Raad van Elf

Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst vond het donderdagavond even te gortig worden. De soms harde taal, de kregelige opmerkingen van de oppositie en de steeds terugkerende opmerking van Frans de Vries over de Raad van Elf (de coalitie) die volgens raadslid De Vries (Progressief Hulst) ïn een polonaise achter Prins Carnaval aanhobbelt. Nu is wethouder Adrie Totté van het CDA in zijn woonplaats prins der ratten dus feitelijk dit De Vries de waarheid geen geweld aan met zijn opmerkingen. Alleen het gesneer ging Mulder op een gegeven moment de keel uithangen.
Het onderling gepest zal de komende maanden alleen maar toenemen en Mulder doet er wellicht goed aan zijn vergaderstijl aan te passen, strakker en strenger en niet alleen richting oppositie, maar ook richting coalitie, waar bijvoorbeeld donderdag Luc Mangnus alle ruimte kreeg om uit te halen, hetgeen weer woede opwekte bij Fons Roctus van ABGH die vond dat Mulder in het vervolg beter een stopwatch kan meenemen naar de raadsvergadering.
Donderdagavond sprak de raad over het nog resterende rekeningoverschot over 2009. Ruim drie ton, die het college wilde toevoegen aan de algemene reserve. Oppositiefracties ABGH, Progressief Hulst, SP en onafhankelijk raadslid Jos van Eck waren het daar niet mee eens en kwamen met een amendement om het overschot van ruim drie ton te besteden op de wijze waarop CDA en PvdA dat een jaar eerder bij de behandeling van het rekeningoverschot 2008 hadden voorgesteld. Dus aan reserveringen voor gemeenschapshuizen, een wozoco en voor de WMO. “Voor de geloofwaardigheid van de politiek achten wij het van belang door die partijen ingenomen standpunten (ook in de verkiezingstijd) ook daadwerkelijk na te komen”, vonden de tien der opponenten. Groot Hontenisse, CDA, PvdA en VVD stemden echter tegen het amendement. Het bracht De Vries tot de ergernisopwekkende opmerking: “De Raad van Elf hobbelt in polonaise achter de prins aan.”
Burgemeester Mulder, die zoals gebruikelijk de vergadering ten stadhuize redelijk lacherig begon, eindigde de maandelijkse beraadslagingen zichtbaar geagiteerd. De Vries ging met een smile op de kop het huis uit. Wordt zeker vervolgd. Te beginnen 22 juni als de heren dames weer bijeen zitten.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , . Bookmark de permalink.

3 reacties op Raad van Elf

 1. Tom schreef:

  Triest, erg trieste en helaas te verwachten reactie van sommige raadsleden. Stel je zetel asjeblieft beschikbaar als je persoonlijk belang en algemeen belang niet kan scheiden. Ik hoop ook van harte dat de burgemeester alle raadsleden voortaan kort gaat houden, want met een raad vol gekrenkte egootjes die nog wat openstaande persoonlijke rekeningen willen vereffenen is geen ekele inwoner van Hulst gediend.
  In Sluis kan men vast al een boek schrijven hoe een incompetente vechtraad een gemeente naar de rand van de afrond kan brengen. Als we niet oppassen gaat in Hulst hetzelfde gebeuren. Gelukkig is Mulder geen Sala.

 2. Cees Maas schreef:

  Wat is dat daar eigenlijk voor club, die gemeenteraad van Hulst? Het lijkt een groep onvolwassen machtswellustelingen die niet weet hoe je een mooi stadje als Hulst ordentelijk bestuurt. Het lijkt me dat ze daar meer te doen hebben dan elkaar op een kinderachtige manier het leven zuur maken.
  Dorpspolitiek van laag niveau is het. Hulst verdient beter.

 3. bezorgde burger schreef:

  Als de coalitiepartijen hun programma*s zouden volgen en hun raadsleden niet zo vergeetachtig zouden zijn, dat zou iedereen een hoop ellende besparen.
  de gemeente besturen doe je voor de burger, niet tegen de burger.
  Jan Frans Mulder, de burgermeester meet met twee maten.
  in zijn betoog over de Hedwigh had hij het over het beschermen van de pachters en burgers aldaar. Een half uur later steunt hij het idee dat in Plan Perkpolder de pachters en grondeigenaren maar moeten wijken voor het plan, hoezo twee maten.
  Als de oppositiepartijen dan proberen de burgers in beide situaties gelijke juridische kansen te geven, worden ze de mond gesnoerd, terwijl raadsleden van de coalitiepartijen ( met duidelijk verstrengelde belangen, bestuur Waterschap) de volle ruimte krijgen van de voorzitter, Jan Frans Mulder, om de oppositie aan te vallen.
  ALLE partijen hebben in de vorige Raad het Amendement van de VVD uit de provincie EN de motie van het CDA waarin staat dat de Raad ALLES in het werk te zullen stellen om de pachters te beschermen aangenomen. Het zijn diezelfde partijen die NU dezelfde pachters het mes op de keel zetten en hun vroegere beloftes plots vergeten zijn.
  In heel dit verhaal is het niet onderling verrekenen van oude rekeningen, ook niet geruzie door machtswellustelingen, neen er zijn hier andere machten aan het werk zoals er zijn: druk vanuit de provincie door CDA statenleden, persoonlijke eer en geld.
  Beide reacties hebben in 1 zaak gelijk: het is de burger die uiteindelijk de tol zal betalen en dat is een slechte zaak.

Reacties zijn gesloten.