De waakhonden worden in Terneuzen weggejaagd

Terneuzen-Kennedylaan-West-3D-model-view-4-150x150De regio-journalistiek krijgt de laatste jaren nogal eens het verwijt haar waakhondfunctie niet goed meer te vervullen. Gemeenteraadsleden en dagelijkse besturen van gemeenten en provincies klagen dan in bijvoorbeeld Binnenlands Bestuur of in onderzoeken van hooggeleerde professoren over het feit dat journalisten nog amper raadsvergaderingen volgen, zich zelden in gemeentehuizen laten zien en meer van zulks.
Zeer recentelijk wist ook Hans Laroes in een longread de teloorgang van de waakhondfunctie van de regionale media te schetsen. Nou mooi hoor. Natuurlijk er is de laatste vijftien jaar veel veranderd. De oplagen daalden, het internet werd een alternatieve nieuwsbron, krantenredacties werden jaar na jaar ingekrompen en de overgebleven journalisten zagen de werkdruk – leveren voor papier en web, stukjes met foto’s en filmpjes – toe en toenemen. Allicht moesten er in het werk keuzes gemaakt worden en dan was het van, dan maar niet naar die commissievergadering of voorlichtingsbijeenkomst.
Lagere overheden maakten het overigens ook bont met hun soms onnavolgbare vergaderpartijen over niemendalletjes, partijpolitieke conflictjes om niks en meer van zulks.

Gisteren zaten er drie waakhonden bij de commissie Omgeving in Terneuzen. Toevalligerwijs ook nog eens zwaargewichten, niet alleen in kilo’s maar ook in journalistieke ervaring. Uren werd er gedelibereerd door de heren, dames bestuurders over ontzettend belangrijke zaken als de overdracht van 300 lantaarnpalen aan het waterschap (waarbij nog niet eens benoemd dagelijks bestuurslid van het waterschap Scheldestromen als commissielid van TOP in Terneuzen haar verkeerde pet ophad, maar dat niet eens doorhad), over de afbouw van een oudpapier-regeling in zes jaar tijd (die 20 verenigingen wat pijn zal doen, maar waar 198 jarenlang nooit van hebben mogen meeprofiteren), over de zoveelste herziening van het parkeerbeleid in grootstad Terneuzen en over de aanleg van verkeersremmers in een straatje aan de rand van de stad waar nog nimmer een ongeluk met letsel heeft plaatsgevonden.

En de drie penden en penden neer wat er gezegd en hardop gedacht werd, maar toen het agendapunt aan de orde kwam waar ze op hadden zitten wachten, de aanzet tot de bouw van een winkel-wooncentrum van pakweg 40 miljoen waar al jaren over gepraat werd in de grootste Zeeuwse gemeente werden de heren journalisten dwingend verzocht de raadzaal te verlaten. Waarom? Omdat bij het raadsvoorstel over de grondverkoop aan een nog niet bestaand genootschap door de gemeente een aantal stukken aan de raad vertrouwelijk waren toegevoegd.
„En ja”, wist voorzitter Anja Dijkhuis (CDA) „volgens de griffie moet dan alles in beslotenheid worden besproken.” Nou bepaalt de griffier niet wat in beslotenheid moet worden besproken, maar dat doet de raad (ic de commissie) zelve, maar ja, Terneuzen. Alleen Charles ten Hengel D66 en Cees Freeke (Terneuzen55) lieten zich horen. Vonden dat een besloten vergadering wel een beetje veel van het goede was, omdat de grondverkoop wel gewoon in een reeds openbaar stuk stond. Maar nee, de voorzitter hield voet bij stuk.
Dus werd het voorstel naar het eind van de agenda gedirigeerd en kon het journaille op het eind van de vergadering de zaal verlaten.

Een project, dat zoveel kost, waar al zoveel jaren over wordt gepraat, waar andere projecten in ruimtelijke en economische zin onder hebben geleden, waar niemand – buiten de ontwikkelaar -enige fiducie in heeft, wordt bij de feitelijke lancering achter gesloten deuren besproken.
Een project dat zal leiden tot een complete ontwrichting van het winkelbestand in de streek, dat verwezenlijkt moet worden op een sterk verontreinigd terrein (dat deels in handen is van de gemeente) en dat al talloze malen is aangepast aan de economische omstandigheden wordt bij de eerste grondtransactie tot taboe verklaard.
Kijk, als je vergadercultuur zo in elkaar steekt, dan komt er natuurlijk geen hond meer naar vergadering. Laat staan een waakhond.
Komt nog bij dat het hele project nog verder in de verdachte hoek wordt gedrukt.
Wat is er geheim aan Kennedy Retailpark Terneuzen?
Waarom verdient de gemeente aan deze deal ruim 6 ton voor een lap verontreinigde grond van 4000 vierkante meter?
Waarom schuift de gemeente de ontwikkelaar 50 mille toe voor de sanering van de bodem, terwijl eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat de kosten voor het opschonen van de grond wel eens kunnen oplopen tot 2,5 miljoen euro.
Waarom neemt de gemeente Terneuzen een verlies van 150.000 euro voor lief.
Waarom?

Allemaal geheimen…
Vinden ze het gek dat er zoveel gewobbed wordt..

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

4 reacties op De waakhonden worden in Terneuzen weggejaagd

 1. Peter Urbanus schreef:

  Zo’n 15 jaar geleden was het een heel normale vraag op de redactie: wie gaat er naar de raadsvergadering of de waterschapsvergadering? Nu hebben regionale kranten daar vaak geen mensen meer voor. In korte tijd spraken een burgemeester en een wethouder (beiden SGP) tegenover mij hun zorgen uit over de teloorgang van de regionale pers. Daar zit uiteraard ook eigenbelang bij, maar het is wel een signaal dat de ondergrens is bereikt.

  Intussen groeit het aantal communicatiemedewerkers de pan uit. Vacatures genoeg voor ‘professionals’ die communicatiedoelen en -plannen moeten uitwerken, netwerken moeten opzetten en uitbouwen etc. Goede journalisten worden vaak weggekocht door overheden en bedrijven, om als communicatiedeskundige de andere kant van het verhaal te sturen.
  Het haalt allemaal weinig uit, want hoe meer ‘communicatieprofessionals’, des te wateriger hun plannen en boodschappen. Een ware communicatiewapenwedloop.

 2. Michiel Groeneveld schreef:

  “…waarom neemt de gemeente Terneuzen een verlies van anderhalve ton voor lief…”

  Het is nog een beetje meer Conny, want uit de cijfermatige opzet bleek dat de gemeente ten onrechte de betaling van de ambtelijke inzet (€175.000) bij de grondopbrengsten had gerekend. Als je dat corrigeert, dan bedraagt het verlies €325.000 – en dat terwijl de reserve grondexploitatie al geleegd is door de voorganger van van Hulle – Co van Schaik. Dat betekent bezuinigen op de lopende uitgaven…….òf belasting verhogen met zeg maar €6 per hoofd van de bevolking.

  De ervaring met dit college leert dat het laatste het meest waarschijnlijk is.

 3. Frits Jansen schreef:

  D66 neemt luid en duidelijk stelling tegen de bouw van Kennedy West. Wat is de positie in de raad van de VVD t.a.v. de plannen?

Reacties zijn gesloten.