Groot-Terneuzen is in aantocht

Met de benoeming van Jacques Suurmond tot waarnemend-burgemeester (met de maximale duur van twee jaar) van Sluis lijkt Zeeuws-Vlaanderen wel eens op een nieuwe gemeentelijke herindeling af te steven. Want, waarom kiezen de bevoegde instanties er niet gewoon voor een reguliere opvolgingsprocedure te starten voor de in juli vertrekkende burgemeester Jaap Sala. Nee, er wordt gekozen voor een waarnemer en niet zomaar een waarnemer uit Lutjebroek of Castricum, nee Jacques Suurmond wordt naar voren geschoven.

Suurmond, ooit – voor hij de politiek inging in de jaren ’90 – de rekenmeester van de voormalige gemeente Oostburg, is een man uit de streek. Als wethouder te Vlissingen hield hij zijn woning in Schoondijke gewoon aan, pakte af en toe de fiets om de Schelde te overbruggen en resideerde in Vlissingen – nog steeds – tijdelijk in een flatje.
Suurmond, ooit als gedeputeerde ook verantwoordelijk voor de centen, weet als geen ander wat de problemen zijn in Sluis en hoe ze ontstaan zijn. Het lijkt er nu op dat Suurmond vooral de opdracht meegekregen heeft Sluis rijp te maken voor een aansluiting bij de rest van Zeeuws-Vlaanderen of liever bij Groot-Terneuzen.
Of dat daadwerkelijk allemaal lukken gaat is overigens een tweede. Neemt niet weg dat het onderzoeksbureau Twijnstra en Gudde – in de jaren ’90 hetzelfde bureau dat de herindeling van 2003 voorbereidde – is momenteel in opdracht van de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen bezig een onderzoek uit te voeren naar verregaande samenwerking. Het zou mij niet verbazen dat de heren onderzoekers concluderen dat omwille van de samenwerking de drie nog bestaande gemeentelijke entiteiten kunnen worden opgedoekt. Als Terneuzen tegenwoordig iets wil, als Jan Lonink iets roept, dan wordt dat al gauw als een bedreiging ervaren op de flanken. Als straks Zeeuws-Vlaanderen iets wil ben je gelijk van die animositeit af. En -laat ons wel wezen – de huidige gemeente Sluis heeft net zo als de huidige gemeenten Terneuzen en Hulst niet echt die burgerbinding als vroeger – voor 1970 – het geval was met de kleine gemeenten. Zeeuws-Vlamingen zijn wel allemaal Zeeuws-Vlamingen. Trots op afkomst en regio.
Suurmond is voor het roerige Sluis niet echt een verkeerde. Hij is rustig, kan goed relativeren en is geen carrierebestuurder die per sé wilt scoren. Suurmond is overigens ook geen type die op gezette tijden met de vuist op tafel slaat en dat zou in deze gemeente wel eens moeten. Nadeel voor Suurmond is overigens wel dat de populisten die nu bestuurlijk voor problemen en negatieve sentimenten zorgen afkomstig zijn uit wat ooit een grote liberale hoek was en inmiddels verworden is tot een heleboel hoekjes en gaten.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.

10 reacties op Groot-Terneuzen is in aantocht

 1. Tom schreef:

  Die tijdelijke benoeming is inderdaad opmerkelijk.

  Een gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse visie is prima, verregaande samenwerking ook, broodnodig zelfs, maar een fusie daar moeten we maar niet aan beginnen. Met het verdwijnen van de gemeente Hulst duurt het waarschijnlijk niet lang voordat bijv. ook de Woonstichting Hulst geheel opgaat in Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, dat SWH verdwijnt, enz. enz. Dat Terneuzen dingen naar zich toe gaat trekken, dat Morres 2.0 niet zou mogen worden uitgevoerd en winkels onder Snowbase weer wel. Hulst verliest alleen al direct ruim 150 arbeidsplaatsen wanneer het gemeentehuis wordt gesloten. Niet echt iets waar je als krimpgemeente op zit te wachten. En we mogen dan allemaal Zeeuws-Vlamingen zijn, maar volgens mij bestaat de Zeeuws-Vlaming niet, we waren, we zijn en we zullen altijd een eilandenrijk blijven.

  Bovendien kijken de voorstanders uitsluitend naar het inwonertal, je zou daar een vuist mee kunnen maken. In Zeeland stelt een gemeente van dik 100.000 inwoners wel iets voor, maar vanaf Bergen op Zoom en verder het land in al niks meer. Sommige voorstanders geloven volgens mij dat we na een fusie niet meer aan de rand van Nederland liggen. Geloof me, dat blijft zo.
  En je mag vooral niet vergeten dat je ook een gemeente wordt met een enorme oppervlakte, ruim 40 kerkdorpen, evenzoveel voetbalverenigingen, fanfares, dorpshuizen, enz. Al die verschillende kernen, verenigingen en instanties zijn niet gediend bij één centraal bestuur die de ‘coleur locale’ niet kent. Naar buiten toe is één bestuur wellicht een voordeel, maar naar binnen toe zie ik ook heel veel nadelen.
  Ik hecht veel waarde aan een zelfstandig Hulst!

 2. guus langeraert schreef:

  Hallo Tom,

  We beleven een HISTORISCH moment…we zijn het eens.
  Ik heb het altijd al geweten, het moest er eens van komen….en ziedaar…het is er.

  guus langeraert groet u.

  • Gremberghe schreef:

   We zijn het eens over een zaak. Voor het overige denk ik de verschillen in denken te moeten koesteren. Neemt niet weg dat we allebei mooi bij het CDA zaten. Toch?

 3. Michiel Groeneveld schreef:

  @Tom (Willaert?): Juist met alle kernen die we hier hebben op een groot oppervlak maakt (dat geldt nu al voor bijvoorbeeld Kloosterzande of Axel) dat je de lokale democratie moet borgen met de couleur locale die er bij hoort. Dus geen dorpsraden waar bij vingeropsteken in mag zitten, maar een gekozen lokale volksvertegenwoordiging voor alles wat lokaal geregeld kan worden en met een centraal bestuur voor wat centraal moet zoals het financiële kader, de externe betrekkingen en de regionale regelingen.
  Dus ja, ik denk dat er dan weer ambtenaren naar Kloosterzande kunnen. Het stadhuis van Axel zit ook nog steeds vol. Bovendien is in het ICT tijdperk je werkplek steeds meer “footloose”.
  En verder denk ik dat een gemeente Zeeuws Vlaanderen zich tot een minder afhankelijk type gesprekspartner kan ontwikkelen naar Provincie en Rijk.
  Tot slot, jij denkt in termen van bestaande koek verdelen, ik verwacht méér koek voor heel Zeeuws Vlaanderen. Daarvoor is onze geografische positie tè uniek. Maar dan moeten we wel stoppen met elkaar vliegen af te vangen.

 4. Tom schreef:

  Michiel, jouw voorstel om te werken met deelraden en extra dislocaties lijkt mij een bestuurlijk en bureaucratisch gedrocht. Je kan dan veel beter drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten houden en bijvoorbeeld gaan werken met milieudiensten, zoals dat elders reeds gebeurt. Jouw opmerking over dorpsraden en vinger opsteken deel ik, maar om hier nou verkiezingen voor uit te schrijven lijkt mij dan weer wat teveel van het goede.

  Jouw VVD verdeelt de koek onder de economisch sterke regio’s in den lande en Zeeuws-Vlaanderen zal het altijd met de kruimels moeten blijven doen. Met of zonder fusie.

  • Michiel Groeneveld schreef:

   @Tom, je wil niet weten hoe bureaucratisch het werkt (nu al) als 3 gemeenteraden met een gemeenschappelijke regeling aan de slag moeten: 3 keer het zelfde onderwerp door de besluitvorming en o wee als als er door één raad iets anders gezegd wordt; dan kunnen 2 raden weer overnieuw beginnen. Het gevolg is dat wethouders zo’n gemeenschappelijke regeling altijd redelijk krampachtig behandelen dat is ook niet goed voor de democratische controle.
   Wat locale raden betreft kan ik kort zijn: die werken democratisch gelegitimeerd met een eigen budget en personeel, complementair aan het regiobestuur. Dat hoeft absoluut niet bureaucratischer te worden.
   Wat koek verdelen betreft heb je een punt, maar voor een goeie businesscase is er altijd geld zeg ik dan maar – misschien waren we door de bestuurlijke versnippering tot nu toe niet instaat om zo’n case goed over het voetlicht te brengen. Hetgeen weer pleit voor een regiobestuur.

 5. Tom Willaert schreef:

  @Michiel, ik word wel vaker verward met @Tom
  We hebben klaarblijkelijk nogal eens dezelfde schrijfstijl. In ieder geval een uitgesproken mening.

  In dit geval ben ik niet zo bang voor het vormen van 1 gemeente (op welke termijn) dan ook. Heb op diverse fora van LinkedIn al uitvoerig mijn gedachten hier al over laten gaan.

  Gezien de belangen die er liggen en kansen die onze regio biedt, is nauwe samenwerking dringend gewenst. Helaas ontbreekt het nogal eens aan daadkracht, kennis en visie vanwege de (eigen) lokale belangen. Hierdoor blijven economische kansen onbenut of worden ze gedeeltelijk benut maar wordt niet echt doorgepakt. Daar worden we niet beter van en blijven we eigenlijk in de marge rommelen.

  Professionaliteit is nodig. Enige vraag die resteert is of er ervaren bestuurders aangetrokken zullen worden. Die zijn dan wel nodig om door te pakken.

  Mijns inziens is er geen ontkomen aan om uiteindelijk 1 gemeente te vormen voor Zeeuws Vlaanderen. Wie weet: wellicht verdwijnen op termijn zelfs de provincies.

 6. Tom schreef:

  De vraag is of we inderdaad economische kansen laten liggen, of dat we onze economische kansen overschatten? Om een economisch kansrijke regio te worden, moet eerst de grens vanaf ’t Zwin tot aan de Hedwige vervagen, in de praktijk en misschien nog wel meer in ons hoofd.

  • Tom Willaert schreef:

   Precies @Tom het begint bij onszelf. Als de ondernemers hier de handen ineen slaan, is alles mogelijk. Draagvlak creëer je van onderop. Politiek zal dan snel volgen. Visie door samen te investeren. Geloof me, het is niet alleen maar praten!
   Dat we dat in Z-Vl (en Zeeland) nog niet of in ieder geval te weinig doen is juist waar we de kansen laten liggen. Cultuur van denken moet dus om.

   We zijn in gemeente Hulst al gestart. Een proces wat op het oog misschien nog niet zo concreet oogt voor de buitenstaander maar wel degelijk in gang is gezet. Vergis je niet in de kracht daarvan. Uiteindelijk wil iedereen deel uitmaken van het succes. Het zal best wat tijd kosten maar Rome werd ook niet in 1 dag gebouwd.

   Het glas is half vol!

Reacties zijn gesloten.