Hulst loost dure ambtenaren tegen Asschers zin

Unknown-1Het is niet verstandig om de VUT weer tijdelijk mogelijk te maken voor gemeenteambtenaren. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zei dit afgelopen donderdag in de Tweede Kamer. Hij reageerde op een verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die wil dat gemeenten hun personeel weer vervroegd met pensioen kunnen sturen, zodat ze hun personeelsbestand kunnen verjongen. De woorden van Asschet galmden nog na toen het zuidelijker gelegen Hulst de gemeenteraad in meerderheid (11 voor, 10 tegen) om Hulster ambtenaren (maximaal 16 fte) de gelegenheid te bieden vervroegd uit te kunnen treden. Naar verwacht zullen overigens slechts elf ambtenaren van de regeling gebruik maken. De helft van de arbeidsplaatsen wordt weer door jongeren ingenomen. Kosten van de operatie: dik 2,6 miljoen euro. Uiteindelijk voordeel op langere termijn: zo’n 620.000 euro per jaar op lagere loonkosten.

Dat de Hulster oppositie uiteindelijk volledig tegenstemde had niet zozeer te maken met het feit dat de partijen zozeer tegen een afslanking van het gemeentelijke apparaat zijn; dat is namelijk niet zo. Zij wilden nadrukkelijk weten wat een over jaren uitgesmeerde afvloeiing zou kosten en wat de precies boeteheffing van het Rijk zou zijn. Burgemeester en Wethouders wilden daarover geen uitsluitsel geven.

Tegen de zin van Asscher handelt Hulst overigens niet alleen. Ook de gemeente Sluis kwam met een afvloeiingsregeling voor oudere ambtenaren, zo ook – in Zeeland althans- de gemeente Kapelle. Dat de raad van Sluis het voorstel afschoot had overigens vooral te maken met de wijze waarop de regeling geformuleerd was, ondoordacht, met teveel haken en ogen en mogelijke negatieve consequenties. De Raad hoefde het voorstel dan ook niet in behandeling te nemen, omdat het college het terugtrok. In Kapelle werd een reductievoorstel verworpen, maar niet om financiële, maar om organisatorische redenen; de oudere ambtenaren daar kunnen gewoon niet gemist worden op dit moment. Ze nemen sleutelposities in binnen de organisatie en die zo vleugellam worden bij hun vertrek.

Dat er behoorlijk tegen de nieuwe VUT voor ambtenaren wordt aangehikt is natuurlijk begrijpelijk. De laatste kabinetten doen er alles aan om mensen langer aan het werk te houden om hierdoor de uiteindelijke pensioendruk wat te verlagen. Voor de mensen is door werken tot 66 of 67 jaar nu al een feit. Dat ambtenaren dan op jongere leeftijd en met behoud van alle rechten toch zouden kunnen stoppen is maatschappelijk schier onverkoopbaar. Ja goed, per saldo kunnen de gemeenten die wat oudere en dure ambtenaren afstoten, uiteindelijke besparen op de apparaatskosten, maar dat hadden ze – de gemeenten – ook eerder en anders kunnen bewerkstelligen.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Hulst loost dure ambtenaren tegen Asschers zin

 1. Stan de Bakker schreef:

  Buiten het feit dat dit “ongewenst” gedrag is, zijn er nog wel een paar opmerkingen te maken. Oudere ambtenaren zijn duur, omdat die, ongeacht hun prestaties, automatisch hun verhogingen kregen. Dat werkt in het bedrijfsleven wel iets anders….. Dus, zodra de “jongeren” in dienst treden, beginnen ze hun periodieken te ontvangen, en worden daarmee automatisch ook duur. De gemeente rekent zich derhalve rijker dan wat geoogd wordt, maar dat doen ze altijd. En wat gaan die afgevloeiden doen? Thuis zitten met hun riante regeling of d.m.v. een adviesbureau weer via de achterdeur het gemeentehuis binnen te komen, om dan met twee inkomens naar iedereen een lange neus te trekken?

 2. Frans de Vries schreef:

  Conny,
  Heel de gang van zaken van het Hulster College heeft mij als gemeenteraadslid uitermate verbaasd.
  Met totaal onvolledige informatie verstrekt in een (begrotings)werkvergadering op 11 september 2013 deed men het daarna overkomen alsof de gemeenteraad van Hulst om deze 60-plus regeling had gevraagd; ja er zelfs al toe had besloten.
  Dat besluitvorming hoort plaats te vinden in een formele gemeenteraadsvergadering wordt in Hulst inmiddels al jaren niet meer gehandhaafd of bewaakt. Het coalitie-achterkamertje doet hier nog steeds zijn werk.
  In de vergaderingen van de raadscommissies ABZ van 7 oktober en Middelen van 10 oktober hebben wij namens onze fractie er op gewezen dat er nog geen sprake was geweest van instemming, laat staan besluitvorming.
  Met grote tegenzin werd dit uiteindelijk dan toch toegegeven door de Raadsvoorzitter en de verantwoordelijke wethouder Totte. Vervolgens besloot men dan toch maar alsnog een raadsvoorstel in de gemeenteraad van 31 oktober 2013 voor te leggen. Zoals inmiddels al enkele jaren gebruikelijk blonk ook dit raadsvoorstel weer niet uit van duidelijkheid en volledigheid. In een aantal bijlagen (die overigens “gemakshalve” niet werden meegezonden, maar die we zelf op het “Besloten RaadsInformatieSysteem RIS maar moesten opzoeken) viel op te maken dat de gemeente Hulst als werkgever voor deze 60-plus regeling een (fiscale) strafheffing verschuldigd was. Een brief van de VNG met het verzoek om deze strafheffing (tijdelijk) op te heffen was wel bijgevoegd, maar ook daar stond verder inhoudelijk ook niet veel in over deze strafheffing.
  Deze strafheffing bleek ons nadien 52% te bedragen ten laste van de gemeente als werkgever (naast de door de werknemer verschuldigde loonbelasting).
  De bedoeling van de Regering met deze strafheffing in het kader van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) is om werkgevers te ontmoedigen om hun oudere werknemers vervroegd te laten uittreden. Doel hiervan is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van ouderen. De strafheffing moet voorkomen dat een gouden handdruk wordt gebruikt als alternatief voor (vervallen of beëindigde) VUT- en prepensioenregelingen. Op basis van de wederom gebrekkig en onvolledige informatie in het voorstel lijkt deze strafheffing voor de gemeente Hulst bij volledige deelname door alle 60-plussers om en nabij € 800.000,– te bedragen, maar dat hebben we zelf moeten uitrekenen, want dat werd er wijselijk maar niet bijverteld.
  In het licht van het Kabinetsbeleid dat iedere Nederlander langer moet doorwerken alvorens de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken vindt onze fractie dit niet uit te leggen.
  Dat wij wederom de vinger op de gevoelig plaats hebben gelegd en zoveel als mogelijk transparant hierin hebben geopereerd werd ons niet in dank afgenomen. Niet alleen tijdens de raadsvergadering, maar ook blijkens een reactie achteraf, want ja de belastingbetalende inwoner van Hulst mag dit allemaal niet weten.
  Het is voor ons ook nog maar de vraag of de voorgespiegelde bezuinigingen daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd.
  Wij gunnen iedereen een vervroegde pensionering, maar dan ook echt iedereen zonder onderscheid!!!
  Vriendelijke groet,
  Namens de fractie PROGRESSIEF HULST
  Frans de Vries

Reacties zijn gesloten.