Er gaat weer eens wat gebeuren…

In het zonnetje zaten maandagmiddag een handvol chauffeurs een peukje te roken terwijl boven in het gemeentehuis van Terneuzen hoogwaardigheidsbekleders uit Nederland en Vlaanderen zich schaarden om de tafel waar de ministers Hilde Crevits (Vlaanderen) en Melanie Schultz van Haegen hun handtekening plaatsten onder de overeenkomst voor de bouw van een nieuwe zeesluis in het kanaal van Gent naar Terneuzen bij Terneuzen. Die sluis gaat zo’n 930 miljoen euro kosten, waarbij Nederland 141 miljoen voor rekening neemt en de regio Zeeuws-Vlaanderen 10 miljoen. De Belgen betalen de rest en Nederland staat dan vervolgens borg voor het onderhoud aan de nieuwe sluis voor dertig jaar wat weer neerkomt op een bijdrage van 75 miljoen euro. Het is al een hele poos geleden sinds er voor een Zeeuws-Vlaams project zoveel publiek geld werd uitgetrokken. De hoge heren van ons dorp waren gisteren dan ook zeer in hun nopjes.

En ook wel terecht, want dit project kan – als het na twee jaar studies – in 2014/2015 echt van start gaat veel voor de regio betekenen. De aanleg van de zeesluis levert – weliswaar voor enkele jaren – veel werk op. Dit project – in combinatie met de aanleg van de Sluiskiltunnel, de verbreding van de Tractaatweg en de aanleg van de N61 – kan een flinke impuls geven aan de werkgelegenheid in deze contreien. Hopelijk worden voor deze projecten veel lokale bedrijven ingezet, zodat die er ook wat aan hebben. Nou mag verwacht worden dat het leeuwendel van de arbeidskrachten die ingezet worden van buiten Zeeuws-Vlaanderen zullen komen. Nu al werken er bij de tunnel Sluiskil al behoorlijk wat Oost-Europeanen, maakt op zich niet uit, ze verbleven hier, ze verteren hier en spenderen ook nog een deel van hun wedde.
De grote infrastructrele werken zullen ook een enorme verbetering van de ontsluiting via weg en water betekenen. De nieuwe zeesluis, waar Gent als haven met ambitie naar snakt, zal extra trafieken aantrekken, de wachttijden bij de sluizen verkorten ( de uitstoot van schadelijke stoffen beperken zelfs ) en de bereikbaarheid van de kanaalhavens – van Terneuzen, Sas en Zelzate optimaliseren. Nog een oostelijke spoorlijn erbij van Terneuzen naar Gent en infrastructureel kan Zeeuws-Vlaanderen weer jaren vooruit. Zeker als de provincie die vermaledijde tol op de Westerscheldetunnel ook nog eens zou opheffen, maar dat is wellicht – voor nu – ijdele hoop.
Voor deze streek – ik zei het al – is deze overeenkomst van enorm belang. Er gaat – na jaren van betrekkelijke stilte – eindelijk weer eens iets gebeuren bezuiden de Westerschelde. En dat is al heel wat.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , . Bookmark de permalink.