Digitalisering niet te stuiten

Een jaar geleden zaten we op het ECP-congres in Scheveningen te praten over digitale ontwikkelingen in Zeeland. Een moeilijk verhaal, want – zo zei mijn partner in zaken Arno Rootsaert -we lopen tegen een aantal zaken aan: We missen een partij die mandaat heeft en werkt vanuit een helicoptervisie, een actiever bestuurlijk commitment is gewenst.
We worden geconfronteerd met digibetisme door alle lagen. Er is behoefte aan bewustwording van en voorlichting over ICT- mogelijkheden. En -dat geldt nog steeds-Zeeland heeft te maken met vergrijzing, krimp en kennis loopt weg …alhoewel over de grens met België hebben we op 30km universiteitssteden.

Is er sinds vorig jaar november wat veranderd op digitaal vlak? Weinig, maar toch. De provincie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar breedbandontwikkelingen in Zeeland, nu en voor in de toekomst. Dat onderzoek loopt – helaas- nog steeds. Het CDA heeft vragen gesteld in provinciale staten over het opstellen van een digitale agenda naar analogie van Noord-Brabant. Het antwoord was ‘ wellicht een goed idee ‘, maar opgepakt werd het – vooralsnog – niet, dat idee. Delta heeft de bereidheid getoond om kleinere bedrijventerreinen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk, is gaan spelen met wifi in Zeeland (samen met de VVV) en heeft zich op het pad der mobiele telefonie begeven.
We zouden kunnen klagen over het digibetisme in Zeeland (vooral bij bestuurders), we zouden kunnen kankeren over de traagheid in besluitvoering, dat zouden we kunnen doen, maar we laten dat maar achetrwege. Dat hebben we vorig jaar gedaan in Scheveningen. We moeten verder, ook in Zeeland.
We gaan ook verder. Met glasvezelkabel op het Kanaaleiland bij Sluiskil (en straks elders), met de uitbouw van het digitale promotieplatform Breskens (en straks voor heel Zeeuws-Vlaanderen), met het digitaliseren van gemeentelijke dienstverlening (en van en voor anderen als ze er aan toe zijn). We moeten verder. Ook al omdat de ontwikkelingen niet stilstaan. Op het ECP-congres bleek dat ook duidelijk.
Zowel thuis als op het werk, internet neemt een steeds prominentere plek in het dagelijks leven van de Nederlander in. Bijna alle bevolkingsgroepen besteden er meer tijd aan en profiteren ervan, maar vooral jongeren en hoogopgeleiden hebben het meeste profijt. Dit blijkt uit het Trendrapport internetgebruik 2012 van de Universiteit Twente in opdracht van Digivaardig & Digiveilig. 96% van de Nederlanders, de hoogste score in Europa, beschikt nu thuis over fysieke toegang tot internet. 87% gebruikt internet dagelijks. Behalve thuis, op het werk of op school ook steeds meer onderweg. In een jaar tijd is de toegang tot mobiel internet via smartphones gestegen van 31 tot 42% en via de tablets van 10 tot 27%. Gemiddeld zit de Nederlander op een werkdag (incl. vrije tijd) in 2012 4 uur en 48 minuten op internet. Op een vrije dag 4 uur en 18 minuten. De onderzoekers, Dr. Ing. Alexander van Deursen  en prof. Dr. Jan van Dijk: “Iedere Nederlander kan bijna altijd en overal online zijn. Gebruik van internet via laptops, tablets en smartphones blijft groeien en biedt ontzettend veel voordelen. Vooral hoger opgeleiden profiteren optimaal van de vele mogelijkheden van het internet.” De uitkomsten worden vandaag, tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen gepresenteerd.
 
Alexander van Deursen van de Universiteit Twente: “Op werkdagen maken hoogopgeleiden veel meer gebruik van het internet dan laagopgeleiden. Op vrije dagen is precies het omgekeerde het geval. Verschillen die te maken hebben met de soort internetconsumptie die men tot zich neemt. Hoogopgeleiden kiezen voor informatie, educatie en carrière, laagopgeleiden richten zich vooral op vermaak zoals gamen, chatten en filmpjes kijken. Mensen met een hogere opleiding werken ook meer thuis via internet, 21% minimaal eenmaal per week. Slechts 6% van de Nederlanders met een lagere opleiding doet dit.”
 
Profijt
Uit het Trendonderzoek 2012 blijkt dat over de hele linie iedereen steeds meer voordelen behaalt uit internet. Deze voordelen zijn het grootst bij economische participatie. Behalve economische voordelen biedt het internet ook individueel en maatschappelijke nut. 28% van de Nederlanders gebruikte internet om te bepalen op welke politieke partij te stemmen en 38% heeft ooit online een petitie ondertekent. Dankzij internet is 56% beter op de hoogte van overheidsinformatie en 28% heeft online een subsidie, uitkering of belastingverlaging ontdekt. Internet maakt ook socialer: 58% van de Nederlanders geeft aan via internet meer contact te hebben met familie en vrienden en 33% heeft via internet nieuwe vrienden gemaakt. De onderzoekers zijn van mening dat niet iedereen evenveel profiteert van het toenemende gebruik van internet. Alexander van Deursen: “De verschillen tussen bevolkingsgroepen zijn groot. Vooral hoger opgeleiden, mannen nog meer dan vrouwen en jongeren meer dan ouderen profiteren het meest van de mogelijkheden van het internet.”
 
Beroepsbevolking internet steeds meer
Van alle werkzame personen, mannen en vrouwen, maakte in 2012 70% gebruik van internet op het werk. Ook hier hebben hoogopgeleiden meer toegang tot internet (81%) dan laagopgeleiden. Alexander van Deursen: “De effecten van internetgebruik op het werk zijn positief. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan door internet effectiever, efficiënter en kwalitatiever te werken. Privé en werk lopen ook steeds meer door elkaar heen. De hoeveelheid tijd die werknemers tijdens werktijd besteden aan privézaken via internet wordt ruimschoots gecompenseerd door de tijd die ze thuis via internet aan het werk besteden.”
 
Sociale media
In het trendonderzoek is ook het gebruik van sociale netwerk sites zoals Facebook, Linkedin en Twitter in kaart gebracht. 77% van de Nederlanders gebruikt minimaal één sociaal netwerk waarbij Facebook (68% van de volwassenen ouder dan 16) veruit het populairste is. Daarna volgen Youtube (57%), Hyves (40%) en Google+ (32%). Vooral studenten (86%) communiceren via Facebook en gemiddeld Facebooken er meer vrouwen dan mannen. Persoonlijk nieuws of informatie op internet zetten en participeren in discussiefora verschuiven allemaal naar sociale media.
 
Online veiligheid
Nederlanders nemen, in tegenstelling tot 2011, dit jaar iets meer maatregelen om zichzelf op het internet te beschermen. Mogelijk dat er een waarschuwend effect uitging van enkele omvangrijke internethacks die veel media-aandacht kregen. Meer Nederlanders gebruiken een virusscanner (toename van 82% naar 87%) en meer internetgebruikers wisselen regelmatig van wachtwoorden (in 2012 38%, in 2011 slechts 31%).
Deze week is de campagne Alert Online gestart om bedrijven en consumenten bewust te maken van de noodzaak veilig gebruik te maken van internet en mobiele communicatie.
 
Over Digivaardig & Digiveilig
Digivaardig & Digiveilig is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheid van de Nederlandse (beroeps)bevolking te vergroten en tevens om het vertrouwen in ICT en internet te bevorderen door het vergroten van de digitale veiligheid. Het programma wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie en private partners KPN, UPC, NVB, IBM, SIDN, Ziggo en CA-ICT.
 

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

5 reacties op Digitalisering niet te stuiten

 1. Jan Albregtse schreef:

  Hallo Conny…. als systeembeheerder en docent van het computerleercentrum in Breskens http://www.breskens.com/senioren/ kan ik niet anders dan constateren dat onderons clientele, wel veel met mail en internet wordt gewerkt en informatie wordt opgenomen, zeg maar 100%…. maar het gebruik van de Socialmedia sterk achter blijft…. hooguit een 10% in de bovenbouw… dat zijn toch mensen die voldoende computervaardig zijn met Internet & E-mail/ Word / Excel / Fotobewerking …. oorzaak is ondermeer dat ze nog geen smartfoon hebben maar gewoon nog de oude Nokia ….. tablets ja… die komen er steeds meer in… volgens mij omdat je met minder handelingen veel kan doen… maar de twitter of facebook app… nee weten ze niet te vinden…. ik heb wel het gevoel dat als ze eenmaal zijn voorzien van de juiste apparaten sneller overgaan…. ’t gaat moeizaam.

 2. Adekwate beschrijving van de stand van zaken, dat zeker. Maar je vraagt ook beleid. En dat is iets wat rekening houdt met de te verwachten ontwikkelingen. Ik noem er inschattenderwijs een paar:

  1 het winkelgedrag; ga er vanuit dat winkels een distributiefunctie in de digitale netwerken zullen krijgen;

  2 ga er ook vanuit dat de verschillende vervoersfuncties in een digitaal netwerk uitgevoerd zullen worden; dat geldt voor zakelijk en privé vervoer;

  3 ga er vanuit dat er al heel gauw allerlei apparatuur in het particuliere huishouden in een digitaal netwerk hangt, zeker daar waar het zorg in een vergrijsde omgeving betreft.

  Als mijn inschatting klopt, dan komen we in Zeeuws Vlaanderen al gauw bandbreedte te kort; Zeeuws Vlaanderen is op digitaal gebied al de slepende achterpoot van Nederland.
  dat gaan we hier niet oplossen met glasvezel op een industrieterreintje.

  Mijn idee is dat een uitrol van hoge snelheid internet tot aan elke voordeur in Zeeuws Vlaanderen – met of zonder Delta – nu heel gauw opgepakt moet worden. Daar is eigenlijk geen overheid voor nodig – mits deze bereid is om aandelen Delta te verkopen of er mee te dreigen.

 3. Tom schreef:

  Er is vast wel één of ander wetje die het zal verhinderen, maar stel Zeeuws-Vlaanderen open voor bedrijven als Telenet, of Belgacom om ons snel internet te bieden. Ik ben er van overtuigd dat grensstadjes als Sas, Sluis, of Hulst dan al lang aangesloten waren op glasvezel.
  Net als dat ik vind dat De Lijn de kans zou moeten krijgen om mee te mogen bieden wanneer hier het openbaar vervoer wordt aanbesteed.
  Maak vanwege de bijzondere ligging van Zeeuws-Vlaanderen ten opzichte van Vlaanderen en de rest van Nederland, van onze enclave een uitzonderingsgebied, waardoor Vlaamse bedrijven makkelijker toegang tot de Zeeuws-Vlaamse markt krijgen en vice versa. Dat lijkt mij nou eens een mooie opdracht voor Henk de Vlaming. Maar ja, dan moet eerst de opdracht vanuit het Abdijcomplex worden gegeven…

 4. ik schreef:

  Hoezo draadloos of wachten op de graafmachines? Via het riool!
  http://nos.nl/artikel/453668-twente-krijgt-snel-internet-via-riool.html

Reacties zijn gesloten.