Delta oftewel Klein Duimpje op zoek naar vriendjes

Dus het was vandaag exit heer Boerma, wat radio-gaga van Daan van Doorn, President Commissaris DELTA NV, 100.000 handtekeningen tegen een tweede kerncentrale, wat geneuzel van gedeputeerde Kees van Beveren tegen de protestanten, veel gedoe in krant en op omroep en Delta, de Zeeuwse mulit-utilityreus die verwerd tot het Klein Duimpje van de Nederlandse energiesector. Te klein om zelf een kerncentrale te kunnen bouwen, een kind op de markt met een veel te grote broek aan en -zo is gebleken – geen vriendjes om ‘m bij te laten staan. Het geforceerde gedoe rond de vergunningprocedure voor Borsele 2 heeft niet alleen Boerma, maar ook Delta geen goed gedaan. Sterker nog, burgemeester Jan Frans Mulder van Hulst hield donderdagavond zijn raad voor dat het hele circus rond de planprocedure het imago van Delta zwaar heeft beschadigd en dat snel gewerkt moet worden aan het herstel ervan. Ja, dat kan Mulder wel willen, maar daarmee is het nog niet gebeurd.

Wie binnen de Delta-organisatie moet dat imago weer gaan opkrikken.
De vertrokken Delta-secretaris Frank van den Heuvel wellicht?
Ik denk het niet.
Frank van den Heuvel is per 1 januari 2012 benoemd tot Director Public Affairs bij TNO. Hij volgt Willem Lely op die op interim-basis deze functie een jaar heeft vervuld. In deze functie zal hij het gezicht van TNO in de politiek, bij de departementen en in de samenleving verder gaan invullen. Daarbij bouwt hij voort op de impulsen die afgelopen jaren op dat terrein al zijn gegeven.
Een leuke job zo, lijkt me. Nee, die gaat TNO dienen.
Daan van Doorn, de President Commissaris van DELTA NV, wellicht (let op de hoofdletters, iemand acht zich belangrijk). Ik denk het niet. Mensen, die als vandaar de rampspoed van de voorbije weken verwoord als in onderstaande verklaring, zal er nooit in slagen om de naam van Delta weer met echte hoofdletters te schrijven.
Wat zei hij vandage:
‘Vanmorgen heeft Peter Boerma in goed overleg met de RvC van DELTA NV, besloten zijn functie per 1.1.2012 neer te leggen. Hij zal als adviseur de RvC bijstaan in de afhandeling van een aantal dossiers. Wij respecteren en begrijpen als RvC dat besluit . Wij zijn Peter erkentelijk voor zijn enorme inzet voor DELTA.
Ik vind dat wij u als aandeelhouder een excuus moeten maken. Vanaf het moment dat de beoogd partner bij het project rond de tweede kerncentrale (KCB2) zich terugtrok, is er verwarring ontstaan. DELTA besloot vanaf dat moment alles op alles te zetten om KCB2 volgens plan te realiseren. Besloten werd bijvoorbeeld de vergunningsaanvraag zelf te realiseren en daarvoor een investeringsaanvraag voor 60 miljoen te doen. De RvC ondersteunde dat in eerste instantie. Daarop vroegen de aandeelhouders om opschorting van de aanvraag. Gezien de onrust en de vele vragen heeft de RvC de zaak nader onderzocht.
De RvC vindt het onverkort doorgaan met het oorspronkelijke plan onverantwoord. Er waren twee opties. De eerste was het voortzetten van het traject van de vergunningsaanvraag zoals gepland. De RvC zou dan elk nieuwe stap scherp moeten wegen en voor elke tranche toestemming moeten geven. Het alternatief was om het voorstel terug te trekken om zo rust te creëren . Dit is de keuze die we hebben gemaakt.
Voor de duidelijkheid: wij trekken ons niet terug uit KCB2. In redelijkheid en billijkheid gaan we verder met het voorbereiden van de vergunningsaanvraag. De kosten zijn hiervoor beperkt en DELTA kan dat zelfstandig aan. We zullen dus ook niet vertragen. We doen het wel anders: een hernieuwde aanpak.
DELTA heeft net als iedereen te maken met een ander financieel klimaat in heel Europa. De economische crisis, de huidige overcapaciteit en de energieprijzen maken het huidig investeringsklimaat slecht. Een investering van 5 à 6 miljard is voor elk bedrijf op dit moment lastig en voor DELTA alleen niet reëel.
Laat ik helder zijn. DELTA draait in de kern van haar bedrijf redelijk tot goed. Het is een gezond bedrijf dat ruimschoots binnen de ratio’s zit. We hebben echter altijd gezegd dat dit project voor DELTA alleen een paar maatjes te groot is. Daarom hebben we partners nodig. Alleen zo kunnen we KCB 2 realiseren. Want de visie voor kernenergie staat nog immer als een huis. Kernenergie is, zo vinden wij, nodig voor Nederland, goed voor Zeeland en goed voor DELTA.
De RvC heeft daarom samen met de directie besloten tot een nieuwe aanpak. Het zelfstandig dragen van 60 miljoen euro voor de vergunningsaanvraag vinden wij te risicovol. Het komend half jaar is voor het project cruciaal. DELTA zal, zo gaf ik eerder aan, financieel geen leidende rol in dit project kunnen dragen. Er zal of zullen dus een of meer partner(s) moeten zijn die de lead in dat opzicht kan of kunnen nemen. Daarnaast moet het project ingebed blijven in de Zeeuwse samenleving. Dit is een rol voor DELTA. Daarnaast moet er politiek comfort ontstaan dat investeerders hun investering zullen kunnen zien renderen. Dit is een dusdanig andere aanpak dan het volledig zelfstandig oppakken van het traject dat het logisch is dat Peter Boerma de conclusie trekt dat het beter is dat een nieuwe man, dit nieuwe traject zal aanjagen. Daarvoor respecteert en bedankt de RvC hem.’

Redelijkheid en billikheid. Hallo poepoe.
Een nieuwe aanpak. Niks ervan. Doorgaande op de ingeslagen weg alleen in een minder rap tempo. Geen 60 miljoen in een keer, maar 10 miljoen uitgeven. En blijven hopen dat er voor het -momenteel zeker onnodige – miljardenproject toch een partner kan worden gevonden.
Als Delta op die weg blijft wandelen voorlopig, dan blijft ook het imago van Delta voorlopig hetzelfde.
Klein Duimpje op zoek naar vriendjes…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.