Zeeland is toe aan nieuwe gangmakers

Unknown-1Gedeputeerde Staten van Zeeland waren begin februari van dit jaar al op de hoogte van de financiële problemen die speelden bij het verbredingsproject van de Sloeweg. Dit blijkt uit de beantwoording van statenvragen die vorige week in een commissievergadering werden gesteld. GS schrijven zelve:. “Op 10 februari (….) nemen wij kennis van technische en financiële vooruitgang van het project. Er zijn signalen dat het huidige budget niet toereikend is om het project volgens de huidige scope uit te voeren.”
Op grond van die bevindingen toen werd een taskforce ingesteld die de gerezen problemen moest analyseren en mogelijke oplossingen aandragen.

GS hadden toen in feite de Staten van Zeeland moeten informeren over de ontstane budgetoverschrijdingen en de instelling van de taskforce. Dit is evenwel niet gebeurd.
Het Sloeweg-debacle werd opgezouten tot na de statenverkiezingen. Dat GS alles onder de pet hielden kan in eerste instantie gedeputeerde Kees van Beveren verweten worden en dat is ook gebeurd. Van Beveren, verantwoordelijke voor het project, stapte na druk uit de staten op.
Resteert het simpele feit dat dit college de actieve informatieplicht, die het collectief heef, negeerde en pas na het vertrek van Van Beveren daar – steeds nog op beperkte mate – invulling aan gaf.

Goed een week geleden schreef ik: “Kortom het land in zee dreigt overspoeld te worden door een vloedgolf van bestuurlijke ellende, waarvoor de Zeeuwen zelf zullen opdraaien. Ik ben het met de criticasters eens dat het zittende college – en niet alleen Van Beveren – volledig had moeten opstappen. Ruim voor de verkiezingen waren de zorgen over de Sloeweg en de bekostiging bekend, wellicht niet de exacte bedragen, maar dat is geen excuus. GS hadden de Staten op basis van de actieve informatieplicht moeten informeren, maar dat is niet gebeurd. Dat valt hen allen aan te rekenen, zeker in een verkiezingsjaar. Nu opstappen en een nieuwe College de ruimte bieden om de schade op te ruimen, dan wel te beperken zou wellicht verstandig zijn, maar nee. Men duwt lijken terug in kasten en hoopt dat ze er niet uitdonderen, terwijl inmiddels iedereen weet dat ze er inzitten.”

Er is nog niks veranderd. Sterker nog, uit de beantwoording van GS van de meer dan 80 vragen blijkt dat ook de Tractaatwegverbreding wel eens de geschiedenis in kan gaan als een provinciaal fiasco. Het zoveelste.
Het wordt tijd dat Middelburg politiek bemenst gaat worden met nieuwe mensen.
Mensen zonder een bestuurlijk belast verleden. Nieuwe gangmakers. Het CDA koos deze week voor een nieuwe kandidaat-gedeputeerde in de persoon van Jo-Annes de Bat, momenteel wethouder te Goes, andere partijen zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Ik hoop ook dat ze het zullen doen.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.