Het busje komt zo, niet meer

th_6763431e90b8ffbdac8e034ec4c1bf48_1425463624BushalteBurgers, lokale en provinciale bestuurders (SP en PvdA voorop) maken zich de laatste dagen terecht erg druk om de teloorgang van het openbaar vervoer in Zeeland. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling op 1 maart zijn er lijnen en diensten verdwenen en is ook begonnen aan de operatie om het aantal bushalten met honderden terug te brengen. Wie op het openbaar vervoer of liever de bus is aangewezen weet amper nog waar hij of zij aan toe is. Tja, het is zoals het is.
Het geklaag heeft hier en daar effect. De Dethonners in Terneuzen behouden hun halte, hier en daar wordt er een bus extra ingezet, maar per saldo is de nieuwe dienstregeling de nieuwe dienstregeling. Geen Van Heukelom die daar nog veel aan kan veranderen, tenzij er tonnen richting exploitant gaan, maar dat ligt ook niet echt in de verwachtingen, tenzij de Provinciale Staten daar – nu of straks – budgettaire ruimte voor willen scheppen.

Toch heeft het allemaal veel weg van de bekende mosterd na de maaltijd. In de zomer van 2013 schreef ik over een advies aan het College van GS het volgende:

„Als U over twee jaar merkt dat de grensoverschrijdende buslijnen naar Maldegem, Gent, Antwerpen en verder Breda niet meer bestaan, dan hebt U dat te danken aan de heren O. Pruis en F. Visser van het Tilburgse bureau Groen Licht Verkeersadviezen, die voor het provinciebestuur van Zeeland in een nota de uitgangspunten geformuleerd hebben voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie voor de provincie vanaf 2015. Zij hebben die lijnen gewoon geschrapt. In de optiek van de Brabanders is de Breda-bus niet meer van deze tijd, omdat mensen vanuit Zeeuws-Vlaanderen gewoon via Terneuzen en Goes aansluiting kunnen vinden op de hoofdlijnen van het provinciale openbaar vervoerssysteem. Het kost wellicht iets meer tijd, maar het kan prima, volgens de Groen Lichters.
In die nota wordt overigens wel meer geschrapt en gewijzigd, want Zeeland hoeft echt geen fijnmazig buslijnenstelsel te hebben. Wat hoofdlijnen (het vastnet) en een heleboel lijntjes waarop een paar bussen daags rijden, al dan niet aangepast aan het passagiersaanbod (het flexnet).”

Nou ja, de Bredabus blijft voorlopig nog even rijden, maar wat het overige betreft heeft de provincie en Connexxion, de nieuwe concessiehouder voor de komende jaren het GroenLicht-advies van destijds grotendeels overgenomen en zijn er dus lijnen verdwenen, zijn grote bussen in garages gestald en doen op het flexnet minibusjes en taxi’s dienst.
Frappant is overigens dat eigenlijk alleen de PvdA’er Frits de Kaart uit Goes – met in zijn kielzog de SP – sinds de presentatie van het GroenLicht-advies geageerd heeft tegen de concessie-opzet. „Zeeland dreigt zowat half beroofd te worden van het openbaar vervoer”, riep hij in de stille zomermaanden van 2013. Zijn vrees is bewaarheid, helaas.

Zijn facebook-pagina „Openbaar Vervoer Zeeland” blijft gewag maken van tekortkomingen in de dienstregeling, bezwaren en hindernissen. Zo’n 300 Zeeuwen zijn inmiddels lid. Wellicht kan na de verkiezingen, na vertrek van Van Heukelom, nog eens goed gekeken worden naar wat Zeeland mist en kan missen.

Frits de Kaart gaat voorlopig door met zijn acties. Vandaag vragen aan GS:

“Over de veranderingen in het openbaar vervoer is veel te doen. De PvdA-fractie heeft niet voor niets een meldpunt OV ingesteld. Wij zijn blij met de wijzigingen in de dienstregeling die op het laatste moment nog zijn ingevoerd. De PvdA bereiken echter signalen uit o.a. IJzendijke en Biervliet over de gevaarlijke verkeerssituaties bij (tijdelijke) bushaltes. Vandaag stond er in de PZC ook nog een soortgelijk bericht over ’s Heer Arendskerke en via onze Facebookaccount ontvingen wij een melding uit Middelburg bij de Mortiere. Om die reden hebben wij de volgende vragen:
Zijn de berichten over onveilige verkeerssituaties (onverlicht en zonder uitvoegstrook) van de bushaltes ook bij het college van GS bekend?
Is het college met de PvdA van mening dat aan deze onveilige situatie van bushalten zo snel mogelijk iets gedaan moet worden? Zo ja op welke termijn denkt het college verbeteringen aan te brengen?
Bij een aantal bushalten aan doorgaande wegen ontbreekt een abri als beschutte plaats om op de bus te wachten. Is het college het met de PvdA eens dat het onwenselijk is dat reizigers in weer en wind moeten staan wachten op de bus? Wie is verantwoordelijk voor het plaatsen van abri’s? Is het college bereid om er voor te zorgdragen dat er zo snel mogelijk abri’s geplaatst worden? Op welke termijn kan dit gerealiseerd worden?”

Tja, het busje komt zo, niet meer…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

3 reacties op Het busje komt zo, niet meer

  • van Gremberghe schreef:

   In 2013 maakte SP zich overigens ook alleen druk om mogelijk verdwijnen Bredabus…

   • Jeroen schreef:

    Onjuist, ook toen riepen we al op om de werkverdringing met buurtbussen tegen te gaan en in de concessie vast te houden aan aanbodgestuurd OV, in plaats van vraaggestuurd OV. Was ook de opmaat naar onze grote OV-enquete in september 2013 die onze conclusies onderschreef: een kaalslag in het OV en verdwijnen van banen.

Reacties zijn gesloten.