Koppejan

Politici hebben tegenwoordig een batterij aan middelen om propaganda te voeren. Twitter, Hyves en facebook worden gebruikt om een bombardement aan meningen, plannen en ideetjes op de kiezer uit te voeren, maar van enige weerklank – de enkele goed uitzondering daargelaten – is geen sprake. De sociale media worden gebruikt om te roepen, niet om te luisteren. Op radio en tv is het een kwestie van vliegen afvangen. Soundbites en snedigheid. Inhoud doet er niet echt toe. En de programmamakers, die doen hun best om de kopstukken van links, rechts en midden te gerieven met niet meer dan keuvelend tegenspel.
Waar is de Hard talk van de BBC in Nederland, waar zijn al die piitige journalisten die deze heren, dames eingenlijk moeten fileren? Zitten ze bij de schrijvende pers? Niet echt, hoewel de kranten (VK, FD, NRC en Trouw) er met regelmaat in slagen aardige duidingsverhalen te produceren waar de kiezers, de lezers – dwalend in het woud van meningen, cijfers en lulkoek – nog iets aan hebben. De regionale dagbladen en omroepen zijn al blij dat ze wat kruimels op tafel krijgen. Een vluchtig bezoekje van die en gene en dan een trits van berichten over waarlijk niets. Zag het de voorbije week met meisje Thieme van de dierenclub en Trotse Rita. En dan heb je nog de lokale kandidaten, die in aantal zeer gering toch alle gelegenheid krijgen om kolommen te vullen, met gedachten, plannen en wat al niet meer.
Vriend Ad Koppejan van het CDA bijvoorbeeld. De man die de slag om het ontpolderen verloor en die nu de rest van Zeeland moet redden. Eerst met zijn actie Zeeland Blijft (terwijl Zeeland nog lang niet weg is). Dit 1600 Zeeuwen wist Koppejan te paaien met een waarlijk nietszeggende actie, waarbij moet worden opgemerkt dat de teller de laatste weken heeel errug langzaam verdergaat. Koppejan heeft nu van het Zeeuws Halfformaat alle ruimte kregen om zijn plan voor Zeeland te lanceren.

Koppejan wil zich inzetten voor versterking van de Zeeuwse economie, de kwaliteit van de leefomgeving, voorzieningen op het platteland en bereikbaarheid.

‘De Zeeuwse havens staan op een belangrijk omslagpunt. Als ze doorgaan zoals het nu gaat, dan gaat het niet goed’, stelt het Zeeuws Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA). ‘De ontwikkelingen in de Zeeuwse havens worden te sterk door de conjunctuur bepaald terwijl we juist moeten streven naar structurele groei. Containeroverslag speelt daarin een belangrijke rol.’ Aanleg van de Westerschelde Containerterminal (WCT) is dan ook van cruciaal belang voor de Zeeuwse havens, aldus het Kamerlid. ‘Zonder containeroverslag tel je als haven niet meer mee’, zegt hij. ‘Sterker nog: zonder WCT zal het bestaande bedrijfsleven er sterk op achteruit gaan. Er moeten nu knopen worden doorgehakt en duidelijke keuzes worden gemaakt.’
Ad Koppejan gaat ervan uit dat het provinciebestuur van Zeeland binnenkort een positief besluit neemt over de WCT. Als volksvertegenwoordiger weet hij dat er bezwaren zijn tegen de aanleg van een grote containerterminal in Vlissingen-Oost, maar hij is er ook van overtuigd dat de voor- en nadelen zorgvuldig zijn gewogen. ‘Er zijn miljoenen beschikbaar gesteld voor maatregelen tegen geluidshinder van het spoorverkeer bij Goes en er is voorzien in ruime compensatie elders voor het verlies van natuurwaarden op de beoogde locatie’, zegt Koppejan. Bovendien wordt er volgens hem hard gewerkt aan betere verbindingen met het achterland. ‘We weten inmiddels ook dat die niet meer alleen maar over de weg hoeven te gaan, maar nadrukkelijk ook over water. De binnenvaart biedt een milieuvriendelijk alternatief.’
Inmiddels is het provinciebestuur al lang niet meer zo positief. CDA-kopstukken hebben de voorbije twee jaar nagelaten om te investeren in het WCT-project. Met PSA-Hessenatie waren geen contacten meer en de mondiaal actieve reder dacht bij zichzelf laat die Zeeuwen dan ook maar verrekken. Zeeland Seaports denkt nog een kandidaat-exploitant te zullen vinden, maar dat zit er wellicht niet meer in. Met een Tweede Maasvlakte half klaar zullen de reders voor extra aanvoer wel naar Rotterdam verdwijnen, naar Antwerpen of Zeebrugge of Felixstowe. Zeeland heeft de boot letterlijk gemist. Nu zullen flink wat Zeeuwen daar niet rouwig om zijn, omdat zij vreesden dat WCT extra verkeersoverlast met zich mee zou brengen, extra milieubelasting en meer van zulks. Aan de andere kant ziet het er naar uit dat de Zeeuwse havens snel aan betekenis zullen verliezen en ook niet meer hoeven te rekenen aan de extra werkgelegenheid die een WCT of VCT (die er ook niet komt) hadden opgeleverd.

Koppejan past zijn verhaal aan naar gelang de omstandigheden. Veranderd inzicht wordt dat wel ’s genoemd. Je zou het ook meewaaien kunnen noemen…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.