De Vries bijt van zich af na Hulster twisten

Frans-de-VriesFrans de Vries, oud-wethouder te Hulst en tegenwoordige raadslid voor Progressief Hulst past ervoor nog langer als Kop van Jut te dienen in een reeks al jaren lopende zaken, zoals de Hulster bibliotheekkwestie. Tijdens de laatste raadsvergadering werd De Vries door raadsleden van Groot-Hontenisse weer vanalles verweten. Reden voor de Progressieven te Hulst om in een breed verspreid schrijven eens en voor altijd van zich af te bijten:

De leugen regeert bij de coalitiegroepering Groot Hontenisse
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 juni 2013 werd onze fractiegenoot Frans de Vries wederom persoonlijk onheus bejegend door de groepering Groot Hontenisse bij monde van Van Remortele van die fractie. Bij de behandeling van een motie die als strekking had om nu eindelijk duidelijkheid te verkrijgen over het al dan niet verhuizen van de Bibliotheek vanuit Den Dullaert naar de Hulster Binnenstad probeerde Van Remortele de aandacht af te leiden van zijn eigen wethouder Van Driessche. Van Remortele beweerde op basis van een persbericht uit 2009 dat onze fractiegenoot, toen namens PROGRESSIEF HULST Wethouder van onder andere Financiën, zich had uitgesproken voor de verhuizing van de Bibliotheek. Dit is de zoveelste aarts leugen waar deze groepering zich van bedient om hun eigen straatje schoon te vegen. Duidelijk is dat deze groepering van Van Driessche met zijn kompanen Mangnus; Van Remortele; Van de Kieboom en Hageman met praktijken bezig zijn die weinig te maken hebben met eerlijke politiek en gezond openbaar bestuur. Helaas voor hen beschikken wij over persberichten van oudere datum. Zie onderstaand!!!

Beledigen en fysiek geweld zijn de enige kwaliteiten van Groot Hontenisse
Nadat nog maar een paar maanden geleden door deze groepering bij monde van Hageman iedereen van de gemeenteraad –waaronder onder onze fractiegenoot- die het niet met hem eens was door hem vergeleken werd met misdadigers uit de 2e wereldoorlog, komen deze heren nu weer met iets uit het verleden te voorschijn dat kant noch wal raakt.
Helaas voor hen hebben wij een nogal uitgebreid archief en kunnen wij onderstaand de eerder door ons gepubliceerde waarheid over de gang van zaken over de Hulster Bibliotheek opnieuw onder de aandacht brengen met daarbij gevoegd een aantal persberichten uit de jaren 2005; 2006 en 2007, waaruit onomstotelijk blijkt wie werkelijk de initiatiors in de Hulster politiek zijn geweest die zo graag de Bibliotheek -en nog meer dan dat- willen verhuizen vanuit Den Dullaert naar de Hulster Binnenstad.
U raadt het al: O.a. Van Driessche van de groepering Groot Hontenisse.
Bovendien is inmiddels ook duidelijk dat het fysiek geweld dat onze fractiegenoot in 2009 als Wethouder is aangedaan door een aanhanger van Groot Hontenisse voor Groot Hontenisse geen verrassing was. Een onfris clubje!!!
Frans de Vries, oud-wethouder te Hulst en tegenwoordige raadslid voor Progressief Hulst past ervoor nog langer als Kop van Jut te dienen in een reeks al jaren lopende zaken, zoals de Hulster bibliotheekkwestie

Hierna treft u onze eerder gepubliceerde reactie over deze kwestie aan.
Hulst, 28 juni 2013
De Fractie PROGRESSIEF HULST

De waarheid over het dossier verplaatsing Bibliotheek en Dullaert !!!
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 september 2009 werd onze Wethouder Frans de Vries op een wel heel erg onbehoorlijke wijze behandeld door vertegenwoordigers van de Buurtvereniging Den Dullaert. De heer Hans Loykens (partner van een lid van de politieke partij Groot Hontenisse) hield daar namens de buurtvereniging Den Dullaert aan het adres van onze Wethouder een schofferend betoog over een eventuele verhuizing van de Bibliotheek en de Theateraccommodatie uit Gemeenschapscentrum Den Dullaert. Dit terwijl onze Wethouder Frans de Vries alleen zijn bezorgdheid had uitgesproken over de financiële haalbaarheid daarvan. Na de beledigende uitspraken van Hans Loykens aan het adres van onze Wethouder wenste een vertegenwoordigster van deze buurtvereniging door hen verzamelde enquêteformulieren over dit onderwerp aan onze Wethouder te overhandigen. In plaats van deze formulieren op een beschaafde manier te overhandigen vond men het kennelijk nodig deze over hem uit te storten. De collega-Wethouders Van Driessche (Groot Hontenisse) en Van Damme (PvdA) vonden het verstandig om hun mond nu maar dicht te houden en hun collega als kop van jut te laten dienen. De rust en zelfbeheersing die onze Wethouder wist te bewaren dwong groot respect af. Wij weten echter dat deze aanval desondanks een grote impact op hem heeft gehad. Om geen misverstand te laten voortbestaan over de waarheid in dit dossier hebben wij onderstaand enkele krantenartikelen opgenomen. Lezing daarvan – en wij hopen dat ook die vertegenwoordigers van de buurtvereniging die moeite zullen nemen – zal een volledig ander licht op deze kwestie werpen.
September 2009
De Fractie PROGRESSIEF HULST”

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Eén reactie op De Vries bijt van zich af na Hulster twisten

  1. Tom schreef:

    Dat er nog mensen zijn die durven te beweren dat Den Dullaert ook een theater is? Behalve amateurkunst worden er volgens mij nog geen twee voorstellingen per jaar geprogrammeerd, die vervolgens weer worden afgelast. Als je kijkt naar het programma van Hulst Cultureel, het Ledeltheater in Oostburg, of Het Podium in Zaamslag, dan moet men zich bij Den Dullaert diep schamen voor hun (gebrek aan) aanbod. Dan heb ik het nog niet eens over de sfeer en uitstraling van de zaal. Alle subsidies die naar het theater van Den Dullaert gaan zijn zonde van het belastinggeld, we krijgen er namelijk helemaal niks voor terug. De discussie gaat steeds over de verhuis van de bibliotheek, ik zou graag ook eens een standpunt horen over het verhuizen van de theaterzaal.
    Over het financiële aspect kan ik niet oordelen en dat kan zeker een reden zijn om voorlopig niet te verplaatsen, maar los daarvan zouden de bibliotheek en zeker een theater echt iets toevoegen aan de binnenstad. Een theater in de binnenstad, bestuurd door vrijwilligers die wel gevoel hebben voor cultuur zou een reuzenstap vooruit zijn ten opzichte van de huidige situatie. Het college had moeten vasthouden aan een combinatie volwaardige theater-/bioscoopzaal in de voormalige Koning van Engeland. Maar de Nederlands Hervormde kerk verbouwen tot theater is een uitstekende tweede optie.

Reacties zijn gesloten.