Gratis boekverstrekking of -verbranding

Als het een beetje meezit – en het moet dan wel een beetje meezitten – krijgen alle 60-plussers in Zeeuws-Vlaanderen binnenkort drie en een kwart boek zomaar gratis en voor niks van de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Misschien nog wel een half boek meer of nog een toch al afgeschreven exemplaar erbij. Waarom deze geste, dit volkscadeautje. Nou ja, simpelweg omdat het regionale bibliotheekwezen toch iets met de collectie moet doen. En aangezien het bibliotheekwezen een voorziening is voor mensen, is het vanzelfsprekend dat wanneer die toch opgedoekt wordt het volk meedeelt uit de failliete boedel. Maak ik een grapje, janee.
Ja, die boekverstrekking zal waarschijnlijk niet doorgaan.
Nee, van het bibliotheekwezen in de regio dreigt weinig meer over te blijven.

Het bibliotheekwezen staat onder grote druk. Niet alleen in Zeeland overigens.
Met de opkomst van digitale middelen is het aantal abonnementhouders bij de openbare leeszalen in evenredigheid gedaald. Ook als informatiecentrum is de rol en functie van de bieb anders geworden. Binnen het bibliotheekwezen wordt maar al te goed beseft dat een ommezwaai in het denken ook moet leiden in een ommezwaai in de bedrijfsvoering. Alleen hoe de bibliotheek van de toekomst er uit moet komen te zien is nog niet geheel duidelijk. Daarbij komt nog dat het bibliotheekwerk het buitengewoon moeilijk heeft gekregen in een tijd van forse bezuinigingen. En als de bieb – waar dan ook – getroffen dreigt te worden met forse aderlatingen, dan is het niet zo dat eentweedrie mensenmassa’s zich verzamelen voor de stadhuizen om de lokale politiek ervan te overtuigen dat geen bibliotheek in kern x of y niet kan.
Of er moet een SP zijn, zoals bijvoorbeeld in Kloosterzande, waar tegen de voorgenomen sluiting van de bied de socialisten zo 1500 handtekeningen inzamelden. Die leeszaal blijft dan ook nog -heel even – open.
Voorwaar ik zeg U, de komende jaren zullen er tal van leeszaaltjes in het Zeeuwse de deuren sluiten.
Laten we maar ’s beginnen in de grootste West-Zeeuws-Vlaamse kern Breskens.
De vissersplaats staat nu al op het punt zijn eigen biebje te verliezen.
Vorige week werd de dorpsraad over de op handen zijnde sluiting geïnformeerd.
Dit ook, naar aanleiding van een brandbrief van de ondernemingsraad van de bieb aan de gemeenteraad, dit tot op heden niet heeft geleid tot een storm van protesten, een boekverbranding of een mars op Oostburg.
De bieb Breskens dicht, wat personeel op straat en dat allemaal omwille van het feit dat het bestuur van Sluis weigert een overbruggingskrediet van hooguit 20 mille aan het bibliotheekbestuur te voteren. Een bedrag dat de gemeente straks overigens ook kwijt zal zijn aan frictie-en uitkeringkosten voor het te ontslagen personeel, maar alla. De brief is duidelijk:

Aan de Leden van de Gemeenteraad.
Geachte,
De ondernemingsraad van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen wil, middels deze brief, haar ongerustheid uitspreken over de maatregelen die moeten worden genomen om de financiële positie van de bibliotheek enigszins op orde te krijgen. Naast dat al eerder de vestigingen in Sluis en Aardenburg zijn gesloten, valt nu de beurt aan vestiging Breskens. Daarmee zal er ook afvloeiing van personeel moeten plaatsvinden. Als de vertegenwoordigers van alle medewerkers van de bibliotheek –maar ook van de honderden bezorgde klanten van onze bibliotheek – wenden wij ons tot U om uw bibliotheek in Breskens te redden.

Recentelijk heeft u allemaal het college van B&W uitgenodigd om, mede gezien de gerealiseerde omvangrijke bezuinigingen op de bibliotheken in de gemeente Sluis, in 2012 te komen met een lange-termijn bibliotheekvisie. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor. Tot onze grote verbijstering wil het college, nog voor de presentatie van deze visie en behandeling in uw raad, indirect bewerkstelligen dat de bibliotheek Breskens wordt gesloten. De benodigde fondsen -ongeveer 22.000 Euro- als een soort overbruggingskrediet zijn door uw college geweigerd. Met slechts één bibliotheekvoorziening in Oostburg zullen heel veel kinderen uit de overige kernen geen gebruik meer kunnen maken van het bibliotheekwerk. En dat terwijl Breskens intussen de grootste kern is en zij ook de grootste basisschool in haar midden heeft.

Deze weigering van het college en de indirect door de gemeente afgedwongen sluiting van de bibliotheek Breskens kost begin 2012 een aantal medewerkers hun baan. Het wrange is echter dat de gemeente Sluis straks een veelvoud van dit bedrag kwijt is aan frictiekosten en aan sociale uitkeringen voor deze werkloze medewerkers.

Door het verminderen van de openingstijden van De Hoekzak kan onze organisatie in een negatieve spiraal terecht komen, die uw raad juist wilde voorkomen. Wij zouden onze tekorten in 2012 al kunnen wegwerken als de gemeente zelf bijvoorbeeld genoegen zou kunnen/willen nemen met bijvoorbeeld minder huur voor de Hoekzak.

Wij doen daarom een indringend beroep op uw raad om met alle kracht de heilloze weg die het college bewandelt op korte termijn te corrigeren en dit noodkrediet ter beschikking te stellen aan uw bibliotheek. Mede gezien het feit dat de genoemde bezuinigingsprocessen op een zeer korte termijn in gang gezet worden, verzoeken wij u vriendelijk doch zeer dringend ons schrijven te beantwoorden.

Hoogachtend,

Voorzitter Secretaris
Ik ben benieuwd naar het vervolg.
De boekverbranding te Breskens of wat?

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.

3 reacties op Gratis boekverstrekking of -verbranding

  1. Jaap van Peperstraten schreef:

    Alle worden die je over dit onderwerp aan de raadsleden besteedt zijn parels voor de zwijnen. Hoe kan je aan een kikker die in een put enkel maar van de ene naar de ander kant zwemt de schoonheid van de oceaan uitleggen? Dat lukt je dus nooit. Net zomin als dat je raadsleden in Sluis het belang van goede voorzieningen zoals een bibliotheek aan hun verstand kan brengen.

  2. Ard Kramer schreef:

    Naast bibliotheken zijn het ook de boekhandels die het moeilijk hebben. Digitale boeken maken het mogelijk altijd en overal boeken te kopen en een boekenzaak bezoek je hoogstens nog om te kijken of er nog leuke boeken zijn zodat je ze thuis kunt bestellen.
    Dus waarom van de nood geen deugd maken. Laat Sluis een gemeente worden waar bieb, boekhandel en voor mijn part, cafe of buurtcentrum samen gaan. Een ontmoetingsplaats met boeken, wat wil je nog meer. Kun je het boek niet kopen dan kun je het lenen of je koopt het omdat het zo’n mooi boek of omdat je graag wilt hebben of wilt weggeven. Boeken reserveren is tegenwoordig ook een makkie dus kun je ze daar afhalen.

    Er zal voor de liefhebbers altijd een plaats nodig zijn waar boeken bekeken moeten kunnen worden laat dat maar een ‘leen/koop boekcafe’ zijn? Hopelijk verdienen ze dan genoeg om zelf een overbruggingskrediet bij elkaar te krijgen….

Reacties zijn gesloten.