Dertig opvolgers voor Jacques die rust bracht

UnknownCommissaris van de Koningin Karla Peijs zal tevreden zijn nu er toch dertig mensen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Sluis. Ruim twee jaar geleden vertikte Peijs het om na het vertrek van Jaap Sala direct met een nieuwe benoemingsprocedure te beginnen, omdat ze vreesde dat daar -gelet op de politieke instabiele situatie in Sluis en de dikrode begrotingscijfers – geen kip, laat staan geschikte kandidaten, op zou reageren zoals eerder in het Brabantse Gilze Rijen was gebeurd. Daar diende zich enkele jaren gelee slechts vijf kandidaten aan ( inclusief de verdwaalde dorpsgek). Nee, Peijs stelde veiligheidshalve Jacques Suurmond aan als waarnemer en gaf hem als opdracht mee, rust, breng rust, erg veel rust in de tent. Nu is Suurmond de rust zelve, dus dat was nu niet zo’n moeilijke opdracht.

Het is de voorbije twee jaar redelijk rustig geweest, maar daarmee is niet gezegd dat het politiek-bestuurlijke klimaat veel verbeterd is. Het recente dreigement van D & T om de coalitie (met VVD,PvdA en CDA) te laten vallen geeft daar duidelijk blijk van. Niettemin is Sluis er wel wat in geslaagd om de financiële positie wat te verbeteren. Het is overigens wel de burger die daarvoor betaald. Anderzijds leveren de verschillende bouwprojecten aan de kust Sluis goudgeld op, maar die activiteiten waren al enkele jaren geleden geïnitieerd.
Hoe het ook zij Sluis krabbelt op en het is te hopen dat er onder de elf vrouwen en negentien mannen die Peijs een sollicitatiebrief hebben gestuurd mensen zitten die van wanten weten. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 33 en 62 jaar. Van de dertig sollicitanten komen er zeven uit het bedrijfsleven, acht zijn werkzaam in overheidsdienst, twee werken in het onderwijs en tien bekleden een politiek-bestuurlijke functie.
De politieke overtuiging van de sollicitanten is verdeeld over zes partijen. Drie stemmen CDA, tien VVD, tien PvdA, twee D66, één GroenLinks, twee ChristenUnie. Van twee sollicitanten is de politieke overtuiging onbekend.
Een van de sollicitanten is nu al burgemeester in een andere gemeente. Om welke gemeente het gaat, wil de commissaris van de Koningin niet prijsgeven.

Het selectiecircus kan beginnen. Ik verwacht niet dat Karla Peijs daarover regie zal gaan voeren. Op 1 maart stopt ze als commissaris. Han Polman van D66 volgt haar dan op. En het zou mij niet verbazen dat met hem aan het bewind de kansen op de benoeming van een burgemeester van vrouwelijke kunne in Zeeland stukken groter worden. Onder Peijs, die altijd wel riep vrouwen te willen hebben, zijn er enkel mannen benoemd en -laten we eerlijk wezen – toch echt niet van die hoogvliegers.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.