Het nieuw elan van de wethouder van stagnatie

fotoHet is vrijwel zeker dat projectontwikkelaar Lafoma en bouwbedrijf Van der Poel na de Terneuzense raadsvergadering van 25 juni verder kan werken aan de uitwerking van het project Kennedy-West. Een plan dat voorziet in de bouw van 42 appartementen en 2 hectare aan aanvullende winkelruimten voor grootschalige en perifere detailhandel met een oppervlakte tussen de 500 en 1500 vierkante meter, alsmede 400 parkeerplaatsen.
Het project vergt een investering van circa 35 miljoen euro. Tijdens de commissie Omgeving kwam de verschillende raadsfracties met een karrevracht aan vragen aan het college over het project, het voorliggende beslisdocument, de verdere procedures en de mogelijke ontwrichting van het kernwinkelapparaat. een deel van die vragen waren overigens voor de bühne, omdat de twee grootste fracties TOP/Gemeentebelangen en PvdA niet genegen zullen zijn de voortgang van het project tegen te houden.


Slechts twee fracties, SP en D66, gaven er duidelijk blijk van niets in het voorgestelde project te zien. De socialisten gaven bij monde van Fons van Limpt aan dat Terneuzen niet vrijwillig zelf het moeras met instappen. D66’er Charles ten Hengel voerde aan dat de raad zonder een gedegen detilhandelsvisie te hebben overlegd gekregen moedwillig dreigt in te stemmen met een project dat alleen maar meer leegstand in het centrum van Terneuzen zal genereren. Hij vreesde voor een verdere teloorgang van het kernwinkelapparaat van de stad en een groei van de winkelleegstand van het hoge 13 procent nu tot het bijna funeste 25 procent straks. “Dit plan is de dood in de pot voor het centrum van Terneuzen, maar goed, daar kun je voor kiezen, dat is een keus”, zei hij, maar het was niet de zijne.

De vrees voor meer leegstand in het centrum van Terneuzen, maar ook in omliggende kernen werd ook geventileerd door verschillende insprekers uit middenstandskringen. Ook het toestaan van kleinere winkeloppervlakten 500 en 750 vierkante meter was hen een doorn in het oog.
Wethouder Frank van Hulle hield hen evenwel voor dat Terneuzen aan die oppervlakten wel wilde sleutelen, omdat er in het hele kernwinkelapparaat slechts twee zaken zijn die aan die oppervlakten komen. “Van extra druk op de markt is dan ook geen sprake”, zei hij.
CDA’er Ronald Lippens had een hele trits kritische vragen voor de wethouder in petto over de risico’s van het project voor het bestaande winkelapparaat, de risico-contouren voor scheepvaart en railvervoer, de verontreiniging van het terrein (het is zwaar vervuild met PAKs en arseen) en simpelweg de haalbaarheid van het project. Vragen die deels ook door VVD en D66 werden gesteld, maar de wethouder antwoordde op zijn gebruikelijke manier. Vaag, dan wel nietszeggend. Of er kandidaten zijn voor de winkels werd gevraagd. Dat kon Van Hulle niet zeggen. Of de risicocontouren voor scheepvaart en rail kunnen worden opgerokken is volgens Van Hulle zaak van verder overleg. Over de vervuiling, risico ligt bij de ontwikkelaar. “Is het project haalbaar zonder woningen?”, vroeg Lippens, maar daarop moest Van Hulle het antwoord schuldig blijven. Zoals ook bij vele andere vragen.

Het enige wat Van Hulle wel zeker wist is dat de gemeente Terneuzen, in tegenstelling tot het recentelijk afgeblazen project Kop van de Noordstraat, geen financieel risico loopt. Volgens de TOP-bestuurder kan Kennedy-West Terneuzen als koopstad een ware boost geven en daarom drong hij nog eens bij de fracties aan om in te stemmen met de strekking van het beslisdocument en mee te werken aan de vervolgstappen, zijnde het maken van een ontwikkelingsovereenkomst met de marktpartijen en het wijzigen van het bestemmingsplan. Het ziet er naar uit dat dit ook wel gebeuren zal, hoewel D66, CDA en waarschijnlijk VVD nog met wensen en bedenkingen zulen komen. Hoe het ook zij, Lafoma en Van der Poel presenteren donderdag 20 juni hun plannen in detail aan de Terneuzens raad, die dan ook meer over de financiële onderbouwing, te horen krijgt. Voor alle duidelijkheid; in beslotenheid.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Het nieuw elan van de wethouder van stagnatie

  1. Tom schreef:

    Wat we natuurlijk niet mogen vergeten is dat het schreeuwende gebrek aan winkelruimte in de regio en de enorme wachtlijsten om in Terneuzen een nering te beginnen wel worden opgelost door Kennedy-West te ontwikkelen!

  2. van Gremberghe schreef:

    En dat is, denk ik Tom, niet cynisch bedoeld?

Reacties zijn gesloten.