd opgemerkt dat de afwijzing vreemd voorkwam omdat de inwoner vorig jaar wel kwijtschelding verkreeg, terwijl niets in haar omstandigheden is gewijzigd. Daarover kwam geen uitleg maar wel een deurwaarder en pas daarná een nader verzoek om informatie. Enige uitleg van Sabewa is hier op zijn plaats. De zwakkeren in de samenleving zijn een gemakkelijke prooi voor deze bureaucratische gemeenschappelijke regeling. Overigens behoeven deze vrij eenvoudige verzoeken om kwijtschelding niet veel tijd te kosten. Dit heeft trouwens niets te maken met ‘sofware’. De rijksbelastingdienst kan verzoeken om kwijtschelding wel binnen redelijke tijd afdoen en die verzoeken zijn echt wel wat gecompliceerder. Wellicht is toch de aard van de gemeenschappelijk regeling er debet aan: er is geen enkele rechtstreekse politieke verantwoording. Wij zagen hetzelfde probleem met de VRZ: 250 raadsleden moeten krachtens hun controlefunctie toezien op het functioneren maar uiteindelijk klommen slechts vijf raadsleden in de pen. Het is de hoogste tijd dat Sabewa de stevig de wacht wordt aangezegd.”

Schrijft Freeke.

Zijn vraag is simpel:” Is uw college bereid met Saweba een stevig gesprek te houden en mee te delen ‘dat het nu eens afgelopen moet zijn’? Zo nee, waarom niet?”

Het antwoord zal – zeker weten – zeer onbevredigend zijn met als gevolg dat Sabewa voort mag blunderen.

De onderstaande bestuurders zijn voor deze falende dienst verantwoordelijk:

Algemeen Bestuur

J.H. Herselman (bestuursvoorzitter) gemeente Kapelle
A.A.V. Totté gemeente Hulst
D.K.E. Steijaert waterschap Scheldestromen
P.W.J. Hoek gemeente Tholen
J.J.L. de Kunder gemeente Reimerswaal
Mw. G.L. Meeuwisse gemeente Goes
F.O. van Hulle gemeente Terneuzen
A.M.A. Schenk gemeente Borsele
J. Werkman gemeente Sluis

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.