Te gast: Cees Freeke raadslid 55Terneuzen

dsresource1GEMEENTEPOLTIEK BEDOMPTER

In de raadsvergadering van 25 september 2014 verzoekt de burgemeester Jan Lonink van de gemeenteraad van Terneuzen bij agendapunt 17 aan de plv. raadsvoorzitter, mw. Rianne de Feijter, raadslid uit de grootste (lokale) coalitiepartij TOP/GBK, het voorzitterschap over te nemen. Logisch, want Lonink is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland en dit agendapunt handelt over de impasse over de ´bijgestelde´ verdeelsleutel van de dertien gemeentes.

Een heikel onderwerp nu Vlissingen en Middelburg de uitkomsten van de eerste verdeelsleutel van de Commissie Lauret, welke op objectieve wegingsfactoren zouden zijn gebaseerd, hebben aangevochten. Vlissingen heeft bij een zeker project 80 miljoen euro verloren en zit slecht bij kas. Vlissingen zoekt toezicht van de provincie (art. 12 gemeente). Middelburg ligt van nature dwars, een erfenis van Koos Schouwenaars.

Wanneer ik een wasmachine bestel, kom ik er bij de aflevering niet mee weg, door te stellen, hallo, ik sprak weliswaar 900 euro af maar ik zit nu in de WW, ik vind nu 500 euro genoeg. De afleveraar gaat niet akkoord, ik bel zijn baas. Die vindt dat we nog eens moeten gaan praten! Dan maken we het af op 600 euro en de andere zes nog af te leveren wasmachines worden gewoon 50 euro duurder. De afleveraar dwingt ze, want anders lever ik helemaal niets af. Gek verhaal, maar toch is dat wat er in feite gebeurde.

Naar verluidt zou de nieuwe CvdK Han Polman als ‘beginnend commissaris’ desgevraagd niet hebben willen doorpakken met een ‘aanwijzing’. De verdeelsleutel werd vervolgens ten gunste van Vlissingen en Middelburg ‘bijgesteld’ ten laste van andere zes gemeenten, waaronder Terneuzen. De burgemeester riep overigens reeds in de voorafgaande commissievergadering allerlei onheil over Terneuzen af indien de gemeenteraad niet zou instemmen. “Anders legt de CvdK het dwingend op’ en ‘dan moet het college procederen bij de Raad van State (?) en dat verliezen we’ en ‘schade in goede verhoudingen met de provincie’ en ‘het gemeentefonds zal ons korten’ en ‘er komt aan aanwijzing’”

Dit dreigement doet denken aan het artikel ‘Gemeentepolitiek ruikt weer bedompt’. Wat Han Polman de eerste niet durfde, zou die dat wel een tweede keer durven? De burgemeester doet in de gemeenteraad de commissievergadering dunnetjes over. Dan blijkt dat via het Presidium de fractievoorzitters van de twee grootste partijen (15 van de 31 zetels) zich met de burgemeester naar de CvdK zijn geweest en in de achterkamer over de streep zijn getrokken. De inhoud van de bespreking met de CvdK werd niet in de voorkamer (de gemeenteraad) openhartig gedeeld. Geheimzinnigheid alom.

De partijen die in de commissievergadering er blijk van gaven tegen te zullen stemmen, stemmen nu voor. Van de 27 aanwezigen stemden de PvdA (4), VVD (2), 55 terneuzen (2) en de CDA’er Michel Barbe tegen. Extra kosten op termijn van meer dan 1 miljoen euro, te beginnen met 2015, 120.000 euro, waarvoor geen dekking is. De regio bepaalt, de gemeente betaalt. Gemeenschappelijke regelingen verhogen bepaaldelijk niet het democratisch gehalte van de gemeente politiek. Gemeentepolitiek zal bedompter gaan ruiker.

Cees Freeke
55 terneuzen

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , , , . Bookmark de permalink.