Gemeentelijke bezuinigingen grotendeels onnodig…

Ik vraag me het af of ze het morgen zullen melden. De kranten, de omroepen, de media. Maar nog meer benieuwd ben ik naar uitlatingen van wethouders en gedeputeerden de komende tijd. Zullen ze het durven zeggen. Zullen ze de burger – voor zover dat kan – een beetje blij maken, een beetje maar. Zullen ze besturen van instellingen, organisaties en verenigingen een beetje opgelucht laten ademhalen, een beetje maar.

Hedenvanavond mag ik in de schone stad Hulst weer aanschuiven om als lekenlid in de commissie der financiën te praten over de op handen zijnde bezuinigingen. Dat is voor de derde keer dat daarover wordt vergaderd. Ook vanavond verwacht ik weinig vuurwerk. Alhoewel, de wethouder kan het simpel houden en zeggen “Al die bezuinigingen – tot 2015 – daar bestaat amper nog noodzaak toe. Met een beetje verstand, met een gematigd beleid, kunnen we de toekomst ook zonder forse ingrepen, ook zonder forse belastingverhogingen aan.”
Hij zou het kunnen zeggen, wethouder Adri Totté, maar ik zie ’t ‘m nog niet doen.
Hij zal nog wel niet op de hoogte zijn van de feeststemming bij de Vereniging van Nederlanse Gemeenten.
Hij zal Binnenlands Bestuur van vandaag nog niet gelezen hebben en nog steeds in de veronderstelling leven dat de Kalden-operatie, 1,7 miljard korten op het Gemeentefonds – gewoon doorgaat, terwijl daarvan volgens de VNG-deskundigen geen sprake van is.
Wat de VNG via Binnenlands Bestuur meldt is voor de gemeenten in den lande zonder meer gunstig. Leest U zelf: ” In het regeerakkoord staat weliswaar dat de gemeenten ultimo 2015 met 1,2 miljard euro worden gekort, maar dat is volgens Gijs Oskam slechts het halve verhaal. Tegenover die ‘min’ staat namelijk een ‘plus’ van 900 miljoen euro. Dat is het gevolg van de extra uitgaven die het Rijk de komende jaren doet. Die financiële ruimte komt er door de verwachte groei van de economie, wat weer leidt tot extra inkomsten voor het Rijk. Omdat het nieuwe kabinet de zogeheten ‘samen de trap op, samen de trap af’-systematiek in ere wil herstellen, profiteren gemeenten mee van deze extra bestedingen. De accressen van het gemeentefonds, waar die extra uitgaven toe leiden, staan zwart op wit genoemd in een internetbijlage van de Miljoenennota. Daarin staat een potentiële groei van het gemeentefonds van 2012-2015 (cumulatief) van 0,3 naar 2,3 miljard euro. ”

Gevolgtrekking? Simpel gezegd: de forse lastenverzwaringen die gemeenten hun burgers wilden opleggen zijn niet in alle gevallen per sé nodig, de brute korting in sociale en culturele budgetten evenmin. Alleen de ellende is dat veel gemeenten hun begrotingen voor 2011 en hun meerjarenbegrotingen voor de jaren daarop al grotendeels rondhebben. Ze hebben intensief gerekend op basis van juni-en septembercirculaires die door bewindvoerders van het vorige kabinet zijn opgesteld. Maatregelen uit het regeerakkoord van VVD-CDA (onder wakend oog van de alziende Geert) waren in die circulaires natuurlijk niet meegenomen. Ben benieuwd hoeveel gemeenten opnieuw aan het rekenen slagen.
Nee, ik ben eigenlijk benieuwd naar gemeenten die het aandurven om hun ingezetenen moedwillig een poot uit te trekken.
Zoals ik al zei: Ik ben benieuwd….

BB over bezuinigen

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.