De ijzeren greep van de Roompot

Het zal ergens in 2004 geweest zijn toen ik met de toenmalige gedeputeerde voor recreatie en toerisme in Zeeland, Gert de Kok, een gesprek had over ontwikkelingen in de recreatiesector in de provincie. De Roompot was destijds aardig zijn vleugels aan het uitslaan en ik vroeg De Kok of hij niet vreesde voor een “roompottisering van de Zeeuwse recreatiesector”.
Die vrees had hij niet.
Immiddels zijn we jaren verder.
Zit Gert de Kok te burgemeesteren in het Brabantse Drimmelen en is de Roompotgroep verder gegroeid.
Veel verder.

Het bedrijfje van Henk van Koeveringe is uitgegroeid tot nationaal marktleider met een internationaal aanbod in Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken met 150 bungalowparken en 23 campings in haar aanbod. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in Kamperland.
Op zich is daar niets mis mee, maar als een bedrijf monopolist wordt, gaat het zich daar ook naar gedragen en dan ontstaan er problemen.
Problemen zoals bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen.
Tientallen klanten van verhuurkantoren in West-Zeeuws-Vlaanderen worden daar sinds kort geconfronteerd met brieven van mr. Van Koeveringe van advocatenkantoor Bastion uit Middelburg. Zijn kantoor sommeert namens de Roompot, telkens net iets anders getoonzet, de eigenaren van vakantiehuisjes in deze regio dat ze hun woningen moeten laten verhuren door de Roompot-organisatie te Kamperland. De Roompot beroept zich daarbij op een omstreden bepaling in de oude koopakte uit de negentiger jaren dat de huiseigenaar alleen via de ‘nieuwe’ parkbeheerder, de Roompot, mag verhuren. In verschillende brieven stelt de Roompot de eigenaren, als ze dit dwangbevel negeren, aansprakelijk voor een vermeende schade van tienduizenden euro’s, wegens geleden inkomensderving. Roompot, door haar grootaandeelhouders al geruime tijd in de verkoopetalage, gezet, heeft deze extra inkomsten blijkbaar hard nodig om op korte termijn haar benarde financiële balans te repareren. De recente overnames van recreatie- en hotelfaciliteiten elders in Nederland zijn klaarblijkelijk een vlucht naar voren om de bruidschat voor de nieuwe eigenaren van de Roompot fors op te poetsen
In de afgelopen jaren zag de Roompot haar marktaandeel, als het gaat om de verhuur van recreatiewoningen, in Zeeuws-Vlaanderen fors teruglopen. In bepaalde parken is haar aandeel in de markt voor verhuurde woningen met tientallen procenten gedaald. In sommige parken resteert nog slechts een handjevol huizen voor de Roompot, door sommige eigenaren smalend omgedoopt tot de Roofpot. Veel huiseigenaren gaven jaren geleden al de voorkeur aan de gespecialiseerde verhuurkantoren van de West-Zeeuwsvlaamse kust. Die boden niet alleen een betere service maar ook hogere rendementen. De redenen voor dit forse verloop bij de Roompot lopen, afhankelijk van het park, sterk uiteen. Ze variëren van massale prijsdumping van de woningen in o.a. Zeeuws-Vlaanderen door de Roompot-organisatie te Kamperland (te betalen door de huiseigenaar in Zeeuws-Vlaanderen) tot aan slecht onderhoud en slechte (financiële) service tot het systematisch niet nakomen van gemaakte werkafspraken enzovoorts, enzoverder.
In het afgelopen decennium is de positie van de Roompot op de recreatiemarkt in Zeeuws-Vlaanderen ingrijpend gewijzigd. Men heeft van diverse projectontwikkelaars en campingeigenaren (o.a. Pannenschuur) de infrastructuur van verschillende parken overgenomen. Met andere woorden men heeft marktaandeel gekocht. Saillant detail: de woningeigenaren op een aantal van deze parken zijn door de Roompot hierover formeel nimmer geïnformeerd. Dat vond men niet nodig. Ook zijn bij de overname van de verschillende parken de huiseigenaren door de Roompot mondeling noch schriftelijk gewezen op deze oude bepaling (een aantal notarissen is hier Europeesrechtelijk in gebreke geweest) die volgens goed ingevoerde juristen de eerste de beste toets van een rechter niet kunnen doorstaan.
Waarom dan deze harde actie van de Roompot? Het antwoord: pure intimidatie van huiseigenaren waarvan een relatief groot deel buiten de regio woonachtig is. De Roompot is namelijk in paniek en slaat wild om zich heen. Wat is er aan de hand? Honderden huiseigenaren in parken als o.a. Scheldeveste, de Pannenschuur en Le Rivage (en dan hebben we het nog niet over de Roompot-parken op de eilanden) eisen namelijk van de rechter dat de Roompot o.a. haar contractuele onderhoudsverplichtingen moet nakomen voor een kwalitatief goede infrastructuur op de recreatieparken. Dat onderhoud wordt door de Roompot niet meer of mondjesmaat uitgevoerd. De parken bieden daardoor vaak een troosteloos aanblik en dat bemoeilijkt de verhuur van de woningen. Plaatselijke ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen die in de afgelopen jaren het onderhoud voor hun rekening namen zijn door de Roompot ontslagen en vervangen door Roompot-medewerkers die vanuit Walcheren en Oosteuropese landen worden aangestuurd. Ze worden dan hooguit twee keer per jaar naar Zeeuws-Vlaanderen gedirigeerd. Zo kan het zijn dat in deze parken in het voor- en najaar soms keukenhulpjes uit de Roompotfaciliteiten worden gesignaleerd bij het gespecialiseerde groenonderhoud. Dezelfde lotgevallen staan trouwens ook de nieuwe eigenaren van Cavelot en de andere Roompot-projecten in de regio te wachten. Ik voorspel dat ook hier de onderhoudsbepalingen in de contracten een dode letter blijven. Bij Scheldeveste te Breskens was het grote ongenoegen over de wanprestaties van de Roompot aanleiding om tot aan de Hoge Raad te procederen. En met redelijk succes. De Roompot-directie is door het hoogste rechtscollege in Den Haag grotendeels in het ongelijk gesteld. De Roompot maakt sinds die juridische nederlaag de huiseigenaren in Breskens op verschillende verfijnde manieren het leven bijzonder zuur. De huiseigenaren zijn, door het tot een absoluut minimum terugschroeven van contractueel verankerde Roompot dienstverlening, zo getergd dat men intussen de jaarlijkse parkbijdrage fors heeft verminderd. En wel totdat de Roompot over de gehele linie haar huidige en toekomstige contractuele verplichtingen weer honoreert. Ook op het park Le Rivage (Nieuwvliet) rommelt het. Ook hier zijn er juridische procedures die de aandacht vragen omdat de Roompot haar infrastructurele verplichtingen niet nakomt. Ook hier worden huiseigenaren systematisch geintimideerd met dreigbrieven of zelfs met het afsluiten van het riool. Soms kan er heel toevallig ook wel eens een verdwaalde container voor een uitrit van een voor de Roompot vervelende huiseigenaar worden aangetroffen. Kleine pesterijen die de grootsheid van het Roompot-management/imperium illustreren. En ook hier zijn tientallen eigenaren dusdanig getergd dat zij besloten hebben hun parkbijdrage te verminderen wegens de wanprestaties van de Roompot of een van de vele juridische mantelorganisatie, in dit geval de Pannenschuur BV. Brieven van huiseigenaren met hun grieven worden al vele jaren niet meer beantwoord door Kamperland, groenonderhoud is minimaal, wegen worden al vele jaren niet onderhouden (zie o.a. de gevaarlijke wintersituaties), waterafvoer wordt steeds problematischer en men doet, zonder de huiseigenaren te informeren, alle Pannenschuur-faciliteiten rustig voor een half jaar op slot. Wie hier van dit zwembad gebruik wil maken (o.a. rolstoelgebruikers) wordt doorverwezen naar een kikkerbadje dat dertig kilometer verder is gesitueerd. Vroeger was er ook (semi)permanent toezicht op de parken maar de contracten van deze toezichthouders zijn door de Roompot niet verlengd. De beveiliging van de parken wordt na 18.00 uur geregeld vanuit Kamperland. Met de actieve parkbeheerders waren er in de afgelopen tien jaar geen inbraken. Sinds de beveiliging in Kamperland is gecentraliseerd zijn een aantal huiseigenaren geconfronteerd met inbraken of poging tot inbraak. Oh ja, als er iets verdachts wordt gesignaleerd dan moet de eigenaar direct Kamperland bellen en dan zou er een bewaker moeten komen….. die vaak tientallen kilometers moet reizen – ook nog eens door een donkere Westerscheldetunnel – om de parken te bereiken. Inbrekers zijn dan natuurlijk al in geen velden of wegen te bekennen. En wie dit falend parkmanagement, de Roompot-beheerders in Zeeuws-Vlaanderen blijven hooguit twee jaar actief of verdwijnen via de achterdeur, voorzichtig probeert aan te kaarten bij het directorium in Kamperland krijgt mr. Van Koeveringe en zijn juridische hulptroepen op bezoek.
Intussen heeft de Roompot haar ‘consumentvriendelijke’ beleid ook voor de nieuwe huiseigenaren van Cavelot of beter Noordzee Residence Cadzand fors aangescherpt. Die zijn levenslang veroordeeld tot de (ook dan uitgeholde) dienstverlening van de Roompot. Alle (verhuur)diensten moeten worden afgenomen van de centrale Roompot-organisatie in Kamperland, lokale ondernemers zijn niet betrokken bij de ontwikkeling van het project en de gespecialiseerde verhuurkantoren in Zeeuws-Vlaanderen staan met lege handen.
De gemeenteraadsleden van Sluis schijnen deze ontwikkelingen niet te kennen. Dit geldt ook voor de ambtenaren. Hier houdt men gezamenlijk vast aan de bejubelde kwaliteitsimpuls voor het regionale toerisme. Zie Youtubefilmpje NIeuwvliet

Die moet in haar ondoorgrondelijke visie grotendeels gestalte krijgen via de Roompot die de oude en nieuwe huiseigenaren alleen maar als onmondige kapitaalverschaffers beschouwt. Het wachten is dus tot de vlam in de gemeente Sluis echt in de pan slaat bij de honderden eigenaren van vakantiewoningen die worden geconfronteerd met het schrikbewind van de Roompot.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.

16 reacties op De ijzeren greep van de Roompot

 1. guus langeraert schreef:

  Knap stuk, Meneer Gremberghe.
  Onrust aan de kust…zou ook een goede titel, want…
  voeg er de gasten bij die verjaagd werden/worden van de Sandtplaet en over enige tijd mogelijk de gasten van de Napoleonhoeve en het spel is op de wagen. Slachten we zo niet toch nu al de kip met de gouden toeristen-eieren ? Of wachten we tot de OudBreskensPolder is veranderd in een plas/dras-gebied met door PAKs en PBCs vergiftigd water dat er door een getijdenduiker vanuit de WesterSchelde ” mag / moet ” in – en uitstromen ?
  De zin uit de tekst hierboven : ” De gemeenteraadsleden van Sluis schijnen deze ontwikkelingen niet te kennen.” lijkt ook op de gaan voor de inhoud van deze reactie.

  • Gremberghe schreef:

   Beste Guus, in tegenstelling tot jouw vriendenclub ben ik persoonlijk niet tegen nieuwe ontwikkelingen in onze streek. De recreatiesector heeft al jaren een impuls nodig. Waar Schouwen Duiveland veertig miljoen investeerde in het laatste decennium bleef Zeeuws-Vlaanderen bij een tiende steken. Dat er nu zaken op de rol staan juich ik toe, omdat ik vermoed dat toch slechts een deel gerealiseerd zal worden. Het artikel waarschuwt voor monopolisering, het niet naleven van overeenkomsten en pressie van de macht van het kapitaal en pleit voor diversificering in de sector, fatsoenlijk ondernemen en respect. Ik wil juist geen onrust aan de kust. Daar is niemand mee gebaat.

 2. guus langeraert schreef:

  Er is helaas al onrust aan de kust…..lees maar op :
  http://vriendenvanwaterdunennee.blogspot.com/2011/03/nog-een-trieste-reactie-van-een-huidge.html
  Voor de goede orde :
  De ” Vrienden van Waterdunen NEE !!! ” zijn niet tegen :
  * een kwaliteits-slag op Camping Napoleon , maar dan wel met respect voor de mensen die er al jarenlang ” genieten ” ,
  maar zijn wel tegen :
  * het verjagen ( wellicht na onteigening ) van de bewoners/bewerkers op/van de eeuwenoude landbouwgrond,
  * het onttrekken aan de voedselproduktie van deze aan de zee ontworstelde poldergrond,
  * het aanwenden van miljoenen van ONZE belasting-euro’s om een grote internationaal operende zijn commerciele ideeen te laten realiseren,
  * het accepteren van grote gezondheidsrisico’s ,
  *….en nou ja, u weet het inmiddels wel

 3. Tom Aarts schreef:

  Het is al weer meer dan tien jaar geleden dat we met de kinderen regelmatig de Pannenschuur bezochten, om te camperen, of gewoon een zondagje ertussen uit. Lekker eten in het restaurant en genieten van de rust. Vorig jaar hebben we na tien jaar met de camper in een heel kort weekeinde de Pannenschuur weer eens bezocht. Het spijt me te moeten zeggen dat die warme ervaring van vroeger verworden is tot hetgeen hierboven zo treffend omschreven. Meer is niet altijd beter!!

 4. ex werknemer schreef:

  Geen idee meer hoe ik hier terechtkwam, in elk geval niet door het zoeken op het RP woord of dhr vK.
  Met interesse dit stuk gelezen overigens, een “feest” van herkenning… zou ik bijna zeggen.

  Bedrijven en dus ook verhuurkantoren, campings zullen met hun tijd mee moeten, natuurlijk! maar moet dat echt op deze manier?
  Niks blijft er nog over van de ooit zo aantrekkelijke reden voor eigenaren om te verhuren aan onze mooie kust, namelijk persoonlijke service en contact voor zowel gasten als eigenaar.
  Helaas zelf vanaf het begin allemaal meegemaakt, van woedende eigenaren tot zeer teleurgestelde vaste gasten.
  Het contact met ons “de oude vaste medewerkers” werd door RP onmogelijk gemaakt en eindigde uiteindelijk met vervanging van ons team door enkele RP-krachten, die zelfs vaak nog nooit in Zeeuws-Vlaanderen geweest waren.
  Onbegrijpelijk…

 5. Wim van der Tuin schreef:

  Iets dergelijks speelt zich nu ook af in Appelscha op Buitenplaats De Hildenberg

 6. Nog een slachtoffer schreef:

  Niet alleen in Zeeland, ook in Zuid-Holland doet Roompot er alles aan om zoveel mogelijk af te romen en op te potten. Al jaren verdwijnt de parkbijdrage van de eigenaren van de huizen op Kijkduinpark in het donkere Roompot gat. Afspraken in de beheerovereenkomst worden nauwelijks geleverd en nagekomen en ze trekken zich zelfs niets aan van besluiten die door de Vereniging van Eigenaren zijn genomen. Overigens heeft Roompot een absolute meerderheid van stemmen weten te verkrijgen door een volmacht en kan nu zelf met een absolute meerderheid meestemmen of Roompot of een andere partij de aankomende jaren gecontracteerd wordt voor het beheer. Ondanks dat een grote meerderheid van de huiseigenaren voor een andere partij heeft gestemd, heeft Roompot m.b.v. die meerderheid van stemmen de eigenaren opgelegd toch weer met Roompot in zee te gaan. Op 4 november 2013 dient er een rechtzaak inzake vermeend machtsmisbruik.

 7. Norbert van de Coevering schreef:

  Ik zie veel herkenning. Heb spijt van de aankoop op Residence Klein Vink. We gaan ook de juridische weg op.

  Roompot bestuur kan beter een abonnement nemen op de parkeergarage bij het gerechtsgebouw.

 8. nog een slachtoffer schreef:

  Vervolg—

  Terwijl de rechter nog niet eens uitspraak heeft gedaan heeft VVE bestuurslid en financiële man van Roompot C.B. al een speciale ALV (11 dec.) bijeengeroepen om de twee niet aan Roompot gelieerde bestuursleden van VVE Kijkduin te laten ontslaan, omdat ze zich verzetten tegen de d.m.v. de meerderheid van stemmen van de Hooge Raedt groep in de VVE afgedwongen beheer en verhuur contract met Roompot. Op deze wijze zijn de 203 eigenaren gedwongen ‘wurgcontracten’ te tekenen met Roompot, zonder enig alternatief. Met deze actie verwerft Roompot ook nog eens de absolute meerderheid in het bestuur en kan zij als ‘gemachtigde’ van de Hooge Raedt groep (met sterke onderlinge banden) alles naar zichzelf toeschuiven. De dictatuur van het grote geld in een zogenaamde democratische samenleving… Wanneer worden dit soort mensen en bedrijven eens een keer echt aangepakt, of is het recht/de rechtspraak en de onafhankelijke media in Nederland ook al in handen van de financiële grootmachten?

 9. andreas hagemes schreef:

  Eigentuemer sowie auch Gaeste werden systematisch verarscht.Es werden Kosten in Rechnunug gebracht die zur normalen Reinigung gehoeren.Fuer weitere infos stehe ich gern zur Verfuegung.Desweiteren ist Die Roompot organiesation anscheinend nicht in der Lage offen stehende Rechenungen zu bezahlen.Warum sonst warte ich seit September 2013 auf mein Geld.

 10. Sabine schreef:

  Staan op punt recreatiewoning aan te schaffen die verhuurd zal worden door Roompot. Uit de verhuurovereenkomst leid ik af dat de kosten ingeval van schade in alle gevallen volledig voor rekening van eigenaar komen. Volgens Roompot is er bijna nooit schade ?? Wat is jullie ervaring ?

  • Vincent van Wieren schreef:

   Wij hebben een vakantiewoning op Ameland, wat overigens net overgenomen is door ROOMPOt.
   Dit huisje heb ik 10 jaar en wordt verhuurd. De regels tot nu toe waren dat het park de schade betaald voor glaswerk en lampen etc (dus echt kleine bedragen). Gaat de senseo kapot of de waterkoker dan betaald de eigenaar.
   In die 10 jaar heb ik denk ik een 400 euro aan schade gehad (koffieaparaat (2 keer) en waterkoker (3keer) en een stuk of 3 afstandsbedieningen van de TV en deurtje van het vriesgedeelte in de koelkast. 400 euro op meer dan een ton huuropbrengst vind ik niet veel.

 11. vrouwe justitia ex Roompotter schreef:

  Ik noem het maar het sprookje dat “Roompot”heet..helaas eindigt dit sprookje in een hororfilm. Inderdaad, Roompot geeft geen snars om huiseigenaren of de gezellige toerist, die al gauw een maandsalaris moet neertellen voor een verblijf in de meest erbarmelijke bungalows. Veel is kapot, en wordt gevaarlijk, of ondeskundig met rotzooi gerepareerd. Alle inventaris, zoals koffie apparaten, waterkokers etc. etc. gaan snel kapot, veel te snel, maar ach, het komt toch weer in de zak van van Koeveringhe, of van Cutsem terecht, het mag namelijk alleen besteld worden via Starr Trading, heel toevallig, is de directrice van dit bedrijf, de echtgenoot van die Van Koeveringhe. Heet dit geen belangenverstrengeling? Schoonmaakbedrijven worden jaar in jaar uit, als oud vuil buiten de deur gezet, en gaan ze het zelf weer doen, om vervolgens binnen een jaar, het aangenomen personeel weer buiten te trappen, en in zee te gaan met schoonmaakbedrijven die het nog goedkoper mogen gaan doen. Alleen alles wat aan de bovenmoot zit, directie, operations, managers blijven tot overmaat van ramp zitten, op de meest schandalige manier, houden ze een ieder voor het lapje, om zelf maar goed en mooi over te komen, en hun goedbetaalde banen kunnen behouden, middels leugens en bedrog. Als huiseigenaren bellen??? Is de opdracht, je van de domme houden, gewoon niet meer, of zo bot mogelijk reageren, dan houden ze vanzelf op. Genoeg particuliere krachten hoor, die voor die 65.00 tot 85.00 schoonmaakkosten die zij rekenen, per bungalow, willen zorgen dat het er tip top uitziet allemaal. Nu krijgen deze mensen, een krappe 9.46 bruto incl. vakantiegeld uitbetaald, en hebben een twintig tot dertig minuten de tijd om de rotzooi schoon te krijgen, nee, de Roompot, zou geboycot moeten worden door personeel, schoonmaakbedrijven en huiseigenaren. Hier op Schouwen is ook weer het personeel van een aantal parken op straat gezet, CSU, gaat het vanaf januari weer mannen, en dat terwijl ze in mei van dit jaar nog met veel bombarie wegens wanbeleid, en te treurige schoonmaak, eraf gedonderd waren, wie snapt het nog? Huiseigenaren…Sterkte!

 12. Suzanne schreef:

  Superleuk om al die ervaringen te lezen van alle mensen!

  • gracia schreef:

   Wij hebben een recreatiewoning op de roompot kamperland.
   Mijn vader is de roompot begonnen in 1965. Na veel moeite en tegenstand van de bevolking . Kreeg hij vergunningen. Hij stelde meneer Kortekaas aan als beheerder. Later trouwde de dochter met hr van Koeveringen. Mijn vader leeft allang niet meer maar dit heeft nooit gewild.

Reacties zijn gesloten.