Alle Zeeuwen aan het snelle internet

UnknownPrecies vijf jaar geleden nam burgemeester Jan Lonink van Terneuzen in zijn hoedanigheid als economisch ambassadeur van Zeeuws-Vlaanderen het manifest “Zeeland Ontwaak” in ontvangst. In het pamflet, een initiatief van internetondernemers Peter Bakker en Remco van Leeuwen van Vinfotech.nl uit Terneuzen en journalist Conny van Gremberghe uit Hulst werd politiek-bestuurlijke steun gevraagd voor de snelle aanleg van een fijnmazig glasvezelkabelnet in Zeeland, maar vooral in Zeeuws-Vlaanderen.

Als Zeeland niet binnen afzienbare tijd over een gedegen netwerk beschikt, dan zullen diverse IT-bedrijven in de provincie verkassen naar elders. Dat heeft direct een verlies van tientallen arbeidsplaatsen tot gevolg, maar daar blijft het niet bij; Zeeland zal ook verstoken blijven van nieuwe vormen van dienstverlening (databeheer, back-upsystemen, softwareontwikkeling, live-streaming concepten, videomanagement en – bewaking) die in potentie goed zouden kunnen zijn voor honderden nieuwe arbeidsplaatsen.

Wat mist Zeeland als er geen goed glasvezelkabelnetwerk komt? In de optiek van de Zeeland Ontwaak groep het volgende:

1: Bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling en het aanbieden van IT-diensten worden in hun ontwikkeling geremd en zullen  zich een heenkomen zoeken  naar regio’s waar hun dienstverlening wel tot ontplooiing kan komen. (Verlies van banen en ontwikkelingskansen)
2: Zonder specifieke IT-dienstverleners in de regio zal de innovatie van lokale en meer traditionele bedrijven ook geen vlucht nemen. (achterstand in economische ontwikkeling)
3. Zonder een gedegen glasvezelkabelnetwerk is de kans op clustering van bedrijven ook minder.
4. Zonder een goed glasvezelkabelnetwerk blijft Zeeland als vestigingsgebied achter bij andere regio’s waar dit wel het geval is. (Limburg, Breda, Utrecht, Overijssel).
5. Zonder een goed netwerk zal de samenwerking tussen bedrijven, scholen en overheden beperkt blijven (efficiencyslag kan niet gemaakt worden)
6. Zonder een goed netwerk blijft de gewone burger verstoken van allerhande diensten die via IT-bedrijven zouden kunnen worden aangeboden, variërend van telefonie tot livestream-tv.
7.Zonder een fijnmazig netwerk kunnen IT-toepassingen die het woongenot van mensen kunnen bevorderen (automatisering, beveiliging, dataverkeer) niet of beperkt  worden aangeboden.
8. Zonder glasvezelkabelnetwerk kan Zeeland specifieke IT-toepassingen op het gebied van (ouderen)zorg wel vergeten.
9. Zonder een gedegen netwerk zullen tientallen goed geschoolde jonge Zeeuws-Vlamingen er noodgedwongen toch voor kiezen om werk en leven buiten de regio te zoeken.
10. Zonder een goed glasvezelkabelnetwerk wordt er een rem gezet op grensoverschrijdende samenwerking op digitaal gebied.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen vragen de internetondernemers, gesteund door mensen uit de sectoren onderwijs, arbeidsvoorzieningen en  werkgeversorganisatie BZW, midden- en kleinbedrijf en de zorg politiek-bestuurlijke aandacht voor geschetste problematiek.
De digitale snelweg in Zeeland mag geen kasseibaantje blijven. Vandaar de oproep: Zeeland Ontwaak!!!

Is Zeeland inmiddels ontwaakt?
Nog niet echt, een beetje, sommige mensen, sommige politici, sommige ondernemers zijn wakker geschoten, zijn bij de tijd gekomen en zien de noodzaak van een snelle digitalisering van Zeeland inmiddels zitten. Het aantal bewusten is gelukkig groeiende.

De Zeeland Ontwaak Groep heeft, bijgestaan door met name oud-CDA-wethouder Jaap Bos, een aantal initiatieven kunnen realiseren. Samen met Delta werd bijvoorbeeld het Kanaaleiland bij Sluiskil met glasvezelkabel ontsloten, volgden er projecten in Tholen en Goes en breidde Delta het glasvezelnet uit met ruim 1000 kilometer. Op dit moment is het zover dat de meeste Zeeuwse woonkernen en wijken verglaasd zijn en greed zijn voor de laatste stap in het proces het fiber to the home-verhaal, maar aangezien een coaxaansluiting momenteel nog toereikend is en beduidend goedkoper laten glasvezelaansluitingen voor woningen nog wel even op zich wachten.

De provincie Zeeland bleek ook gevoelig voor onze oproep en liet onderzoeker John Delnoy in eerste instantie een onderzoek verrichten naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een uitbreiding van het Zeeuwse breedbandnet. Dat onderzoek bleek amper van waarde, weggegooid geld in feite. Neemt niet weg dat gedeputeerde Ben de Reu van Economische Zaken, gesteund door CDA-collega Kees van Beveren, het Hilversumse bureau Stratix opdracht gaven om te bezien of te beginnen in West-Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen Duiveland een deel van de 12.000 zogenaamde witte vlekken konden worden ingekleurd, of liever aan het breedband konden. Dat was vorig jaar. Inmiddels is Stratix ook bezig met een behoefte-onderzoek op Noord-Beveland.

Die onderzoeken moeten, als het aan Kees van Beveren ligt, daadwerkelijk een vervolg krijgen. Het CDA heeft de digitalisering van Zeeland als een van de speerpunten in haar programma voor de komende Statenverkiezingen opgenomen en stelt:

Snel internet is een basisvoorziening voor bedrijven en huishoudens om mee te kunnen doen in onze samenleving. In alle sectoren is internet van cruciaal belang, niet in het minst in de landbouw-, recreatie-, en zorgsector. Bovendien biedt snel internet Zeeland de optie om zich te profileren als dé thuiswerkprovincie van Nederland. Hoewel snel internet, zelfs glasvezel, er op veel plaatsen in Zeeland al is, zijn er nog steeds circa 5.600 bedrijfspanden en circa 6.000 particuliere huishoudens in het buitengebied aan te merken als ‘witte plekken’. Het CDA vindt dat iedere Zeeuw toegang moet hebben tot snel (breedband)internet. Nieuwe ontwikkelingen zoals snelle draadloze technieken door mobiele providers (4G) en Delta (Draadloze Docsis) kunnen hierbij een wezenlijke rol spelen.

Uit onderzoek  komt samenwerking als de belangrijkste voorwaarde naar voren om in Zeeland breedbandvoorzieningen te realiseren. Het CDA wil dat de provincie de regierol op zich neemt om zo de benodigde samenwerking tot stand te brengen. Volgens het CDA is hiervoor de inzet van een deskundige, externe (deeltijd) programmamanager de beste optie. Deze kan worden afgerekend op het ontwikkelen, begeleiden en succesvol maken van concrete breedbandinitiatieven. Een belangrijke voorwaarde voor het succes van een programmamanager is subsidie. Projecten moeten qua exploitatie zelfstandig verder kunnen. De belangrijkste taak is geografische en branchegerelateerde breedbandinitiatieven ontwikkelen, die zijn gebaseerd op samenwerking. Via vraagbundeling en het opzetten van communities, zowel business-to-business als business-to-consumer.

Het CDA wil dat de provincie de realisatie van een zoekportaal breedband
– uitgevoerd door een marktpartij – bevordert. Hierbij gaat het om een overzicht van de beschikbare breedbanddiensten op bedrijventerreinen inclusief wat er aangelegd kan worden en door wie.
Het CDA wil dat de provincie met gemeenten en het Waterschap afspreekt dat als ergens de grond opengaat, Delta gelijk een lege mantelbuis in de grond legt en de provincie andere marktpartijen over deze mogelijkheid informeert.

De PvdA heeft in haar programma voor de statenverkiezingen een regel over digitalisering opgenomen. Het dooddoenertje: De PvdA voorstander is van een goede en snelle digitale ontsluiting van het Zeeuwse platteland. En dat is jammer.
De VVD heeft – en ik werd daar terecht op gewezen – een alinea aan het thema gewijd. “De VVD beschouwt de digitale verbindingen als een nutsvoorziening. Iedereen in Zeeland, dus ook de toeristen, moet daarom toegang hebben tot internet met behulp van (toekomstbestendige) breedband-infrastructuur. Hiertoe wordt er in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven en particulieren een provinciaal dekkingsplan opgesteld.”
SP en PVV zijn programmatisch nog in de slaapstand.Gelukkig staat daar tegenover dat de SGP vindt dat snel internet snel beschikbaar moet komen in heel Zeeland: voor inwoners, thuiswerkers, de zorgsector, toeristen, landbouwers en het bedrijfsleven.
Van de lokale provinciale partijen pleit alleen de Partij voor Zeeland voor een voorspoedige digitalisering van de provincie.

Teleurstellend is ook dat GroenLinks en D66, zogenaamd vooruitstrevende partijen, de woorden internet en breedband nergens bezigt. D66 wil dan nota bene wel iets digitaal doen aan de laaggeletterdheid der Zeeuwen.

Resumerend kunnen we dus stellen dat Zeeland een beetje wakker is geworden, maar dat het gros der Zeeuwen (en ook politici) nog in de sluimerstand zit.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

3 reacties op Alle Zeeuwen aan het snelle internet

  1. Conny,
    ik begrijp je preoccupatie met het CDA, maar ik wil je toch even corrigeren als het gaat om de opmerking die je maakt over het provinciale VVD programma “Werk aan de winkel” Je zegt dat de VVD het onderwerp zelfs helemaal niet agendeert, maar er staat letterlijk het volgende:

    “De VVD beschouwt de digitale verbindingen als een nutsvoorziening. Iedereen in Zeeland, dus ook de toeristen, moet daarom toegang hebben tot internet met behulp van (toekomstbestendige) breedband-infrastructuur. Hiertoe wordt er in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven en particulieren een provinciaal dekkingsplan opgesteld.”

    Gezien het belang dat Liberalen altijd al toekennen aan goede infrastructuur te land, te water – maar ook digitaal – zal dat geen verbazing wekken. Weet dus dat het niet aan de Liberalen in Zeeland zal liggen als dit dossier in de komende PS periode niet vlot getrokken kan worden! Ik neem aan dat nu je dit weet, deze bijstelling op je commentaar je plezier zal doen.

    Om absolute zekerheid te krijgen over de toewijding van de VVD voor dit onderwerp valt te overwegen op mij te stemmen (lijst 1, plaats 10).

Reacties zijn gesloten.