De niet verstuurde, maar wel ontvangen brief van OR ROC

Aansluitend op eerder publicaties over het ROC en de aangekondigde fusie ter nadere informatie nog even dit. Een brief van de OR van ROC Zeeland aan de Hulster raad, die vrij onmiddellijk na verzending als niet verzonden moest worden beschouwd. Over het waarom van intrekking valt slechts te gissen. Niettemin blijft overeind staan dat elk raadslid te Hulst weet heeft van de strekking van het schrijven. De inhoud spreekt voor zich…
” Middelburg, 6 september 2011
Aan: raadsleden van de Gemeente Hulst
Op de internetsite van de gemeente Hulst lazen wij dat in de commissievergadering Middelen van 08 september het onderstaande voorstel van B&W wordt besproken:
• Tot het beschikbaar stellen van een compensatiebedrag van € 100.000,- voor de vestiging van het bestuurskantoor van het gefuseerde ROC in Terneuzen
• De financiële dekking hiervan vindt plaats door een verlaging van de reserve Egalisatiedividend Delta
• Vast te stellen de 20e wijziging op de begroting 2011, waarin bovengenoemde is opgenomen.

Als Ondernemingsraad van het ROC Zeeland maken wij ons ernstige zorgen over deze, in onze ogen, verspilling van overheidsgelden. Het huidige hoofdkantoor in Middelburg voldoet aan alle eisen en een eventuele verhuizing betekent dat 110 medewerkers dagelijks naar Terneuzen moeten reizen terwijl in omgekeerde situatie het gaat over dertig personen die naar Middelburg zouden reizen.

Het Dagelijks Provinciebestuur, de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis hebben het voornemen uitgesproken de reiskosten van het ROC personeel voor een periode van tien jaar te vergoeden. Dit in de hoop dat dit de werkgelegenheid in Zeeuws Vlaanderen positief zal beïnvloeden. Dit voornemen bevreemdt ons: geld vrijmaken voor reiskosten van ROC personeel in tijden van economische tegenslagen en bezuinigingen in de hoop dat dit ooit werkgelegenheid oplevert. Het zal moeilijk zijn de inwoners van uw gemeente duidelijk te maken dat er budget is voor het bovenstaande terwijl het schrappen van maatschappelijke voorzieningen als bibliotheken, buurthuizen en het korten op sportsubsidies de komende jaren door de economische crisis doorgaat.
Wij wensen u als Ondernemingsraad sterkte en wijsheid toe in het nemen van een dergelijk besluit en spreken de hoop uit dat u dit voorstel niet zult steunen..
Uiteraard zijn wij bereid ons standpunt te verduidelijken. Wendt u zich hiertoe tot ondergetekende

Namens de Ondernemingsraad van het ROC Zeeland.
de voorzitter

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.

Eén reactie op De niet verstuurde, maar wel ontvangen brief van OR ROC

  1. D. Naleez schreef:

    Zeeuws Vlaanderen geeft graag geld. Opmerkelijk dat ook een Zeeuws Vlaamse zorginstelling wiens directeur ook in de raad van toezicht van het ROC zit ook €100.000 heeft toegezegd
    Zorginstellingen hebben zeker €€€ teveel en een prachtig voorbeeld van good governance.

Reacties zijn gesloten.