Malversaties op het feest der democratie

Er was me weer een feest van de democratie beloofd, maar echt genieten was het niet in het stemlokaal. Ik stapte binnen met twee stempassen, die van mij en die van mijn vrouw. Ze had mij gemachtigd om voor haar te stemmen, omdat ze in Friesland verkeerde en zo niet bij machte was om zelf in Zeeland te stemmen. Afgelopen weekeind had ze de machtiging ingevuld, maar had een foutje gemaakt door in plaats van mijn naam in te vullen te beginnen met die van haar. “Oooh”, klonk ‘t, ëen foutje”. Ze haalde er een streepje Tipp-ex overheen en vulde alles verder naar behoren in.

En wat zei voorzitter De Rijk van het stembureau in Den Dullaert. “Ooooh, die is ongeldig. U mag niet stemmen.” Ik werd kwaad, heel kwaad, omdat de heer mij ook nog eens ging betichten van malversaties met de stempas. Toen werd ik woedend, ontzettend woedend, omdat meneer de andere documenten die ik toonde –kopie legitimatiebewijs – niet eens bekijken wilde. Ook niet luisterde naar mijn verhaal dat het de eerste letters van haar naam betrof en dat er verder helemaal niets aan de hand was. Over de echtheid van de stempas kon geen twijfel bestaan en dat hoorde hij – conform de Kieswet te toetsen.
Even had ik zin om deze man zelf even door de gleuf te duwen. Temeer omdat hij mij van malverseren beschuldigde. Hij wou wel even met mij praten, zei hij. Ik had daar absoluut geen zin in. “Sluit het maar kort met het hoofdstembureau anders doe ik het wel”, dreigde ik. Hij belde, legde een en ander uit, zonder overigens gewag te maken van zijn beschuldiging en meldde toen “U kunt gewoon de stem uitbrengen”.
Van een excuus was geen sprake. Bij het verlaten van het stembureau zei hij nog wel “bedankt”.
De Kieswet is evenwel duidelijk over de rol en controlerende taak van de stembureauleden:
Artikel J 25
1. De kiezer overhandigt aan de voorzitter van het stembureau het in artikel J 24, eerste lid, onder a, genoemde identiteitsdocument, en de stempas.
2. Indien de voorzitter constateert dat de kiezer niet beschikt over een geldig identiteitsdocument, wordt de kiezer niet toegelaten tot de stemming.
3. Indien de kiezer naar het oordeel van de voorzitter over een geldig identiteitsdocument beschikt, controleert de voorzitter de echtheid van de stempas.
4. Indien het stembureau constateert dat de stempas niet echt is neemt de voorzitter de stempas in en wordt de kiezer niet toegelaten tot de stemming.
5. Indien de stempas echt is, noemt de voorzitter vervolgens duidelijk verstaanbaar het volgnummer dat vermeld is op de stempas.
6. Het tweede lid van het stembureau gaat na of het volgnummer van de stempas voorkomt in het uittreksel van ongeldige stempassen, bedoeld in artikel J 7a, tweede volzin. Indien dat het geval is, neemt het tweede lid van het stembureau de stempas in en wordt de kiezer niet toegelaten tot de stemming.
7. Indien het volgnummer van de stempas niet voorkomt in het uittreksel van ongeldige stempassen, controleert de voorzitter vervolgens of de gegevens op het identiteitsdocument overeenkomen met de gegevens op de stempas. Indien de voorzitter constateert dat de gegevens niet overeenkomen, neemt het tweede lid van het stembureau de stempas in en wordt de kiezer niet toegelaten tot de stemming.
8. Indien de kiezer beschikt over een geldig identiteitdocument en een geldige stempas en de identiteit op beide documenten overeenkomt, neemt het tweede lid van het stembureau de stempas in en wordt de kiezer toegelaten tot de stemming.
9. Vervolgens overhandigt de voorzitter aan de kiezer een stembiljet.
10. De voorzitter houdt aantekening van het aantal kiezers dat niet tot de stemming is toegelaten, het aantal ingenomen stempassen en het aantal uitgereikte stembiljetten.
11. De ingevolge dit artikel ingenomen stempassen die niet echt zijn, worden door het stembureau onbruikbaar gemaakt.
Ik overweeg nu toch een klacht in te dienen bij de voorzitter van het hoofdstembureau te H.
Dat is die gemeente waar ooit in volmachten waarlijk gehandeld werd.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.

5 reacties op Malversaties op het feest der democratie

 1. Eline schreef:

  Ik snap de frustratie, maar het is wel begrijpelijk dat de beste man toch zeker wilt weten of de stempas op deze manier geldig is.
  Er is al vaker een telling op nieuw moeten gebeuren omdat er achteraf ongeldige exemplaren tussen zaten. Beter voorkomen dan genezen zal ik maar zeggen.
  Gelukkig is het stemmen toch nog gelukt.

  • Gremberghe schreef:

   De frustratie richt zich niet op de controle van de echtheid van de stempas, dat moet en dat mag, mij ging het om het optreden van de man in kwestie. Een bureaucraat van het zuiverste water die mij zondermeer betichtte van malversatie, cq valsheid in geschrifte. Enige empathie ontbrak. Door dit soort types wordt een stembusgang geen feest…Bovendien was er van terugkoppeling naar zijn medestembureauleden geen sprake en dat moet – volgens de regels – ook eerst geschieden.

 2. Tom schreef:

  Zelfs Guus Langeraert vindt een klacht over zulke futiliteiten overtrokken.

 3. guus langeraert schreef:

  Tom schrijft :
  ” Zelfs Guus Langeraert vindt een klacht over zulke futiliteiten overtrokken.”
  Gremberghe schrijft :
  ” Ik weet zeker dat Guus zich geen malversaties laat aanpraten en ik ook niet. ”
  Guus vindt ”
  ” Gremberghe heeft heel erg netjes en correct gereageerd. ”
  Guus zou wellicht meer stampij hebben gemaakt.
  Conclusie :
  Tom kent Guus niet. Gremberghe doorziet Guus.
  Dat weet Guus , omdat Guus weet wie Gremberghe is , maar niet weet wie die anonieme Tom is.
  Dus Tom….

Reacties zijn gesloten.