Stop bekostiging griffo-vervoer

IMG_4746Een jaar of wat terug voorspelde het D66 raadslid Charles ten Hengel in Terneuzen dat er bloed zou gaan vloeien in de gemeenteraad. Eerlijk gezegd had ik nooit van een links-liberaal verwacht dat hij zijn pijlen dan zou gaan richten op zijn gereformeerde confraters, maar hij doet het toch. En dat gaat in Terneuzen niet lekker vallen.

Wat is het geval.Ten Hengel wil af van een beetje rechtsongelijkheid en vindt de bekostiging van het leerlingenvervoer voor kinderen van gereformeerde huize niet meer van deze tijd is, simpelweg, omdat kinderen van andere gezindten niet kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de kosten. Dat deugt in de optiek van Ten Hengel niet.

In een brief aan de raad stelt hij:

“Naar onze mening ontstaat en bestaat door deze verordening een grote rechtsongelijkheid tussen burgers. Immers, de familie Jansen uit Koewacht die op grond van hun reformatorische grondslag hun kinderen in Terneuzen naar school wensen, krijgen daarvoor een vervoersvergoeding. De familie Pietersen, ook uit Koewacht, die vanwege hun “geloofsovertuiging” een voorkeur hebben voor de liberale grondslag van een openbare school in Terneuzen en die ze op de school in Koewacht niet menen aan te treffen, krijgen die vergoeding niet.
Iedere ouder heeft het recht keuzes te maken voor zijn of haar kinderen. Een eigen keuze is ook een eigen verantwoordelijkheid. En voor die keuzes dient men eigen middelen ter beschikking te stellen.
Hoewel hier geen sprake is van torenhoge bedragen die op de begroting drukken, zijn wij het er fundamenteel mee oneens, dat keuzes van individuele ouders betaald dienen te worden door andere belastingbetalers.
Wij zijn ons er zeer van bewust, dat hogere wetgeving een rol speelt bij het opstellen van deze verordening. Echter, dat mag o.i. geen reden voor een Raad zijn om zonder meer in te stemmen met een verordening die wij als discriminatoir zouden willen benoemen.
Wij zouden het op prijs stellen indien u in uw fractieberaad deze verordening nog eens zou willen voor leggen aan uw leden. In de Raad zullen wij eventueel indien nodig, ons standpunt verder verduidelijken.”

Uit Zeeuws-Vlaanderen gaan dagelijks honderden kinderen van gereformeerde huize naar streekscholen aan de overkant. Dat kost behoorlijk wat gemeenschapsgeld, maar in de optiek van het gereformeerde volksdeel is die vergoeding van het richtinggebonden leerlingenvervoer is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van onderwijs. Dat hebben ze ook al eerder landelijk betoogt toen de staatssecretaris dacht dat vervoersbudget van 260 miljoen op jaarbasis te kunnen reduceren. Dat opzetje ging toen niet door, in de Tweed Kamer. Gemeenten zijn evenwel zelf gerechtigd om een bekostigingsregeling in stand te houden. Ben benieuwd of daar – al is het uit oogpunt van gelijkberechtiging – aan getornd gaat worden.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.